Error message

 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).

5В012000 - Профессиональное обучение

Мамандық шифрі 5В012000 - «КӘСІПТІК ОҚЫТУ»
Мамандық мақсаты және тапсырмалары
 • студенттер арасында әлеуметтік және жеке қасиеттерді қалыптастыру және дамыту - әлеуметтік жауапкершілік, көшбасшылық, команданы басқару қабілеті, қақтығыстарды шешу, мақсаттылық, жылдам өзгеретін ортада бейімделу қабілеті, әлеуметтік өзара әрекеттестік қабілеті, толеранттылық, өзін-өзі ұйымдастыру, инновациялық шешімдер қабылдау, шығармашылықты пайдалану, кәсіби және мәдени деңгейін жақсарту, соның ішінде әрі қарайғы білімін жалғастыру;
 • еңбек нарығында мамандығы бойынша ең жылдам жұмысқа орналасу және кәсіптік өсу үшін түлектердің бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру, білім беру және кәсіби құзыреттілік саласындағы жеке бағдарламалардың студенттерін таңдау;
 • кәсіптік дағдыларды дамытуда базалық пәндерді жоғары сапалы игеру үшін жағдай жасау; шығармашылық әлеуетті дамыту, жоғары кәсіби білімнің (докторантура) келесі деңгейіне көшу бойынша бастамалар мен инновациялар.

Түпкі нәтижесі 6М012000 - «Кәсіптік оқыту» мамандығы бойынша магистерлерді сапалы даярлау болып табылады.
Міндеттері:

 • терең, қажетті және берік кәсіби білімдерін қалыптастыру;
 • кәсіби дағдыларын қалыптастыру;
 • жүргізілетін өндірістік жұмысты жоспарлай алуды калыптастыру мен экономикалық тұрғыда негіздей алуды қалыптастыру;
 • техникалық және шығармашылық ойлауды дамыту;
 • еңбекті тиімді ұйымдастыру, қажетті білік пен дағдыларын қалыптастыру;
 • нақты, ғылыми-техникалық және анықтамалық кітаптар, өндіру және техникалық құжаттамамен жұмыс істеу жолын үйрену;
 • қазіргі заманғы ақпараттық көздерін (интернет) үйрету;
 • өз кәсібіне сүйіспеншілікпен қарауға тәрбиелеу;
 • оқу процесіне адамгершілік білімді жүзеге асыруға;
 • кәсіби этика және ұжымда қарым-қатынас жасауды қалыптастыру;
 • дене дамуы мен салауатты өмір салтын насихаттауға үлес қосу.
 • оқу процесіне қазіргі заманғы білім беру технологияларын талдау және қорыту;
 • жоғары базалық білім кейінгі кезеңдерінде кәсіби қызметтің және жалғасы зерттеулер алған білімдерін пайдалану.
Біліктілік сипаттамасы

Мамандықтың кәсіби қызметі сферасы:

 • Бастауыш, орта және орта кәсіптік білім беру мекемелерінде және жұмыс орнында кәсіптік оқыту;
 • білім беру процесі мен құрымын ғылыми-зерттеу;
 • өнеркәсіпте техника және технологиялар бойынша ғылыми зерттеулер жасау;
 • білім беру саласындағы және жұмыс орнында зерттеу жұмыстарын дамыту және консалтинг және басқару қызметі мамандығы бойынша;
 • мәдени-танымдық іс-шаралар.

Мамандықтың кәсіби қызметі аумақтарыболып табылады:

 • орта мектептер, лицейлер, гимназиялар;
 • оқу-өндірістік комбинаты;
 • кәсіптік мектептер мен жоғары оқу орны;
 • арнаулы орта оқу орындарында;
 • жоғары оқу орындары.

Мамандықтың кәсіби қызметі пәндері:

 • орта және жоғары кәсіптік мектептерде арнайы пәндер циклін оқытушы;
 • ғылыми-зерттеу ұйымдардың ғылыми қызметкерлері.

Білім беру траекториялары
 • «Еңбек технологиясы және кәсіпкерлік»
 • «Ауыл шаруашылығы өндірісі»
 • «Электротехника және радиоэлектроника»
Әр траектория бірегейлігі

1. «Еңбек технологиясы және кәсіпкерлік» траекториясының бірегейлігі келесі пәндерді меңгеру болып табылады:

 • тоқу ісі;
 • оқу құрал жабдықтарды монтаждау және қолдану;
 • тұрмыс эстетикасы; тағам дайындау технологиясы;
 • оқуды жобалау;
 • дизайн және модельдеу.

2.«Ауыл шаруашылығы өндірісі»траекториясының бірегейлігі студенттерге сәйкес құзыреттіліктерді келесі элективті пәндерді оқу бойынша қалыптастыру:

 • автоматтандыру жүйесін жобалау;
 • тракторлар және автомобильдер;
 • ауылшаруашылық машиналары;
 • көтеру-транспорттық машиналар;
 • машиналар мен жабдықтарды ремонттау;
 • машинақолдану;
 • эксплуатациялық материалдарды және жылуды қолдану.

3. «Электротехника және радиоэлектроника» траекториясының бірегейлігі осы аймақ төңірегінде білім, қабілет, дағдыларды келесі элективті пәндерді игеру барысында қалыптастыру:

 • автоматты электрожетек;
 • жылутехникасы және гидравлика;
 • электраппараттары;
 • электр жабдықтарды және автоматизация жабдықтарын ремонттау;
 • электр сигналдарын жіберу және қабылдау;
 • электр машиналары.

Бітіруші студенттер жұмысқа орналасу бойынша нақты мүмкіншіліктер алады. Кәсіби жұмыстары бойынша ғылыми және практикалық зерттеу жұмыстарына қатыса алады. Сонымен қатар студенттер тек ғана білім беру мекемелерінде емес сондай-ақ арнайы коммерциялық курстарда сабақ бере алады.

Әр траектория бойынша оқыту нәтижелері

«Еңбек технологиясы және кәсіпкерлік» траекториясы
Білуі тиіс:

 • заманауи жоғарғы өндірістік машиналар мен аппаратардың құрылысы мен жұмысын;
 • тігін өнімдерді және конструкциялық материалдарды өңдеудің әр түрлі әдістерін білу;
 • кәсіпкерлік негіздері;
 • кәсіпкерлік жүмысты эконокикалық, әлеуметтік және құқықтық жағдайларын ұйымдастыру;
 • кәсіпкерліктің ерекшеліктері мен түрлері;
 • кәсіби білім беру жүйесіндегі педагогикалық менеджменттің мазмұны мен құырылысы;
 • педагогикалық менеджменттің әдістемелері, қағидалары, функцияларын;
 • білім беру жүйесін ғылыми әдістемелік қамтамасыз ету.
  Істей алуы тиіс;
 • өз жұмысын жоспарлай алу;
 • жасалынатын бұйымға технологиялық құжаттарды жасай алу және тиімді қолдана білу;
 • машиналық тігін бойынша практикалық жұмыстарды орындай алу;
 • білім беру жүйесіндегі кәсіпкерлік жұмыс бойынша өздігінен шешім қабылдай алу;
 • рационалды түрде басқару шешімдерін қабылдай алу;
 • кәсіби білім беру жүйесіне алдыңғы қатарлы педагогикалық, ғылыми, ұйымдастырушылық және басқару тәжірибелерін енгізу.
 • ғылыми әлеуметтік маңызды проблемалар мен процестерді талдау және кәсіби, білім беру, әлеуметтік іс-шаралар түрлі ғылымдарының заманауи әдістерін қолдану;
 • ғылыми түрде өз жұмысын ұйымдастыру;
 • қазіргі заманғы технологиялық жабдықты эксплуатациялауға: -мамандығы бейіні бойынша кәсіби педагогика саласындағы білім мен дағдыларды тиімді пайдалану.

қабілеттілігі:
«Ауыл шаруашылығы өндірісі»»траекториясы
Білуі тиіс:

 • ауылшаруашылық машиналар мен құралдардың жұмысын, механизмдердің, бөлшектердің, жүйелердің құрылысын;
 • ауылшаруашылық өндіріс өнімдерінің негізгі жасау технологияларын;
 • бөлшектерді қалпына келтіру технологиясының негізгі прогрессивті бағыттарын;
 • машиналардың агрегаттарын және ресурстарын, берілген мамандық мамандықты есепке ала отырып ауылшаруашылықта қолданылатын жылуқондырғылар туралы білу,
 • халықтық шаруашылықтағы энергетиканың орыны мен маңызы.

Істей алуы тиіс:

 • ауылшаруашылық машиналарында жұмыс жасай алу және оларды қарау;
 • машиналардың техникалық жағдайын диагностикалау және істен шығу себептерін анықтай алу.

Қабілеттілігі:

 • сызбаларды оқу, технологиялық карталарды жасай алу;
 • аулшаруашылық машналарын басқара алу, бақылау және реттеу жұмыстарын өткізу;
 • машинаның імтен шығуын анықтау және қалпына келтіре алуы;
 • жылуқондырғыларын есептеу дағдыларын игеру, біліктер жүйесін өлшеу.

«Электротехника және радиотехника» траекториясы
Білуі тиіс:

 • практикалық мақсатта магниттік және электрикалық құбылыстарды;
 • электрикалық, электротехникалық және электронды құрылғыларда болатын үрдістерді, заңдылықтарды;
 • приборлардың құрылысы мен жұмыс жасау қағидасын;
 • құрылғылар мен приборлардың мінездемесі;
 • графикалық бағдарламалардағы негізгі жұмыстарды, автоматты жүйесінің негізгі анықтамалары мен түсініктерін.

Істей алуы тиіс:

 • мектептік электротехникалық және электронды құрылғыларды қолдана алу;
 • электротехникалық және электронды құрылғыларды қлдана алу;
 • электрикалық, радиотехникалық тізбектерді және құрылғыларды;
 • графикалық бағдарламалармен жұмыс жасай алу

Қабілеттілігі:

 • сызбаларды оқу, технологиялық карталарды жасай алу;
 • аулшаруашылық машналарын басқара алу, бақылау және реттеу жұмыстарын өткізу;
 • машинаның імтен шығуын анықтау және қалпына келтіре алуы;
 • жылуқондырғыларын есептеу дағдыларын игеру, біліктер жүйесін өлшеу.
Мамандық бойынша бітірушілердің білімділік деңгейіне қойылатын талаптар (дублиндік дескриптор негізінде)
 • Дүниетанымдық құзыреттілік (ҚД) танымдық және қызмет тәжірибесін, жалпы білімді қамтуды, қоғам құбылыстарын, әлеуметтік негізді, әлемнің ғылыми бейнесін меңгеруді болжау.
 • Кәсіби құзыреттілік (ҚКС) кәсіби есептерді шешуде біліктілік пен білімділік, практикалық тәжірибе негізінде нәтижелі жұмыс атқару, стандартқа сәйкес берілген тапсырмаларды орындау қабілетін болжау.
 • Зерттеушілік құзыреттілігі (ҚЗ) берілген стандартқа сай есептерді орындау қабілеттілігін, кәсіби есептерді шығаруда біліктілікті және білімділікті практикалық тәжірибе негізінде табысты атқаруды көздейді.
 • Коммуникативті құзыреттілік (ҚКМ) әлеуметтік қарым-қатынасты қоғаммен, ұжыммен, топтағы жұмыс дағдысы, әріптестік, толеранттылық, тіл білімін енгізу, ауызша және жазбаша диалог, монолог, іс-қағаздарын құра білу қабілетін жетілдіру.
 • Өзіндік менеджмент құзыреттілігі (ҚӨ) жеке ресурстарды басқару, яғни оларды қорғай білу, іске асыра білу, дамыта білу және қолдану, өзін-өзіне қолдану көрсету.
× You found a Typo