Error message

 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).

5В012600–«Математика-физика»

Шифр – Мамандығы 5В012600 – Математика-физика
Мамандықтың мақсаты мен міндеттері

5В012600 – «Математика-физика» мамандығының білім беру бағдарламасының (ары қарай БББ) мақсаты: педагогикалық қызметте жеке адамдардың өмірлік іс-әрекетін психологиялық-педагогикалық қамтуға, жеке адамның тұлғалық, әлеуметтік және кәсіби дамуына, әртүрлі мәселелердің шешімін табу мақсатында социумның әлеуметтік саласын үйлестіруге бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыра алатын мамандарды дайындау болып табылады. 5В012600 – «Математика-физика» мамандығы бакалаврының кәсіби қызметінің міндеттері:

 • әлеуметтік-педагогикалық білім алушылардың толыққанды өмірлік іс-әрекетіне, тәрбиесі мен дамуына қолайлы жағдай жасау және гуманитарлық-педагогикалық қолдау көрсету;
 • оқу-тәрбие ісі: білім алушыларды оқыту және дамыту, оқыту мен тәрбие үрдісін ұйымдастыру, педагогикалық үрдісті жобалау және басқару, педагогикалық қызмет нәтижелерін диагностикалау, түзету, болжау;
 • ғылыми-зерттеушілік:математика, физика, информатика, педагогика, психология, оқыту әдістемесі салаларында ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу;
 • ұйымдастырушылық-әдістемелік - инновациялық оқыту тәжірибесін зерттеу, жалпылау және тарату;
Біліктілігі

Кәсіби іс-әрекет аясы: 5В012600 – «Математика-физика» мамандығы бойынша білім бакалавры білім беру жүйесі мен ғылым саласында өзінің кәсіби іс-әрекетін жүзеге асыра алады.

Кәсіби қызмет объектілері:

 • орта және кәсіби білім беру мекемелері (мектептер, лицейлер, гимназиялар, колледждер);
 • ғылыми-зерттеу институттары;
 • педагогикалық шеберлік орталықтары;
 • компьютерлерді және ақпараттық-коммуникациялық, интерактивті технологияларды қолданатын білім беру департаменттері.
Білім беру траекториясы

«Математика және физиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі»;

«Математика мен физиканың фундаменталды сұрақтары».

Әрбір траекторияның бірегейлігі

«Математика және физиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі». Траекториясының бірегейлігі: осы мамандықты игерген түлектер мектептерде, лицейлерде, гимназияларда, колледждерде жұмыс істеу үшін математика және физика саласындағы фундаментальды білімді жан жақты игереді.

«Математика мен физиканың фундаменталды сұрақтары» траекториясының бірегейлігі: осы мамандықты игерген түлектер мектептерде, лицейлерде, гимназияларда, колледждерде жұмыс істеу үшін математика және физика саласындағы фундаментальды білімді жан жақты игереді.

Әрбір траектория бойынша оқыту нәтижесі

«Математика және физиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі».

Білуі тиіс: математика және физика саласындағы заңдар мен принциптерді, негізгі математикалық және физикалық тұрақтылықтарды, есептерді және оларды шығару әдістерін, математикалық үлгілеу, стандарттау. Әр түрлі бағдарламалау түрі, қолданбалы бағдарламалар бумасы.

Істей алуы тиіс: математикны және физиканы оқытудың негізгі концепцияларын, әртүрлі деңгейлерде мектеп математикасы мен физикасы оқытудың мазмұндық және әдістемелік аспектілерін; математика және физика сабақтарын ұйымдастыруды, жоспарлау және қамту бойынша мұғалім жұмысының мазмұнын, оқытудың дәстүрлі және инновациялық әдістерін, оқушылардың ой әрекетін басқаруды; сабақтардың әртүрлі ұйымдастырушылық формаларын; заманауи бағдарламалау тілдерін және қолданбалы бағдарламалар дестесін.

Қабілеттілігі: оқыту нәтижесінде түлек дағдыларға ие болуы қажет:

 • әр түрлі жас топтары оқушыларына математика және физика сабақтарын пәнге деген қызығушылықтарын дамыту мақсатында ұйымдастыруды;
 • өзінің еңбегі мен өз бетімен оқуды ұйымдастыру үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды ғылыми негізде тиімді пайдалану;
 • қолданбалы есептерді бағдарламалау, олардың қызмет етуінің тиімділігін талдау, мектептер мен орта арнаулы оқу мекемелерінде сабақтарды жүргізу.

«Математика мен физиканың фундаменталды сұрақтары».

Білуі тиіс: математика мен физиканың фундаменталды сұрақтары саласындағы заңдар мен принциптерді, негізгі физикалық тұрақтылықтарды, есептерді және оларды шығару әдістерін.

Істей алуы тиіс: математикны және физиканы оқытудың негізгі концепцияларын, әртүрлі деңгейлерде мектеп математикасы мен физикасы оқытудың мазмұндық және әдістемелік аспектілерін; математика және физика сабақтарын ұйымдастыруды, жоспарлау және қамту бойынша мұғалім жұмысының мазмұнын, оқытудың дәстүрлі және инновациялық әдістерін, оқушылардың ой әрекетін басқаруды; сабақтардың әртүрлі ұйымдастырушылық формаларын; заманауи бағдарламалау тілдерін және қолданбалы бағдарламалар дестесін.

Қабілеттілігі: оқыту нәтижесінде түлек дағдыларға ие болуы қажет:

 • әр түрлі жас топтары оқушыларына математика және физика сабақтарын пәнге деген қызығушылықтарын дамыту мақсатында ұйымдастыруды;
 • өзінің еңбегі мен өз бетімен оқуды ұйымдастыру үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды ғылыми негізде тиімді пайдалану;
 • қолданбалы есептерді бағдарламалау, олардың қызмет етуінің тиімділігін талдау, мектептер мен орта арнаулы оқу мекемелерінде сабақтарды жүргізу.

Мамандық түлектерінің білім деңгейіне қойылатын талаптар
(Дублиндік дескрипторлар негізінде)
 1. дүниетанымы кең және ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны қалыпстастыруға ықпал ететін жаратылыстану-ғылыми пәндер облысында (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) базалық білімдерге ие болу;
 2. қазіргі заманғы техниканы қолдана білу дағдысының болуы, кәсіптік қызмет аясында ақпараттық технологияларды қолдана білу;
 3. күнделікті кәсіптік қызметке және магистратурада білім алуды жалғастыруға қажетті жаңа білімді меңгеру дағдысының болуы.
× You found a Typo