Error message

  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).

5В010500 - "Defectology"

Білім беру бағдарламасы 5В010500 – «Дефектология»
Кәсібилік пен қызметтер тізімі

5В010500 «Дефектология» мамандығы бойынша бітіруші бакалавриатқа «білім беру бакалавры» академиялық дәрежесі беріледі.
Мамандарды дайындау мақсаты. «5В010500 – Дефектология» бойынша бакалаврларды жаңа үлгідегі дефектолог маманын дайындау ерекше қажеттілікті талап ететін балалардың психологиялық, жасерекшелік, клиникалық бағытта білімді талап ететін, психолого-педагогикалық, диференциалды зерттеу әдістері мен оқу-тәрбиелеу, коррекциялық үдерістерді ұйымдастыру ерекшеліктерін меңгерген және арнаулы білім беру ұйымдарында шығармашылық қабілеттілікпен жоғарғы кәсібилікті талап ететін жаһандық ғылыми тәжірибелік деңгейде педагогикалық іс-әрекет аймағында әлеуметтік маңызды мінедеттерді шеше алуға бейім, білім беру жүйесінің жалпы ұлттық даму негізінде қалыптасқан, мемлекет пен қоғам қызығушылығын қанағаттандыруға бағытталған білім берудің ұлттық үлгісінде құрылған.
Кәсіби іс-әрекет аймағы. 5В010500 – «Дефектология» маманы: арнаулы білім беру мектептерінде және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында (ақыл-ойында ауытқулары бар, есту, көруі, сөйлеуі, қимыл-қозғалыстары бұзылған, психикалық дамуында тежелулері бар баларға арналған) коррекциялық-білім беру мен тәрбиелеу үдерістерімен айналысады. Кәсіби іс-әрекет бағыттылығы.
Дефектолог бакалаврының іс-әрекетінің негізгі бағыты коррекциялық-педагогикалық және тәрбиелік іс-әрекетті жалпы білім беру мекемелері мен арнаулы білім беру ұйымдарында ұйымдастыру болып саналады.
Дефектология бакалавры технологиялық-ұйымдастыру, кәсіби басқару, ғылыми-зерттеу мәселесі бойынша және консультациялық-зерттеу мен іс-әрекеттің жарнама-үгіттеу аспектілерінде құзыретті маман болып саналады.
XКәсіби іс-әрекет бағыттылығы.
- олигофренопедагог; мұғалім, ақыл-ойында бұзылуы бар балаларға білім беруді ұйымдастырушы логопед;
- сурдопедагог; естуі бұзылған балаларға бастауыш сынып мұғалімі, арнаулы психолог маманы;
- логопед; сөйлеуінде бұзылуы бар балаларға бастауыш сынып мұғалімі;
5В010500 – «Дефектология» мамандығы бойынша білім алатын студент білім беру бағдарламасы шеңберінде білім берудің арнаулы траекториясы бойынша бір бағытты таңдай алады:
1. олигофренопедагогика,
2. сурдопедагогика,
3. логопедия.

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ-нің түлектерінің білім алу нәтижесі Дублинский Дескрипторға бағытталған

Оқыу нәтижесі Дублинский дескриптор негізінде анықталынып, келесі құзыреттіліктер арқылы көрінеді:
Түлектің дүниетанымдық құзыреттілігі келесі сипатта болады:
Ғылымныңәлемдік бейнесін, әлеуметтік негізін, қоғамдық көріністерін, жалпы білімділікті, іс әрекет тәжірибесін меңгеру. Зияткерлік даму деңгейінің жоғарлау дағдысын игерумен қатар тұлғаның тартылыс деңгейінің қалыптасуы мен объективті түрде бағалауға әлеуметтік, ізгілікті, экономикалық ғылымдар әдістері мен негізгі қағидаттарын әлеуметтік және кәсіби міндеттерді шешуге қолдана алуға қабілеттіліктері болады.
Түлектердің кәсіби құзыреттіліктері келесі сипатта болады:
Стандартқа сай берілген міндеттерді шешу қабілеттері, практикалық тәжірибесі негізінде тиімді әрекет етуі, кәсіби міндеттерді шешудегі білімі мен дағдысы болып табылады. Оқытудың әртүрлі теорияларымен, тәрбиелеу, дамуы, сонымен қатар білім берудің әртүрлі деңгейлерінде қолданылатын білім беру бағдарламаларындағы білімдері мен біліктерін қолдана алуға қабілетті болуға ықпал жасайды.
Түлектердің зерттеушілік құзыреттіліктері келесі сипатта болады:
Қойылған міндеттерді шешуде танымал алгоритмдерді қолданбай эвристикалық тұрғыда шеше алу қабілеті, өзіне субъект ретінде және іс әрекетіне деген қатынаста белсенді зерттеушілік ұстанымға даяр болуы, зерттеудің логикасын және әдістерін меңгеру.
Түлектердің коммуикативті құзыреттіліктері келесі сипатта болады:
Ортамен, ұжыммен, өзара әрекет ету қабілеті, топпен жұмыс жасау дағдысы, серіктестікте болу, толеранттылық: тілдерді білуді, жазбаша, ауызша диалогтарды жүргізе алуды, монолог, іскерлік хаттар жүргізе білуді қамтыйды.
Түлектердің өзіндік менеджмент құзыреттіліктері келесі сипатта болады:
Өзінің қорларын басқара алуды, яғни ұтымды қолдануды, дамытуды, сақтай алуды білу қабілеті. Сонымен қатар, өзіндік қолдау, өзіндік реттеу және өзіндік дамыту тәсілдерін меңгеруді болжайды.

5В010500 «Дефектология» мамандығы бойынша бітіруші бакалавр төмендегі негізгі құзіреттіліктер аймағын меңгереді:

1.Туған тілді (қазақ тілі/орыс тілі)
Коррекциялық педагогика саласы бойынша жазбаша, ауызша түрде (тыңдау, оқу, жазу және сөйлеу) пікірлерін, фактілерді, сезімдерін, ойларын, түсініктерді түсіне білу және еркін жеткізе білу қабілеті, сонымен қатар, қоғамдық және мәдени мән мәтіннің: сабақ және жұмыс кезінде, үйде және бос уақытында, көптүрлілігінің шығармашылық және лингвистикалық сәйкес ету қалыпымен өзара ірекеттесуге қабілеті.
2.Шет тілдерін
Шет тіліндегі негізгі коммуникативті дағдыларды: ауызша және жазбаша түрде түсінуге, өз түсінігін анық жеткізуге, өз ойын, сезімін, фактілерді сәйкесінше әлеуметтік және мәдениеттік мәтіндерде ( білім мен оқуда, жұмыста, үйде және бос уақытында) жеткізуге бейім.Медиациялық және өзара мәдениеттік түсінік дағдысын игерген.
3.Математикалық, табиғи және техникалық ғылымның фундаментальды дайындығы:
Өндірістік міндеттерді күнделікті жағдайларда өз математикалық ұшқырлығын дамытуға және қолдануға, өзінің кәсіби іс-әрекетінде математикалық ұшқырлықтың тәсілдерін және презентацияларды пайдалануға бейім.
Әлемді түсіндіретіндей проблема мен қорытындыны шығаруға, дәлелденген жағдайда өзінің негізгі білімдірін және әдістемелерін кәсіби міндеттерін шешуге пайдаланылған. 4. Компьютерлік дайындық:
Жұмыс үшін қазіргі заманғы ақпараттық техналогияларды сенімді қабілетті және сыни пайдалану, ойын-сауық және байланыс, кәсіби іс-шаралар саласындағы ғаламтор арқылы, ақпаратты қалпына келтіру, бағалау, сақтау, өндіру, ұсыну және алмасу үшін пайдалануға қарым – қатынас және бірлескен желілерде қатысуға компьютерлік дағдылары бар.
5. Оқытуа дайындық
Бұл дүниетанымы кең және ойлау мәдениеті бар жоғары білімді адамның қалыптасуына ықпал ететін, кейбір негізгі жаратылыстану ғылымдары бар:
тұрақты оқыту қажеттігін мойындайды, қолжетімді параметрлерді таба аласыз. Ол үйренуге ұмтылады және қабілеті сақталады, тиімді жеке немесе топтарда уақыты мен ақпаратты басқару, соның ішінде өзінің оқуын ұйымдастырады; кәсіби және жеке өсуі үшін ұмтылу. Ол үшін қажетті жаңа дағдыларды, білімді меңгеру иеленетін: күнделікті кәсіби жұмыс және магистратурада үздіксіз білімді жалғастырады.
6. Әлеуметтік оқыту ( жеке, мәдениет аралық, азаматтық құзыреттілік )
Ол тиімді және әлеуметтік жұмысқа қатысуға мүмкіндік беретін, барлық мінезі бар, әсіресе әр түрлі қоғамдарда және қажет болған жағдайда дауларды шешу үшін, толық әлеуметтік және саяси тұжырымдамалар мен құрылымдар мен белсенді демократиялық қатысу ниеті білімге негізделген, азаматтық өмірге қатысуға мүмкіндік береді.
Ол құн ретінде оған қатысты басқа да адамның қабылдауы мен өзара түсіністіктігін дамытуға қабілетті, әлемдегі, қоғамдағы, отбасындағы, бір топ болып өмір сүруге мүмкіндігі бар; әлемнің өзара түсіністік, сезімін дамыту. коммуникациясын дамыту, жанжалдарды болдырмау және жою қабілеті; ұжымдық пікірін өз қатысы үшін ымыра таба алады;
іскерлік этика, мінез-құлық,өзінің этикалық және құқықтық стандарттарты ережелерін сақтауға қабілетті.
7. Бизнестік - экономикалық оқу
Ғылыми басқарудың түсінігі, экономикалық білім негіздерінде бар: т.б. маркетинг, қаржы салалары; экономикалық мемлекеттік реттеу, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлін мақсаттарын және әдістерін біледі және түсінеді;
кәсіби мақсаттарға жету үшін жобаларды, іс-әрекет идеяларды жоспарлау үшін және басқару мүмкіндігін этикалық құндылықтарды түсінеді; органдармен жұмыс, клиенттермен өзара іс-қимыл саласындағы сараптама, персоналды басқару, пайдаланушылармен өзара іс-қимылды, сондай-ақ құзыретті органдарға мүмкіндік бар адамдармен жұмыс істей білу;
Қазақстан, әлеуметтік даму құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерінДе біледі.
8. Мәдени оқыту Қазақстан халықтарының дәстүрлері мен мәдениетін біледі;
Әр түрлі құралдар арқылы идеяларды, тәжірибелер мен эмоциялардың шығармашылықтарын білдіру маңыздылығын түсінеді;
Әлемнің басқа халықтарының дәстүрлері мен мәдениетіне толеранттығын түсінеді және толерантты мінез-құлықты орнату, отандық нәсілшілдік алдын алу, ксенофобия, экстремизм және оларды қарсы түсінеді; толерантты тұлға ретінде қалыптасады, таниды қабылдайды және басқа мәдениеттер өкілдері түсінеді;
Білім алуға мүмкіндігі бар; толерантты, интеллектуалдық қарым-қатынас саласын оңай, соның ішінде түсініктердің жаттайтын емес; жоғары рухани қасиеттерге ие интеллектуалды тұлға ретінде қалыптасады.
9. Жалпы құзіреттілік
Сыни бақылау үшін қажетті дағдыларды, түсіндіру мүмкіндігі бар,талдауға, қорытындылауға, бағалауға қабілеті;
Шығармашылық сапасын бір аспектісі екіншісіне қабілеті, айқын өзгеше идеяларды генерациялау қабілеті, сондай-ақ белгілі, дәстүрлі, қарапайым немесе берік қалыптасқан, мәселені көре білу, стереотиптерді төтеу қабілеті бар.
Түсінеді және белсенді өмірлік ұстанымын әкелуі қабілетті, өзге де жеке тұлғалардың тәуелсіз мінезді жүзеге асыра алады, оларға зиян кері әсер ететін тобында және нормативтік актілер аясында емес, тобына басшылықа ұмтылады: өз көзқарастарын қорғауға, топта жұмыс істей алатын жаңа шешімдерді ұсынамыз: барабар әр түрлі әлеуметтік жағдайларды басшылыққа алады.

5В010500 «Дефектология» мынадай арнайы біліктілікке ие :

- СК1 теориялық негізі және мүгедек балалардың физикалық және жүйке- психикалық даму сипаттамаларын әзірлеу, мониторинг және бағалауды анықтауға ауытқу және анықтау үшін технологиялары бар;
- CK2 ( құқық бұзушылық әр түрлі типтері үшін ) назарға жалпы және нақты қабылдауға қабілетті және психологиялық - физиологиялық даму ерекшеліктерін заңдарын, әр түрлі жастағы деңгейде мінез-құлықтың және адам қызметінің белгілі бір реттеуін біледі;
- СК3 теориялық негіздерін, модельдеу технологиялары бар және мемлекеттік әлеуметтік саясатты қалыптастыру принциптерін түсіну негізінде медициналық, психологиялық- әлеуметтік және педагогикалық жұмысын болжайды;
- CK4 дамудағы мүмкіндігі шектеулі балалардың және олардың ата-аналары оқытудың, дамытудың мүгедектігі бар адамдардың кәсіби өзін-өзі анықтау мәселелері бойынша қайталама оқытушылар мен ересектерге кеңес беретін мүмкіндігі бар;
- СK5 ОВ бар баланың қызметінің мониторингін жүзеге асыру мүмкіндігі бар; алдын алу жөніндегі жұмысты, диагноз қоюды, балалардың психо- физикалық даму проблемаларын ерте анықтау болып табылады;
- СK6 диагностикалық құралдарды тәуелсіз іздеуді қамтамасыз етеді және психологиялық-педагогикалық дифференциалдық диагностика, диагностикалық тестілеу әдістерін жүргізеді; негізгі бағыттары мен түзету жұмыстарының мазмұнын анықтайды;
- СK7 назарға тиісті, әлеуметтік, ғылыми немесе этикалық мәселелерді қабылдауға үкімін қабылдау үшін диагностика саласындағы тиісті деректерді жинау және интерпретациялау қабілетті жатады;
- СK8 ( құқық бұзушылық әр түрлі типтері үшін ) назарға жалпы және арнайы қабілетті және психологиялық - физиологиялық даму жеке ерекшеліктерін, заңдар, мінез-құлық және әр түрлі жас деңгейде баланың қызметін, әсіресе реттеуін жүзеге асырады;
5В010500 «Дефектология» мынадай негізгі құзіреттіліктерге ие :
- ПК1 мүгедектігі бар адамдардың өмір сүру жағдайларын (кәсіби) әлеуметтік-экологиялық және білім беру үздік ұйымдастыру және қамтамасыз ету мүмкіндігі бар;
- ПК2 мүмкіндігі шектеулі балалардың теориялық негіздерін түзеу және білім беру қызметін, әдістерін, білімдерін қолдана алады, олардың ақыл-ой және ауызша процестердің әдістеріне иелік етеді, әлеуметтік маңызды дағдыларды қалыптастыру, олардың танымдық белсенділігі мен олардың күнделікті өмірінде сатып алынған дағдыларды қолдануды ынталандырады;
- ПК3 басқа мамандардың және мүгедек баланың отбасымен педагогикалық ынтымақтастықты ұйымдастыруға мүмкіндігі бар.
- ПК4 таниды және барабар білім беру ұйымдарының, денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау тұрғысынан түрлі мүмкіндігі шектеулі балалардың білім түрлі стратегиялық бағыттары мүмкіндігін бағалауға қабілетті;
- ПК5 білім сабақтастығын жүзеге асыру, нәрестелердің оқыту және әлеуметтендіру, мектепке дейінгі, түрлі даму мүмкіндігі шектеулі мектеп жасындағы қабілетті болып табылады. - ПК6 білім беру қызметінің құрылымы мен функциясы, сілтемеледі оқыту және дамыта құруға қабілетті болу;
- ПК7 сабақтарды қысқаша дамытуға инновациялық көзқарастарды пайдаланып күнтізбені құрастыру шеберлігі, перспективаны, сабақ жоспарларын, бар;
OВ бар балаларды меңгеруде терең білімді насихаттау, дидактикалық материалды iрiктеудi жүзеге асыруға қабілетті;
Жаңа педагогикалық білім беру және оқыту технологиясын тәжірибеде пайдалану үшін дайын;
- ПK8 Оқушылардың психикалық қызметін белсендіру меңгергу жолдары;
- ПК9 Әлеуметтік назарға өзара құрылысына білім беру үрдісіне қатысушылардың этно - мәдени және діни айырмашылықтар қабылдауға қабілетті;
- ПK10 Арнайы білім беру саласындағы әлеуметтік маңызды міндеттерді қазіргі ғылыми және практикалық деңгейін шешу үшін шығармашылық және кәсіби қабілетті болып табылады.

× You found a Typo