Error message

  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).

5В010600 - «Музыкальное образование»

Шифр – Мамандығы 5В010600 – Музыкалық білім беру
Мамандықтың мақсаты мен міндеттері

Мамандықтың мақсаты – сапалы кәсiби және толыққанды бiлiм беру алу, музыкалық бiлiм беру аумағындағы кәсiби бiлiктiлiк;
- адам мен қоғам арасындағы қарым-қатынасты реттейтін гуманитарлық мәдениетті, этикалық және құқықтық нормаларды игеру, сондай-ақ айналадағы шындыққа қатысты қарым-қатынас; - ойлау мәдениеті мен біліктілігін ғылыми негізде өздерінің еңбек қызметін ұйымдастыру, жаңа білім беру технологияларын меңгеру;
- студенттердің жеке білім беру траекториясын анықтау;
- магистратураның жоғары кәсіби білімінің келесі сатысында студенттердің оқуын жалғастыру.
Мамандықтың мақсаты
- басқаруды ұйымдастыру: музыканың бұйымын сабақ беру процесінде жұмыс iстеу оқу-тәржірибесінде жүзеге асыру; класстан тыс тәрбиелiк музыкалық жұмыс ұйымдастырылсын және қызығушылық музыкалық кружоктарға арналған; балаларларды арасындағы мәдениеттi ағарту қызмет хабар және жалпы бiлiм беру мекемелерiнде жастар әр түрлi;
- өндірістік технологиялық: тиiмдi бiлiм беретiн технологиялар музыка сабақтарында қолданылу, сынып жетекшінің функциясын орындау, ұйымдастырушы, ағартушы, мектеп оқушыларымен музыкалық - көркем жұмысты үйретуші;
- жобалық: жылдық күнтізбелік жоспар және әр пән бойынша сабақ жоспары «Музыка», жақында және ұйымның болашақ жоспарлары класстан тыс музыкалық - көркем жұмыс үйренуші қоғамдық есептеумен - саяси, экономикалық және республиканың мәдени өмірі, мамандығын жетiлдiрудiң жыл сайын болатын дара орынын жобалау;
- ғылыми-зерттеу және әдiстемелiк: ғылыми негізде, қазіргі ақпаратты қолдану және білім беретін технологиялар, өз педагогикалық қызмет ұйымдастырылу; жыл сайын қадағалау және музыкалық даму деңгейдi үйренуші өлшеу жүргiзiлу; педагогикалық тәжiрибе жасау, қойылған бiлiм беретiн нәтиже және тәрбиелiк мiндеттер; мөрде хабарламалармен шығып тұру немесе өз педагогикалық қызметте нәтижелер туралы педагогикалық жұртшылықты алдында;
- білім беретін: музыка сабақтарын жүргізу және класстан тыс музыкалық iстер, мектеп оқушыларының музыкалық дамуына педагогикалық бақылау.
- өндірістік-технологиялық: бұйымның сабақ беруiнiң тиiмдi әдiстемелерiн қолданылу, баяндама дайындау және өз оқушыларды концерттер,меншiктi концерттiк қызмет айналысу; дамытатын ойын технологиялардың мектеп жасына дейiнгi балалары музыкалық тәрбие қамтамасыз етiлу; өнер жөнiнде енгiзу және әдiс көркем мәдениет,танымдық дидактикалық ойындарды әр түрлi түрлер, интерактивтілік әдістер.

Біліктілігі сипаттамасы

Кәсіби қызмет салалары: - Мамандықтың кәсіби қызметінің салалары: оқушыларға музыкалық білім беруі.
Кәсіби қызмет объектілері:
- жалпы білім беру мекемелері (мектептер, лицейлер, гимназиялар және т.б.);
- Педагогикалық колледждер, балалар музыка мектептері, көркемөнер мектептері, студиялар және барлық типтегі жалпы білім беру мекемелері, мектепке дейінгі мекемелер.
Кәсіби қызмет мәндері:
жалпы білім беру мекемелерінде (мектептер, лицейлер, гимназиялар және т.б.) «Музыка» пәні, сыныптан тыс музыка және білім беру, ұйымдастыру-насихат жұмысы.

Білім беру траекториялары

1) «Мұғалім-музыканттың ғылыми-зерттеу қызметі»
2) «Өнер мұғалімі»

Әрбір траекторияның бірегейлігі

1) «Мұғалім-музыканттың ғылыми-зерттеу қызметі»
Осы траектория аясында музыканың заманауи формаларын зерттеуге бағытталған пәндермен зерттеледі:
• Қазiргi музыкалық технологиялар
• Эстралық ән салу
• Казіргі музықалық мәдениет
2) «Өнер мұғалімі»
Бұл траектория шеңберінде теория мен өнер тарихы бойынша білім алуға мүмкіндік беретін пәндер зерттеледі, музыканы басқа өнермен салыстырғанда кең мәдени-тарихи тұрғыда қарауға, хор өнерінде білімін тереңдетуге, компьютерлік дағдыларды игеруге мүмкіндік береді:
• Теория және өнер тарихы
• Хорды жүргізу
• Компьютерді ұйымдастыру негізі

Әрбір траектория бойынша оқыту нәтижесі

«Мұғалім - музыкалық және көркемдік жұмыстарды ұйымдастырушы» траекториясында оқытуды аяқтаған бакалавр:
Білім: музыкалық және компьютерлік технологиялардың тарихи, теориялық және практикалық негіздері; компьютермен жұмыс істеу негіздері; FINALE музыкалық редакторы; CUBASE бағдарламасы;
- өнімділік негіздері; негізгі ұғымдар, әртүрлілік өнімділігіне қатысты терминдер, эстрадалық орындау әдістері; эстрадалық музыканың ең тән ерекшеліктері; оқушылармен жұмыс істеу репертуары; музыкалық шығармамен жұмыс істеу әдісі;
- қазіргі заманғы музыканың жанрлық стильдері; Жастарды эстетикалық тәрбиелеудегі ең құндылық - бұл заманауи музыканың үлгілері.
Білік: жалпы білім беретін мектептердің оқушыларымен жұмыс істеуде музыка мен компьютерлік технологияларды пайдалану;
- фортепианода сүйемелдеуге, саундтректі әртүрлі орындауға;
- жастар арасында елеулі музыканы дамыту.
Дағды: фонограмманы жазу, өз композицияларын жасау, келісімді жасау, сандық дыбыс жазу;
- дұрыс тыныс алу негізінде дауысты қалыптастыру, регистрлерді оңтайлы пайдалану және артикуляторлық аппаратты саналы реттеу.
- Қазіргі заман музыкасының еңбектерінің анықтамалары және оларды талдау.
«Өнер мұғалімі» траекториясы бойынша оқытуды аяқтаған бакалавр:
Білім:
- көркемдік өнердің даму ерекшеліктері және осы мәселелерді көркемдік тарихта түсіну.
- хор өнерінің заңдылықтары мен ерекшеліктері, хорлардың түрлері мен түрлері;
- музыкалық жабдықтар мен компоненттердің кең таралған түрлерінің техникалық сипаттамалары;
Білік:
- әлемдік өнердің жоғары үлгілерін насихаттау.
- хор үшін репертуарды таңдау;
- компьютерде жазу және музыкалық материалды редакциялау.
Дағды:
- әлемдік өнер классиктерінің еңбектерін талдау.
- хормен дайындық жұмыстары;
- Бағдарламаларда жұмыс істеу: Sound Forge Nuendo және соған ұқсас Audio және Midi редакторлары.

Мамандық түлектерінің білім деңгейіне қойылатын талаптар (Дублиндік дескрипторлар негізінде)

Білу және түсіну: тарихы, қазіргі жағдайы мен даму тенденциялары, музыкалық және педагогикалық білім; жеке тұлғаның көркем және эстетикалық тәрбиесінің теориясы, әдістемесі және тәжірибесі;
білім мен түсінікті қолдану: студенттердің жас ерекшеліктері мен жеке типологиялық айырмашылықтарын, студенттік ұжымдардың әлеуметтік-психологиялық сипаттамаларын және нақты педагогикалық жағдайларын ескере отырып, педагогикалық, оқу-тәрбие және ғылыми-әдістемелік мәселелерді шешуде музыкалық білім саласындағы алған білімдерін педагогикалық қызметте қолдану;
шешімдерді білу: студенттердің бағдарламалық материалдарды меңгеру дәрежесін және тереңдігін анықтау, олардың жеке музыкалық қабілеттерін анықтау және бағалау;
коммуникативті қабілеттер: балаларға музыканың табиғаты мен мазмұнын түсіндіру; когнитивті қызығушылық пен сүйіспеншілікті ояту және қолдау; озық педагогикалық тәжірибені жалпылау және тарату;
оқуға қабілеттілігі: білім беру ақпаратын таңдауда және пайдалануда құзыретті болу; берілген арнайы әдебиетке; компьютерлік (аудио-және бейнематериалдар) өнімдерін оқыту бейініне және онымен байланысты мәселелерге; эксперименттік және оқу-әдістемелік жұмыстарға.

× You found a Typo