Error message

  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).

5В010300- Педагогика және психология

Шифр – Мамандық 5В010300 – Педагогика және психология
Мамандықтың мақсаты мен міндеттері

Педагог-психологтың кәсіби қызметінің типтік міндеттері келесілер болып табылады: білім алушылардың жеке тұлғасын қалыптастыру және дамыту бойынша қоғамның әлеуметтік тапсырысын орындау; отандық және әлемдік стандарт талаптарына сәйкес білім беру сапасының деңгейін арттыру; алдыңғы қатарлы педагогикалық-психологиялық технологияларды игеру және оны тәжірибелік іс-әрекетке енгізу.

Біліктілік сипаттамасы

Кәсіби іс-әрекет аймағы: білім беру жүйесі.

Түлектердің кәсіби іс-әрекет объектілері келесілер болып табылады: жалпы білім беретін орта мектеп, мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу жүйесі, педагогикалық колледж, бастауыш және орта кәсіптік білім беру ұйымдары.

Кәсіби іс-әрекет пәні келесі болып табылады: оқыту мен тәрбиелеу мақсаты, міндеттері, мазмұны, ұйымдастыру формалары, нәтижелері; Қазақстан Республикасының білім беруді дамыу тұжырымдамасының талаптарын жүзеге асыру жолдары; потенциалды мүмкіндіктерін дамыту мақсатында психиканың тұлғалық және когнетивті аймақтарын зерттеу; жеке тұлғаға бағытталған білім беруді жүзеге асыру арқылы жеке тұрғыдан және дара тұрғыдан келу.

Білім беру траекториялары

Білім беру жүйесіндегі педагог-психолог

Әлеуметтік-педагогикалық және әлеуметтік-психологиялық саладағы педагог-психолог

Әр траекторияның айырықшалылығы

Аталмыш мамандандыру бойынша бакалавр, білім беру процесінде субъектілердің психологиялық денсаулығын сақтау үшін оңтайлы жағдай құруға негіз болатын және де келесідей іс-әрекет бағыттары бойынша жұмыс істеуге негіз болатын құзыреттіліктерді меңгереді: психологиялық ағарту, психологиялық алдын-алу, психологиялық диагностика, психологиялық түзету, психологиялық кеңес беру.

Жалпы, кәсіптік және қосымша білім беру ұйымдарындағы білім беру процесін, негізгі және қосымша білім беру бағдарламаларын психологиялық-педагогикалық қолдау; негізгі жалпы білім беру бағдарламаларын игеруде, даму мен әлеуметтік бейімделуде қиындық көруші денсаулығы бойынша мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға психологиялық-педагогикалық көмек көрсету.

Әр траектория бойынша оқыту нәтижелері

«Білім беру жүйесіндегі педагог-психолог» траекториясы:

Біледі: білім берудің айырықша ерекшеліктерін және жалпы заңдылықтарын; оқыту, тәрбиелеу және дамытудың ғылыми-теориялық негіздерін;педагогика мен психологияның категориялық тұжырымдамалық аппаратын

Істей алады: теориялық білімдерін кәсіби тәжірибелік іс-әрекетінде қолдану

Оқу-тәрбие іс-шараларының бағдарламаларын, жобаларын, жоспарларын құрастыру және іске асыру бойынша, сондай-ақ оларды мектеп, колледждер, ЖООның іс-әрекетінде психологиялық қамсыздандыру, қолдау бойынша педагогикалық және психологиялық іс-әрекет дағдыларын игеру.

Траектория «Әлеуметтік-педагогикалық және әлеуметтік-психологиялық салалардағы педагог-психолог»

Психологиялық-педагогикалық ғылым әдіснамасын, жас ерекшелік және педагогикалық психология негіздерін, педагогика мен психологияда қолданылатын әдістерді білу.

Білім беру ұйымындағы инновациялық процестерге психологиялық қолдау көрсету бағдарламаларын, соның ішінде білім алушылар бірлестіктері мен оқушылардың өзін-өзі басқару ұйымдарына қолдау көрсету бағдарламаларын құрастыру және жүзеге асыру іскерліктерін игеру.

Оқу, даму, болашақтағы кәсіби бағытын саналы түрде және жауапкершілікпен таңдау мәселесі, өзін-өзі тәрбиелеу, ересектермен және құрбыластарымен өзара қарым-қатынас мәселелері бойынша оқушыларға жеке және топтық кеңес беру дағдыларын меңгеру.

Мамандық түлектерінің білім деңгейіне қойылатын талаптар
(Дублиндік дескрипторлар негізінде)
  1. Білу және түсіну: орта жалпы білім беру негізінде қалыптасқан білімдерін көрсету және түсіну және білім алмастырумен байланысты белгілі бір қырларын білу;
  2. Білім мен түсінікті қолдану: мамандығына немесе еңбек іс-әрекетінде кәсіби бағыты жайында өз білімін қолдана алу, мәселені шешу жолдарын қарастыру мен негіздей алу құзыреттілігінің болуы.
  3. Пікір айту: әлеуметтік, ұлттық және ғылыми ойларды ескере отырып пайымдау үшін ақпараттарды жинақтау және талдау;
  4. Коммуникативті қабілеттілік: мамандарға және маман емес тұлғаларға идеяларды, ақпараттарды беру, мәселерді шешу жолдарын көрсету;
  5. Оқуға қабілеттігі: жоғары дербестік деңгейімен оқуды жалғастыру іскерлігі.
× You found a Typo