Error message

  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).

5В011600 – «География»

Шифр – Мамандығы 5В011600 – «География»
Мамандықтың мақсаты мен міндеттері

5В011600 – "География" мамандығы бойынша жалпы ұлттық білім берудің негізгі мақсаты педагогикалық қызметте іс жүзінде жүзеге асыруға қабілетті география мұғалімін даярлауда студенттерге сапалы, қолжетімді, қазіргі заманғы білім беруді қамтамасыз ету болып табылады.
Мамандық міндеттері –5В011600 "География"»:
- Президент н. Назарбаевтың жолдауы аясында ҚР Білім және ғылым министрлігінің жаңартылған білім беру бағдарламаларын орындау . А."Рухани жаңғыру"," Рухани жаңғыру "және" Қазақстанның рухани қасиетті жерлері (Сакральды география)»;
- әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдай отырып, ұжымда жұмыс істеу;
-жалпы географиялық және арнайы карталарды оқу мен түсінуде құзыретті болу, физикалық-географиялық, экономикалық-географиялық, экологиялық, өлкетану-туристік зерттеулер жүргізу қабілеті;
- географиялық ақпарат көздерін пайдалану (іріктеу, талдау, салыстыру және жалпылау).

Біліктілігі сипаттамасы

Кәсіби қызмет салалары:
- орта мектептің география мұғалімі;
- колледждердегі география мұғалімі;
Кәсіби қызмет объектілері:
- мемлекеттік басқару органдарының мекемелері;
- академиялық, ЖОО және салалық ғылыми-зерттеу институттары;
- жобалау және ғылыми-өндірістік ұйымдар, кәсіпорындар мен бірлестіктер;
- жоғары, орта арнаулы және кәсіптік-техникалық білім беру мекемелері;
- әр түрлі министрліктер мен ведомстволардың басқару және сараптау мекемелері;
- әртүрлі меншік түріндегі фирмалар мен өзге де ұйымдар.
Кәсіби қызмет мәндері:
- білім беру (педагогикалық), әртүрлі оқу орындарында (мектептер, гимназиялар, лицей, колледждер және т. б.) география пәнінің мұғалімі, мектепте туристік-өлкетану жұмысын ұйымдастырушы ретінде жұмыс істеу;
- ғылыми-зерттеу, әртүрлі ұйымдарда бейіндеуші пәндер бойынша ғылыми зерттеулерді орындау
- жобалық, жобалық және конструкторлық ұйымдарда жалпы және мамандандырылған әзірлемелерді орындау (топографиялық түсірулер, карталар жасау, рекреация, суландыру

Білім беру траекториялары

1) «География-жаратылыстану»
2) «География-биология»

Әрбір траекторияның бірегейлігі

Әр траекторияның бірегейлігі мамандарды ұйымдастырушылық-басқарушылық , ғылыми-зерттеу және білім беру (педагогикалық) саласы бойынша үйрету мен дайындауда. Траекториялық оқыту болашақ жұмысының ауқымына қарамастан, білім алушыны бәсекеге қабілетті және шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру және қалыптастыру үшін әмбебап құзыреттілікті қалыптастыруды көздейтін күтім қағидаты бойынша жүзеге асырылады.

Әрбір траектория бойынша оқыту нәтижесі

Білім: физика-географиялық және экономикалық-географиялық ерекшеліктері туралы қажетті географиялық білімнің толық және мазмұнды көлемі, табиғатты зерттеудің заманауи технологиялары; географияның, жеке географиялық ғылымның теориялық негіздерін білу; оқыту әдістерін, тәсілдерін, құралдарын білу және қолдану, оқу жетістіктерінің диагностикасын жүргізу, оқушылар үшін жеке траекторияны қалыптастыру;
Білік: Географияны оқытуда ақпараттық жүйелерді, оның ішінде оқытудың белсенді әдістерінің (ГАЖ) бөлігі ретінде білу және қолдану)
Білу:
басқалармен тиімді қарым-қатынас жасай білу, өз ойын жазбаша түрде және ауызша жеткізе білу; командада жұмыс істей білу, өз көзқарасын дұрыс қорғай білу, жаңа шешімдер ұсыну;
ғылыми-зерттеу қызметін жүргізе білу, географияны, экологияны, экономиканы, туризмді, өлкетануды зерделеудегі заманауи тәсілдерді талдай білу, оқушыларды жұмысқа тарту;
Дағды: алған білімдерін күнделікті өмірде пайдалану; өз көзқарасын дәлелдеу, міндеттерді шешуде ымыраға келу; теориялық білім мен практикалық тәжірибе негізінде өз көзқарасын қорғай білу.
Интернет желісінде өз бетінше іздеу, ғылыми, анықтамалық, әдістемелік әдебиетпен жұмыс істеу және талдау, логикалық, аналитикалық, абстрактілі, сыни ойлауды көрсету дағдыларын көрсету

Мамандық түлектерінің білім деңгейіне қойылатын талаптар (Дублиндік дескрипторлар негізінде)

- әлемнің ғылыми бейнесін, әлеуметтік, қоғамдық құбылыстардың негіздерін игеру, жалпы білімді, таным мен іс-әрекет тәжірибесін игеру;
- белгілі алгоритмдерді пайдаланбай, эвристикалық тәсілдер арқылы қойылған міндеттерді шешу қабілеті, өз қызметіне және оның субъектісі ретінде өзіне қатысты белсенді зерттеу позициясын алуға дайындығы, ғылыми зерттеудің әдістері мен логикасын меңгеру;
- қоғаммен, ұжыммен әлеуметтік қарым-қатынас жасау қабілеті, топта жұмыс істеу дағдылары, ынтымақтастық, төзімділік; тілдерді білу, ауызша және жазбаша диалог, монолог, іскерлік хат алмасу іскерліктерін қамтиды.;
- өз ресурстарын басқару, яғни оларды сатып алу, сақтау, дамыту және ұтымды пайдалану білігі, өзін-өзі дамыту, өзін-өзі реттеу және өзін-өзі қолдау тәсілдерін меңгеруді болжайды;
- берілген стандарттарға сәйкес міндеттерді орындау қабілеті, кәсіби міндеттерді шешу кезінде практикалық тәжірибе, білік және білім негізінде табысты әрекет ету.

× You found a Typo