Error message

 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).

5В011100 - «Информатика»

Шифр – Мамандығы 5В011100 – Информатика
Мамандықтың мақсаты мен міндеттері

5В011100 – Информатика мамандығының негізгі мақсаттары педагогикалық қызметте жеке адамдардың өмірлік іс-әрекетін психологиялық-педагогикалық қамтуға, жеке адамның тұлғалық, әлеуметтік және кәсіби дамуына, әртүрлі мәселелердің шешімін табу мақсатында социумның әлеуметтік саласын үйлестіруге бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыра алатын мамандарды дайындау болып табылады.
Міндеттері:

 • Тұлғаны оқыту облысында: гуманитарлық, әлеуметтік, экономикалық, математикалық және жаратылыстану-ғылымилық білім негіздері облысында дайындау, түлек таңдаған іс-әрекет аясында сәтті жұмыс істеуі үшін жоғары кәсіби бағытталған (бакалавр деңгейінде) білімді беру, еңбек нарығында тұрақтануына және әлеуметтік мобильдығына әсерін тигізетін әмбебап, ғылыми және пәндік-арнаулы құзіреттіліктерге ие болу.
 • Тұлғаны тәрбиелеу облысында: әлеуметтік-тұлғалық қаситтерін студенттер бойында қалыптастыру: балаларға деген, өзінің мамандығына деген сүйіспеншілігін, мақсатқа жетуін, жинақтылығын, еңбек сүйгіштігін, жауапкершілігін, патриоттылығын, азаматтылығын, толеранттылығын, коммуникативтілігін,  жалпы олардың мәдениеттілігін жоғарылату, ойлау креативтілігін және т.б.
Біліктілігі сипаттамасы

Кәсіби іс-әрекет аясы: 5В011100 – Информатика мамандығы бойынша білім бакалавры білім беру жүйесі мен ғылым саласында өзінің кәсіби іс-әрекетін жүзеге асыра алады.

Кәсіби қызмет объектілері:

 • орта және кәсіби білім беру мекемелері (мектептер, лицейлер, гимназиялар, колледждер,  кәсіби-техникалық училищелер);
 • ғылыми-зерттеу институттары;
 • педагогикалық шеберлік орталықтары;
 • компьютерлерді және ақпараттық-коммуникациялық, интерактивті технологияларды қолданатын білім беру департаменттері.

Кәсіби қызмет пәндері:

 • білім беру үдерісіндегі  құндылық-мақсаттық бағдарларының, мазмұнының, әдістерінің, түрлері мен нәтижелерінің  біртұтастығында;
 • информатика, қолданбалы математика, педагогика, психология және оқыту әдістемесі облыстарындағы ғылыми-зерттеушілік, инновациялық, ақпараттық-аналитикалық іс-әрекет;
 • Бағдарламалық, математикалық, ақпараттық қамтылудың сүйемелдену мен  ендірулуінің технологиялық жобалау үдерісі.   
Білім беру траекториялары

1)  «Мектептегі информатика, математика және физика негіздерін оқыту» 

2) «Білім берудегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар»

Әрбір траекторияның бірегейлігі

1)  информатика мұғалімі, математика және физика негіздерін оқыту;
Берілген маманданудың түлектері информатика және ақпараттық технологиялар облысында берік білімдерге ие бола алады, сонымен қатар, қазіргі заманның өзгеру тенденцияларымен кіріктірілген информатика пәні мұғалімінің оқытушылық қызметіне байланысты кәсіби біліктілікке қол жеткізеді.

2) компьютерлендіру информатик-менеджері.
Берілген маманданудың түлектері білім берушілік іс-әрекетпен ғана емес, сонымен қатар, мемлекеттік басқару органдарының, білім беру департаменттерінің, кәсіпорындарының ақпараттық орталықтарында менеджер-информатик қызметінде де жұмыс істеуіне мүмкіндік алады.

Әрбір траектория бойынша оқыту нәтижесі

1)  «Мектептегі информатика, математика және физика негіздерін оқыту» 
Білім:

 • жан-жақты дамыған тұлғаны қалыптастыру үшін  информатика курсының орны мен мәнін білу;
 • мектеп информатикасының мақсаттарын - білім беру, даму, тәрбие атты барлық үш аспектілерінде білу; 
 • информатиканы оқытудың негізгі концепцияларын білу;
 • әр түрлі деңгейлерде информатиканы оқытудың мазмұндық және әдістемелік аспектілерін білу;
 • мұғалімнің информатика сабақтарын қамтамасыз етудегі, ұйымдастырудағы, жоспарлаудағы жұмыс мазмұнын білу;
 • дәстүрлі және инновациялық оқыту әдістерін; оқушылардың ойлау қабілетін басқаруды; сабақтарды  ұйымдастырудың  әр түрлі түрлерін білу;

Білік:

 • курстың бағдарламалық қолдауын және оның әдістемелік тұрғыдан орындылығын пайдалануды;
 • әр түрлі жас топтарындағы оқушылардың пәнге деген қызығушылықтарын арттыру үшін  информатика пәні бойынша сабақтарды ұйымдастыра алу.

Дағды:

 • оқыту пәнінің аясында кәсіби міндеттерді  шеше білу.

2) «Білім берудегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар»
Білім:

 • әр түрлі деңгейлерде информатиканы оқытудың мазмұндық және әдістемелік аспектілерін білу;
 • мұғалімнің информатика сабақтарын қамтамасыз етудегі, ұйымдастырудағы, жоспарлаудағы жұмыс мазмұнын білу;
 • дәстүрлі және инновациялық оқыту әдістерін; оқушылардың ойлау қабілетін басқаруды; сабақтарды  ұйымдастырудың  әр түрлі түрлерін білу;

Білік:

 • курстың бағдарламалық қолдауын және оның әдістемелік тұрғыдан орындылығын пайдалануды;
 • АКТ негізінде басқару қызметін модельдеуге және басқару функцияларын жүзеге асыру әдісіне ие болуға;
 • ақпараттық-коммуникациялық қызметтің тұжырымдамаларын, бағдарламаларын, жобаларын, қосымшаларын, стратегиялық және операциялық жоспарларын әзірлеу.

Дағды:

 • оқыту пәнінің аясында және АКТ-мен байланысты басқару қызметіндегі кәсіби міндеттерді  шеше білу дағдыларына ие болу.
Мамандық түлектерінің білім деңгейіне қойылатын талаптар (Дублиндік дескрипторлар негізінде)
 • дүниетанымы кең және ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны қалыпстастыруға ықпал ететін жаратылыстану-ғылыми пәндер облысында (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) базалық білімдерге ие болу;
 • қазіргі заманғы техниканы қолдана білу дағдысының болуы, кәсіптік қызмет аясында  ақпараттық технологияларды қолдана білу;
 • күнделікті кәсіптік қызметке және магистратурада білім алуды жалғастыруға қажетті жаңа білімді меңгеру дағдысының болуы.
× You found a Typo