Error message

  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі А. Аймағамбетовтің Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің үшінші отырысында сөйлеген сөзі

Айтылған пікірлердің біразы Білім және ғылымды дамытудың жаңа бағдарламасында да ескерген болатынбыз және де біз осы Ұлттық кеңес мүшелерімен тығыз жұмыс істеудеміз, эксперттік алаңдарда да, қоғамдық кеңес шеңберінде де бірлесе жұмыс істеп жүрміз. Қысқаша басты мәселелерге тоқталсам.

Балабақшалар мәселесі қозғалды. Балабақшалар бойынша мектепке дейінгі білім деңгейінде балаларды кезекке қою және қабылдау 100 пайыз автоматтандырылды, балабақшалармен қамту көрсеткіші 98 пайызға жетті, бірақ, әрине, бұл көбінесе сандық көрсеткіштер. Қазіргі уақытта, ең бастысы, мазмұн мәселесін өзгертуге көшудеміз. Сондықтан ендігі кезекте оқу стандарттарын өзгерту, тәрбиешілердің біліктілігін арттыру, балалардың жас меритизациясын өзгерту және методикалық жаңарту мәселелерін шешу жолдарын қарастырып жатырмыз. Мектеп деңгейінде құрылыс нормалары мен ережелерін және санитарлық ереже талаптарын жеңілдетіп, үш қалада пилоттық режимде жан басына қаржыландыру жұмысын бастадық. Соның арқасында қазір жекеменшік мектептердің үлесі артып келеді. Тек қана бір жыл ішінде жекеменшік мектептердің үлесі 75 пайызға артты. Өткен жылы 70 жекеменшік мектеп іске қосылды.

Әрине, үш ауысымды мектептер мәселесі де көтеріліп жатыр. Біздің алдымызда тұрған басты мақсат – екі ауысым емес, бір ауысымды мектептерге көшу, олсыз білім берудің сапасын жақсарту, әрине, мүмкін емес. Сондықтан әріптестерімізбен толығымен келісеміз және бизнеспен осы тәсілдерді әрі қарай арттыру үшін жұмыс атқаратын боламыз.

Алдағы оқу жылында жаңартылған білім беру бағдарламасына көшу толығымен аяқталады. Енді тек білім сапасын арттыру мәселелерімен айналысатын боламыз. Ол – бағдарламалар мен оқулықтардың сапасын арттыру, кейін бағалау жүйесін жетілдіру. Қазіргі уақытта қоғаммен бірлесіп жалпы жұмысты бастап кеттік.

Тағы да бір өте маңызды мәселе – тәрбие жұмысы. «Тәрбиесіз берілген білім– адамзаттың қас жауы» дегендей қазір мектеп қабырғасында осы тәрбие жұмысын дұрыс ретке қою мәселесін қолға алдық. Сондықтан осы жылдан бастап жаңа оқу тәрбиесі парадигмасы іске асырылуда. Ең бастысы, ол елін сүйер қазақстандықтарды тәрбиелеп, отбасылық құндылықтарды бойына сіңірген азаматты қалыптастыруға бағытталған.

Тағы да бір маңызды мәселе – ауыл мен қала арасындағы алшақтық. «PISA» соңғы көрсеткіштерін қарайтын болсақ, Қазақстан бойынша ауыл мен қала оқушыларының білім сапасы орта есеппен 1,5 жылды құрайды. Әрине, біріншіден, ауыл мен қала арасындағы алшақтық болса, екіншіден, өңір мен өңір арасындағы үлкен алшақтық бар. Сондықтан, қала мен ауыл, өңір мен өңір арасындағы алшақтықты жою бойынша жұмыс жүргізіп жатырмыз. Бұл проблеманың негізгі себебі – мұғалім жетіспеушілігі, әсіресе ауылдық жерлерде. Өйткені, бала аз болса сағат та аз, сағат аз болса білікті мұғалім бармайды. 1 ставка алу үшін мұғалімдер 18 сағатқа жұмыс істеуі керек, бала аз болған соң сағат жетіспейді. Сондықтан бұл – өте күрделі мәселенің бірі. Бұдан бөлек, біз бірнеше пәндерді оқытатын мұғалімдерді даярлау, оқу-материалдық базаны нығайту, ауылдарда Интернет сапасын жетілдіру және тірек мектептердің желісін дамыту бойынша жұмыс жүргізудеміз және де Мемлекеттік бағдарламада осы мәселелер бөлек қарастырылған.

Очень важный вопрос – это обучение детей с особыми образовательными потребностями, развитие инклюзивного образования. Инклюзия у нас долгое время понималась как обеспечение безбарьерной среды, и мы занимались, в основном, пандусами. Когда проблема пандусов более-менее была решена, мы осознали, что самые главные  проблемы инклюзивного образования – это содержание, методики, система оценивания, специальные программы, наконец,  готовность педагогов работать с этими детьми. Поэтому сейчас мы вместе с общественными организациями занимаемся проблемами развития инклюзии именно в содержательном плане. 

Следует отметить, что общественными организациями часто поднимался вопрос о внедрении единицы тьютора для обеспечения качества учебного процесса; с сентября текущего года данный вопрос будет решен. 

Для резкого увеличения охвата коррекционной помощью мы предусматриваем размещение государственного заказа в кабинетах коррекции, законопроект находится на рассмотрении в Парламенте. Я надеюсь, что депутаты наши предложения поддержат. 

Одним из наиболее важных вопросов является повышение статуса педагога и подготовка высококвалифицированных педагогов. По Вашему поручению в законе «О статусе педагога» предусмотрен комплекс соответствующих мер, в том числе двукратное повышение заработной платы, введение новых доплат за педмастерство, за наставничество, за степень магистра. Увеличена доплата в 2 раза за классное руководство, проверку тетрадей. Мы сократили нагрузку, увеличили период отпуска и внедрили много других хороших инициатив. Кроме того, нами проведена работа по кардинальному сокращению отчетности педагогов и организаций образования. Мы утвердили минимальный перечень, в соответствии с которым учитель теперь должен заполнять ежедневно только 2 документа, другие формы отчетности он уже не заполняет. Педагог действительно должен заниматься своей основной функцией – обучать детей. 

Внедряется также новая система переподготовки педагогов, предусмотрен так называемый «боковой» вход в профессию педагога. Теперь лица с высшим непедагогическим образованием, пройдя переподготовку, смогут осуществлять педагогическую деятельность. Вместе с тем полностью модернизируется педагогическое образование. Мы обновляем практически полностью базу программ. Сегодня нужно открыто признать, что образовательные программы педагогических вузов по сравнению с тем содержанием, которое реализуется в школах, намного отстали. Поэтому мы обновляем образовательные программы вузов, внедряем новый формат педпрактики и в пилотном режиме вводим сдачу квалтеста всеми выпускниками по педагогическим специальностям. С 2021 года такая сертификация будет внедрена повсеместно по всем педагогическим специальностям. Мы будем отслеживать качество образования уже в разрезе каждого вуза. 

Кроме того, мы поэтапно повышаем проходной балл для поступления на педспециальности. Сегодня этот вопрос уже поднимался.

Допобразование также является важным аспектом в плане развития детей. Мы сохраняем художественное, эстетическое, танцевальное направления. Одновременно развиваем новые направления, такие, как роботехника, STEM-образование, 3D-принтинг, программирование.

В прошлом году в отдельных регионах были допущены факты сокращения учреждений допобразования. В настоящее время все это остановлено. Более того, по Вашему поручению сразу в нескольких регионах началось строительство больших современных Дворцов школьников. 

Теперь о техническом и профессиональном образовании. Мы обновили 246 учебных планов. До 2021 года обновим все образовательные программы колледжей, в том числе через международные стандарты «WorldSkills». Сегодня прозвучали предложения, с которыми мы с коллегами полностью согласны, более того, в настоящее время уже проводится большая работа по обеспечению большей гибкости образовательных программ. Совместно с экспертами проводится синхронизация программ старших классов школы с программами ТиПО, и это, наконец, позволит нам достичь того, чтобы выпускники школы вместе с аттестатом получали свидетельство о рабочей квалификации. Кроме того, студентам предоставлена возможность получения сразу нескольких квалификаций во время обучения в колледже. Раньше они получали одну квалификацию, теперь – сразу три. Это частично решает вопрос охвата трудоустройством выпускников колледжей.

Система управления в образовании также претерпевает серьезные изменения. В рамках Вашего поручения, данного на августовской конференции педработников, модель управления в системе образования трансформируется. Впервые для директоров, заместителей директоров школ, колледжей мы вводим аттестацию, по итогам которой будет присваиваться соответствующая категория с последующими надбавками до 100% от должностного оклада. Сегодня у нас действительно большой дефицит управляющих кадров, потому что директор или завуч получают намного меньше, чем учитель, хотя нагрузка очень серьезная, поэтому мы пошли на эти меры. 

В соответствии с современными требованиями сфера образования переходит к корпоративному управлению. В вузах управление будут осуществлять советы директоров, в деятельности школ и колледжей принимают участие попечительские и наблюдательные советы. Мы обеспечиваем им действительно широкие полномочия. Например, попечительским советам школ в прошлом году мы буквально «отдали» возможность согласовывать назначение директоров школ. И на сегодняшний день мы видим, что деятельность попечительских советов значительно оживилась. Работа по корпоративному направлению будет продолжена. 

В системе высшего и послевузовского образования проводится работа по закрытию недобросовестных вузов, обновляются образовательные программы: основой всех образовательных программ будут профессиональные стандарты. Здесь нам серьезно помогает внедренная академическая автономия вузов, и эту работу мы будем продолжать. 

ЕНТ переводится в электронный формат, вводится механизм альтернативного зачисления в вузы на основе международных тестов. Существуют тесты SAT, АСТ, которые мы начинаем признавать наравне с ЕНТ. Было много критики по содержанию тестов ЕНТ, сейчас мы работаем над стандартизированными тестами, которые помогут проверить не то, в каком объеме ребенок запомнил материал, и насколько у него хорошая память, будет проверяться сформированность критического мышления, навыков анализа и применения полученных знаний. Это очень важно. Сейчас эти изменения уже начаты.

Развитие науки является очень важным направлением деятельности министерства. Здесь наши усилия сосредоточены на трех магистральных направлениях. Это укрепление интеллектуального потенциала науки, модернизация и цифровизация научной инфраструктуры, повышение результативности научных разработок и обеспечение прозрачности всех процедур. Учеными неоднократно поднимался вопрос о переходе на ежегодное проведение грантовых конкурсов. До этого грантовые конкурсы проводились раз в три года. Это действительно неудобно. Если ученый не получил грант, то неизвестно, останется ли он в этой профессии на следующие три года. Поэтому мы эту ситуацию изменили. Теперь с текущего года грантовые конкурсы будут проводиться ежегодно. 

Также ученым сообществом предлагалось наравне с общим грантовым конкурсом ввести разные виды грантов. Это малые гранты, срочные гранты и гранты на коллаборацию, чтобы наши ученые взаимодействовали, проводили совместные исследования со своими зарубежными коллегами. В настоящее время эта политика уже реализована, уже объявлен конкурс именно по новому направлению.

Повышается прозрачность деятельности ННС. Долгое время деятельность ННС тоже подвергалась критике со стороны общественности. Неоднократно поднимались вопросы относительно прозрачности их деятельности, вопрос о составе ННС, его легитимности. Поэтому приняты решения по всем направлениям. Составы ННС, которые ранее формировались на основе наукометрических объективных показателей, мы обновили.

Обеспечена прозрачность деятельности ННС. Если раньше решение о финансировании принималось путем тайного голосования, то теперь с января текущего года введено открытое голосование с четкими критериями, четкими индикаторами. Более того, мы теперь проводим заседания ННС в онлайн-режиме.

 В целом, по вопросам развития науки мы работаем с научным сообществом, с молодыми учеными. Есть общее видение по развитию науки.  В настоящее время мы пересматриваем требования к публикациям, что сегодня уже прозвучало, модернизируем систему докторантуры. 

Эта работа будет продолжена.

Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, сіздің білім саласының алдына қойған міндеттемелеріңіз мен тапсырмаларыңыз кезең-кезеңімен жүзеге асуда. Алдағы уақытта отандық білім және ғылым салаларын дамыту бойынша әрі қарай жүйелі және кешенді жұмыс жалғасатын болады. Назарларыңызға рақмет!

ҚР Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов

https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/vystuplenie-ministra-obrazovaniya-i-nauki-respubliki-kazahstan-a-aymagambetova-na-tretem-zasedanii-nacionalnogo-soveta-obshchestvennogo-doveriya?lang=kk

 

Қазақ
× You found a Typo