Error message

  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).

Бос білім беру гранттарын беруге конкурс өткізу туралы

Құрметті білім алушылар! Жоғары білім алу үдерісінде босаған бос білім беру гранттарын беруге конкурс жарияланады. 
 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы №58 "Бакалавр" немесе "магистр" дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережелерін бекіту туралы Қаулысына сәйкес (4-тарау 24-25-тармақшалар) жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттары (бұдан әрі – босаған гранттар) кадрларды даярлау бағыттары бойынша ақылы негізде білім алушыларға конкурстық негізде беріледі.

Конкурс үлгерімнің GPA орташа балы негізінде аралық аттестаттаудың нәтижесі бойынша білім беру грантын беру туралы куәлік беріле отырып өткізіледі.

  Үлгерімнің GPA орташа балының көрсеткіштері бірдей болған жағдайда бүкіл оқу кезеңі ішінде тек қана А, А- ("үздік"), одан соң А, А- ("үздік") бағаларынан В+, В, В-, С+ ("жақсы") бағаларына дейін бағалары бар, бұдан әрі – аралас бағалары бар білім алушылар басым құқыққа ие болады.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізімі:

1. Ақылы негізде білім алушының ЖОО-ның ректорының атына алдағы уақытта жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру гранты бойынша оқуға өтініші.

2. Білім алушының транскрипті.

3. Білім алушының жеке куәлігінің көшірмесі.

4. Әлеуметтік мәртебесі туралы анықтама (бар болса).

Назар аударыңыз! Грант иегерлеріне (соның ішінде бос орындарға) білу маңызды!

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы № 390 "Маманды жұмысқа жіберу, өз бетімен жұмысқа орналасу құқығын беру, мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде білім алған азаматтарды жұмысын өтеу жөніндегі міндетінен босату немесе олардың міндетін тоқтату қағидаларын бекіту туралы" Қаулысына сәйкес:

3. Педагогтік, медициналық және ветеринариялық мамандықтар бойынша ауыл жастары қатарынан шыққан азаматтарға берілетін квота шегінде оқуға түскен азаматтар жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымын (бұдан әрі – ЖОО) бітіргеннен кейін кемінде үш жыл ауылда, кентте, ауылдық округте (бұдан әрі – ауылдық жер) орналасқан тиісті мемлекеттік білім беру ұйымдарында, мемлекеттік медицина ұйымдарында, қызметін ветеринария саласында жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың бөлімшелерінде не мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарда жұмысты өтейді.

3-1. педагогтік, техникалық және ауыл шаруашылығы мамандықтары бойынша квота шегінде оқуға түскен ауыл жастары қатарынан шыққан азаматтар ЖОО-ны бітіргеннен кейін оқыған жері бойынша өңірде кемінде үш жыл жұмысты өтейді.

4. Педагогтік және медициналық мамандықтар бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде оқуға түскен Қазақстан Республикасының азаматтары ЖОО-ны бітіргеннен кейін мемлекеттік білім беру ұйымдары мен мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарында кемінде үш жыл жұмысты өтейді.

4-1. Басқа мамандықтар бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде білім алған азаматтары ЖОО-ны бітіргеннен кейін кемінде үш жыл меншік нысанына қарамастан ұйымдарда жұмысты өтейді.

Білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттары туралы ақпарат (2019 жылғы 13 желтоқсан жағдайы бойынша) /

Информация о вакантных образовательных грантах, высвободившихся в процессе получения образования (по состоянию на 13.12.2019)

Оқыту бағытының коды және жіктелуі

Код / Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының атауы

Оқу бөлімі

Курс бойынша босаған бос гранттар саны/

Барлығы

Код и классификация направления подготовки

Код / Наименование специальности или образовательной программы

Форма обучения

Количество вакантных грантов по курсам

Итого

1 курс (2019 г.п.)

2 курс (2018 г.п.)

3 курс (2017 г.п.)

4 курс (2016 г.п.)

Государственный образовательный грант

1

6В017 Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау / Подготовка учителей по языкам и литературе

6В01702 - Орыс тілі мен әдебиеті / Русский язык и литература

күндізгі / очная

1

     

1

2

Білім беру / Образование

5В010500 - Дефектология

күндізгі / очная

   

2

 

2

3

Білім беру / Образование

5В010800-Дене шынықтыру және спорт / Физическая культура и спорт

күндізгі / очная

 

1

   

1

4

Білім беру / Образование

5В011100 - Информатика

күндізгі ТжКБ/ очная ТиПО

 

1

   

1

5

Білім беру / Образование

5В012500-Химия-Биология

күндізгі / очная

 

1

   

1

6

Жаратылыстану ғылымдары / Естественные науки

5В060100 -Математика

күндізгі / очная

 

1

   

1

7

Жаратылыстану ғылымдары / Естественные науки

5В060200 - Информатика

күндізгі / очная

   

1

 

1

8

Техникалық ғылымдары және технологиялар / Технические науки и технологии

5В072800 - Өңдеу өндірістерінің технологиясы (салалар бойынша) / Технология перерабатывающих производств (по отраслям)

күндізгі / очная

 

2

   

2

Программа: «Мәңгілік ел жастары - индустрияға!» (СЕРПІН)

9

Білім беру / Образование

5В011000 - Физика

күндізгі / очная

   

2

 

2

10

Білім беру / Образование

5В011300 - Биология

күндізгі / очная

 

1

   

1

11

Білім беру / Образование

5В011700 - Казахский язык и литература / Қазақ тілі мен әдебиеті

күндізгі / очная

   

1

 

1

12

Білім беру / Образование

5В011900 - Шет тілі: екі шет тілі / Иностранный язык: два иностранных языка

күндізгі / очная

   

1

 

1

13

Техникалық ғылымдары және технологиялар / Технические науки и технологии

5В072800 - Өңдеу өндірістерінің технологиясы (салалар бойынша) / Технология перерабатывающих производств (по отраслям)

күндізгі / очная

     

1

1

14

6В072 Өндірістік және өңдеу салалары / Производственные и обрабатывающие отрасли

6В07201 - Өңдеу өндірістерінің технологиясы / Технология перерабатывающих производств

күндізгі / очная

1

     

1

15

6B083 Орман шаруашылығы / Лесное хозяйство

6В08301 - Аңшылық және аң шаруашылығы / Охотоведение и звероводство

күндізгі / очная

1

     

1

Всего:

3

7

7

1

18

 

Білім алу процесінде босаған жергілікті бюджет қаражаты есебінен (ЖАО) білім беру гранттары туралы ақпарат (2019 жылғы 13 желтоқсан жағдайы бойынша) /

Информация о вакантных образовательных грантах за счет средств местного бюджета (МИО), высвободившихся в процессе получения образования (по состоянию на 13.12.2019)

Оқыту бағытының коды және жіктелуі

Код / Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының атауы

Оқу бөлімі

Курс бойынша босаған бос гранттар саны

Барлығы

Код и классификация направления подготовки

Код / Наименование специальности или образовательной программы

Форма обучения

Количество вакантных грантов по курсам

Итого

1 курс (2019 г.п.)

2 курс (2018 г.п.)

3 курс (2017 г.п.)

4 курс (2016 г.п.)

 

Образовательный грант за счет местного бюджета

1

Білім беру / Образование

5В010200 - Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі / Педагогика и методика начального обучения

күндізгі / очная

   

1

 

1

2

Білім беру / Образование

5В010500 - Дефектология

күндізгі / очная

 

1

1

 

2

3

Білім беру / Образование

5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті / Казахский язык и литература

күндізгі / очная

 

1

   

1

4

Білім беру / Образование

5В011000 - Физика

күндізгі / очная

 

1

   

1

5

6В018 Әлеуметік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау / Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию

6В01801 - Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану / Социальная педагогика и самопознание

күндізгі / очная

3

     

3

6

6В012 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы / Педагогика дошкольного воспитания и обучения

6В01201 - Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу / Дошкольное обучение и воспитание

күндізгі / очная

2

     

2

7

6В013 Подготовка учителей без предметной специализации / Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау

6В01301 - Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі / Педагогика и методика начального обучения

күндізгі / очная

2

     

2

8

6В014 Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау / Подготовка учителей с предметной специализацией общего развития

6В01401 - Дене шынықтыру және спорт / Физическая культура и спорт

күндізгі / очная

1

     

1

9

6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау / Подготовка учителей по естественнонаучным предметам

6В01504 - Химия

күндізгі / очная

1

     

1

10

6В01505 - Биология

күндізгі / очная

1

     

1

11

6В01507 - Химия-Биология

күндізгі / очная

1

     

1

12

6В017 Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау / Подготовка учителей по языкам и литературе

6В01703 - Шет тілі: екі шет тілі /  Иностранный язык: два иностранных языка

күндізгі / очная

2

     

2

13

6В041 Бизнес және басқару / Бизнес и управление

6В04103 Мемлекеттік және жергілікті басқару / Государственное и местное управление

күндізгі / очная

1

     

1

14

6В053 Физикалық және химиялық ғылымдар/ Физические и химические науки

6В05303 - Ядерная физика

күндізгі / очная

2

     

2

Образовательный грант акима ВКО

15

6В014 Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау / Подготовка учителей с предметной специализацией общего развития

6В01405 - Сауықтыру дене мәдениеті / Оздоровительная физическая культура

күндізгі / очная

1

     

1

Образователный грант за счет средств республиканского бюджета (через управление образования ВКО)

16

6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау / Подготовка учителей по естественнонаучным предметам

6В01504 - Химия

күндізгі / очная

1

     

1

17

6В018 Әлеуметік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау / Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию

6В01801 - Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану / Социальная педагогика и самопознание

күндізгі / очная

1

     

1

Всего:

19

3

2

0

24

                         

Академиялық саясат департаменті  білім беру бағдарламаларын басқару

Қазақ
× You found a Typo