Error message

 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).

5B050400 – ЖУРНАЛИСТИКА (Каз)

Мамандық 5B050400 – ЖУРНАЛИСТИКА
МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Мақсаты: Журналистика  саласында білім берудің жалпыұлттық мақсаты толыққанды, сапалы, кəсіби білім беру.
Міндеттері:

 • Сауатты және сөйлеу мәнері дамыған, гуманитарлы ойлай білу  мәдениеті және ғылыми еңбек ұйымдастыру дағдысын меңгерту.
 • Шығармашылық әлеуетін,  бастамашылық және жаңашылдықты дамыту
 • Жұмыс күші нарығындағы бәсекеге қабілетті түлектер тобын құру, бұл өз кезегінде мамандық бойынша жұмысқа орналасуды оңтайландыру мүмкіндігін тудырады.
 • Заманауи білім беру технологияларын меңгерту.
бІЛІКТІЛІК  СИПАТТАМАСЫ

Кәсіби қызмет салалары:

 • ақпараттық-шығармашылық;; 
 • ақпараттық-талдамалы;
 • ақпараттық-референттік;
 • көркем-публицистикалық;
 • басқарушылық-ұйымдастырушылық;

Кәсіби әрекет нысандары:

 • отандық жəне шетелдің баспа жəне электронды БАҚ;
 • отандық жəне шетелдік ақпарат агенттіктері, мемлекеттік жəне тəуелсіз органдардағы жаңалықтар қызметі;
 • отандық жəне шетелдік баспалар мен баспахана кешендері;
 • отандық жəне шетелдік мемлекеттік, коммерциялық жəне қоғамдық ұйымдардың баспасөз қызметтері;
 • Қазақстандағы жəне шетелдердегі бұқарамен байланыс қызметтері мен оның құрылымдаы;
 • жарнама агенттіктері;
 • желілік ақпараттық құрылымдар.

Кәсіби қызмет нысандары:
Ақпаратты жинау, өңдеу жəне тарату, адамзаттың өзекті мəселелерін қоғамға жеткізу, зерттеу жəне айқындау, түрлі қоғамдық оқиғаларды жан-жақты түсіндіру, ақпараттық басқару жəне ақпараттық серіктестікті реттеу, жарнамалық материалдар құруға бағытталады.

Білім беру траекториялары
 1. «Мерзімді басылым»
 2. «Жарнама және PR-әрекеті».
 3. «Саяси журналистика»
Әр траекторияның бірегейлігі
 1. Білім беру бағдарламасында жұмыс істеу үшін мамандар даярлауды мерзімді баспасөзде; оқу пәндері зерттеу функцияларына қатысты мамандандыруды көздейді; мөр типология баспасөз басылымдары және олардың негізгі типологиялық топтары; баспасөз аудиториясы; алғышарттарын әзірлеу тұжырымдамасы мен  басылым моделін шығару; айқын-бейнелеуіш баспа құралдары; әр түрлі маманданған журналистердің жұмыс істеу әдістері және аймақтық баспасөз бен оның қызметтік ерекшеліктері.  
 2. Білім беру бағдарламасы және еңбек нарығы қажеттіліктерінің  қазіргі уақытта күрт өсуіне байланысты жоғары білікті  PR мамандардың қажеттілігі туындады. Бұқаралық ақпарат құралдары, жарнама және қоғаммен байланыс бөлімі бар  жаңа сегменті, ақпараттық  тығыз коммуникативтік нарық құрды.
 3. Білім беру бағдарламасы  мемлекеттік органдар мен ақпараттық агенттіктерде, оқу пәндеріне бағытталған зерттеу саясаттану теориясында, тарихы және саяси ілімдер, әлеуметтану салаларында жұмыс істей алатын мамандар даярлауды қарастырады.  
Әр траектория бойынша білім берудің нәтижелері

Білуі керек: тарихты, даму тенденцияларын,  Қазақстанда және шетелдегі мерзімді баспасөз жанрларының негізгі белгілері,  журналистік мәтінді бағалау алғышарттары,  түрлі БАҚ ұйымдары мен жеке тұлғалардың өзара іс-қимыл тетіктерін; әлемдік үрдістер мен  қазіргі заманғы журналистиканың ұлттық ерекшеліктерін.
Істей алуы қажет: дәстүрлі және заманауи журналистика мен публицистика жанрларының сараптамалық және ақпараттық материалдар әзірлеу, түрлі мәтіндерді редакциялау мен стилистика ережелерін.
Дағдылануу тиіс:   редакциялық тапсырыс немесе жеке бастамасы  бойынша ақпаратты жинау;  журналистік керек-жарақтарды қолдану,  баспасөзде журналистік материал  құру,  әр түрлі мәтіндерді редакциялау.

Білуі тиіс: Қоғаммен байланыстың Қазақстандық және шетелдік мақсатты аудиториясына бағтталған негізгі компотенттері.
Істей білуі тиіс:  PR-акциялар жүргізу;  PR-жобаларға "қоғамдық маңызды ақпарат" және "ақпаратқа себеп" құру,  оның халықаралық аудитория  бағытталған болуы қажет; халықаралық журналистік ұжымдар  құрып, олармен жұмыс істеу.
Дағдысы болуы керек: социологиялық және маркетингтік зерттеулер.
Білуге тиіс:  экономикалық, саяси, әлеуметтік,  саясаттану ғылымдарының   жаһандану заманындағы негізгі тұжырымдамасын үрдістердің қазіргі әлемдегі трансформациясын зерттеу.

Білуі тиіс: Қазіргі заманғы жаһандық  және әлеуметтік процестер мен құбылыстарды, шетелдегі саяси оқиғаларға талдау,  сол арқылы дүниежүзілік саяси процес заңдылықтарын көру.
Қажетті дағды: қоғамдық құбылыстардың өзара байланыстарын зерделеу, саяси, экономикалық, әлеуметтік саладағы Қазақстандағы және шетелдердегі  саясат қайраткерлерімен сауатты сұхбат жүргізу.   .

Осы мамандық түлектерінің білімдІЛІК (ДУБЛИНдік  дискрипт негізінде) деңгейіне қойылатын талаптар
 • Әлеуметтік ортадағы болып жатқан құбылыстарды, әлемдегі ғылымда болып жатқан жаңалықтарды көрен - білгеніңді бөлісе білу.
 • Тәжірбие арқылы  бойына сіңген біліктілігін, жұмыс барысында пайдалана білу
 • Қойылған талапты эвристикалық жолымен шеше білу, белгілі алгоритмдерді пайдаланбау, өзінің  жұмысына және өзіне тұлға ретінде қарау, ғылым әдістерін пайдалану және ғылыми көзқараспен қарай білу.
 • Қоғаммен, коллективпен, аудиториямен, басқа да топтармен жұмыс істей білу.
 • Жазу және сөйлеуде диалог, монолог, іскер қатынасхаттар жүргізе білу,
 • Журналистік мәтін құруды білу;
 • үрдістердің қалыптасатын қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың дамуы негізінде  жағдайды  болжауға және өзекті мәселелерге түсініктеме бере білу
 • басқару қызметін, БАҚ және демократиялық қоғамдағы демократиялық қоғамдағы  өмірді, идеалдарға арналған құндылықтар арқылы  рейтингінің арттыруға ықпал ететін  шаралар қабылдау қажет.
× You found a Typo