Error message

  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).

5В011900 – Иностранный язык: два иностранных языка

Шифр - Мамандық

5В011900 – «Шет тілі: екі шет тілі»

Мамандықтың мақсаты мен міндеттері

Мақсаты: халықаралық қоғамдастық таныған және қазақстандық қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыру деңгейде шет тілдерінде сөйлейтін мамандарды қалыптастыру, осыған қол жеткізу келесі тапсырмалар арқылы мүмкін болып табылады:
1. әрбір оқытылатын тілдерді меңгерген маман  қалыптастыру
1.1. Еуропалық стандарт талаптарына сәйкес базалық шетел тілі;
1.2. бакалавриат және магистратура арасындағы білім беру саласындағы сабақтастықты қамтамасыз ету үшін академиялық мақсаттар үшін шетел тілі;
1.3. мамандығына сәйкес нақты мақсаттар үшін шетел тілі.
2. ұлттық білім беру жүйесінің ерекшеліктерін ескеретін, шетел тілдерін оқытудың халықаралық танылған деңгей тәсілді  іске асыру.
3.  оқыту мазмұнын тіл және мәдениет қарым-қатынасы арқылы анықтау.

Біліктілік сипаттамасы

Мамандықтың кәсіби қызметінің саласы: шетел тілі арқылы орта және кейінгі орта кәсіптік білім беру саласында, шетел тілі білім беру саласындағы кәсіби қызметі арқылы жеке даму қарастырылған,.

Кәсіптік қызмет нысандары: түлектер-бакалаврлардың кәсіби қызметінің объектілері шет тілі білім беру ұйымы сабақтастығы
- Бастауыш, негізгі және бейіндік мектеп;
- Мамандандырылған мектеп;
- Орта техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары.

Кәсіптік қызмет нысандары: кәсіби қызметі белгіленген мамандықтың нысандары:
- Базалық негізгі шетел тілі бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру;
- Арнайы мақсатқа бағытталған тіл бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру;
- Академиялық мақсаттар үшін тіл бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру;
- Екінші шет тілі бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру.

Білім беру траекториясы

1) «мамандандырылған мектепте екі шет тілі мұғалімі (шет тілдерін терең оқып-үйрену мен шет тілінде пәндерді оқу)»

2) «орта, техникалық және кәсіптік білім беру мекемелерінде екі шет тілі мұғалімі»

Әрбір траекториясының бірегейлігі

- шетел тілдерін оқыту оқу процесін бастауыш, негізгі, бейіндік мектепте, шетел тілдерін тереңдетіп оқытатын мектепте ұйымдастыру (шетел тілінде оқытылатын пәндер санын қоса алғанда)
- Шет тілінде сабақтан тыс іс-шаралар өткізу;
- Жаңа технологияларды сыныпта иелену және пайдалану (мультимедия арқылы шет тілдерін оқыту).

- Әр түрлі деңгейлерде шетел тілі білім беру мазмұнын жоспарлау; білім беру үдерісін ұйымдастыру және өткізу жолдарын анықтау; шет тілі құзыреттіліктерін қалыптастыру, сапасын басқару және мониторинг жасау;
- Ғылыми және ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді зерттеу, шет тілінде білім беру үздік тәжірибеге таныстыру, оны жинақтау, оқу үдерісіне олардың нәтижелерін енгізе отырып, эксперименттер жасау;
- Өздерінің кәсіби және педагогикалық біліктілігін жетілдіру; соңғы ақпараттық технологияларды иелену

Әрбір бағыты бойынша оқыту нәтижелері

білуі керек:
- Қызметтің ерекше түрі ретінде қарым-қатынас ерекшелігі;
- «Мәдениетаралық коммуникация» және оның негізгі түрлері ұғымының мәні;
- Аймақтану, мәдениеттану және lingvokulturovedchesky материалд;
- Зерттелген тілдердің емлесі, лексикалық, грамматикалық және стилистикалық нормалар;

істей білу:
- (Ауызша және жазбаша экстралингвистикалық) коммуникативтік сөйлеу әрекетінің жолдары мен формаларын әр түрлі пайдалану;
- Мағыналы семантикалық бірлік мәлімдеме түсіну;
- ауызша мінез-жоспары және келісілген ақпаратты беру, логикалық есептілігін дәлелдеу;
- Шет тілі мәдениетаралық қарым-қатынаста олардың ел мен мәдениетін таныстыру: «екі мәдениеттер арасындағы диалогты» жүзеге асыру

дағдыларды меңгеру:
- Коммуникативтік сөйлеу қызметінің барлық түрлері бойынша тілдік материалды дұрыс пайдалану;
- Рефераттар мен анықтамалық материалдар пайдалану;
- Электрондық оқыту құралдарын пайдалану: электронды кітаптар, электрондық сөздіктер, электрондық пошта, т.б.;.
- Өз бетімен шетел тілдерін меңгеру бойынша өз қызметін құру;
- Лингвистикалық және мәтінмәндік жорамал пайдалану;
- Сөйлейтін тілде қабылданған стандарттарға сәйкес сөйлеу және мінез-құлықтық этикет сақтау;
- Тілдер технологиясын пайдалану, өзін-өзі бақылау және өзін-өзі бағалау деңгейі.

(Дублин дескрипторлары негізінде) осы мамандығы түлектерінің білім деңгейіне талаптары

Дүниетанымы құзыреті (Мк) жалпы білім беру, білім мен тәжірибе қызметін меңгеру, әлемнің ғылыми картинасының, әлеуметтік, әлеуметтік құбылыстардың негізінде дамытуды қамтиды.
Кәсіби құзыреттілік (Кп) практикалық тәжірибесі, дағдылары мен кәсіби мәселелерді шешуде білім негізінде табысты жұмыс, белгіленген стандарттарға сәйкес тапсырмаларды орындау қабілетті талап етеді.
Ғылыми-зерттеу құзыреті (Ки) пәні, әдістері және ғылыми зерттеу логикасына білімін ретінде белгілі алгоритмдерді пайдаланбай, бір эвристикалық тәсіл арқылы міндеттерді шешу қабілетін талап етеді, оның қызметіне қатысты белсенді ғылыми ұстанымын қабылдау.
Коммуникативті компетенция (Кк) қоғамдастықпен әлеуметтік өзара іс-қимыл жөніндегі қабілетін дағдыларын, топтық жұмыс, өзара іс-қимылды, төзімділікті қамтиды; тілдік дағдыларын, ауызша және жазбаша диалог жүргізуге қабілеті, монолог, бизнес корреспонденциясы.
Өзін-өзі басқару (Кс) құзыреті, яғни өз ресурстарын бақылауды көздейді, сатып сақтап, дамыту және тиімді пайдалану, олардың қабілетін, өзін-өзі дамыту, өзін-өзі реттеу мен өзін-өзі қолдау әдістерін дамытуды көздейді.

× You found a Typo