Error message

 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).

5В012800–«Физика-Информатика»

Шифр – Мамандығы 5В012800 – Физика-Информатика
Мамандықтың мақсаты мен міндеттері

5В012800 – «Физика-Информатика» мамандығының білім беру бағдарламасының (ары қарай БББ) мақсаты: педагогикалық қызметте жеке адамдардың өмірлік іс-әрекетін психологиялық-педагогикалық қамтуға, жеке адамның тұлғалық, әлеуметтік және кәсіби дамуына, әртүрлі мәселелердің шешімін табу мақсатында социумның әлеуметтік саласын үйлестіруге бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыра алатын мамандарды дайындау болып табылады. 5В012800 – «Физика-Информатика» мамандығы бакалаврының кәсіби қызметінің міндеттері:

 • Оқу-тәрбие ісі: білім алушыларды оқыту және дамыту, оқыту мен тәрбие үрдісін ұйымдастыру, педагогикалық үрдісті жобалау және басқару, педагогикалық қызмет нәтижелерін диагностикалау, түзету, болжау;
 • ғылыми-зерттеушілік: физика, информатика, педагогика, психология, оқыту әдістемесі салаларында ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу;
 • ұйымдастырушылық-әдістемелік – инновациялық оқыту тәжірибесін зерттеу, жалпылау және тарату.

Өндірістік-технологиялық ісі:

 • Өндірістік технологияларды қолдана отырып, ақпараттық коммуникациялық ресурстарды өңдеу.
Квалификациялық мінездемесі

5В012800 – «Физика-Информатика» мамандығының БББ-сы түлектерінің кәсіби қызметі аумақтары: түлектерге білім беру, дамыту және ғылымға бағыттау. Мамандықтың кәсіби қызметінің объектілері:

 • мемлекеттік және мемлекеттік емес қаржыландырудағы білім беру мекемелері: мектептер, лицейлер, гимназиялар, колледждер;
 • ғылыми ұйымдары: физика, информатика және оқу әдістемесі саласындағы ғылыми – зерттеу орталықтар.

Басқару ұйымдары:

 • білім беру департаменттері,мемлекеттік басқару ұйымдары.
Білім беру траекториясы

Физиканы және информатиканы оқыту әдістемесі.

Физикалық үрдістерді бағдарламалау және үлгілеу.

Көптілдік оқытуымен физика және информатика

Әрбір мамандандырудың бірегейлігі

«Физиканы және информатиканы оқыту әдістемесі» траекториясының бірегейлігі: осы мамандықты игерген түлектер мектептерде, лицейлерде, гимназияларда, колледждерде жұмыс істеу үшін физика және информатика саласындағы фундаментальды білімді жан жақты игереді.

«Физикалық үрдістерді бағдарламалау және үлгілеу траекториясының бірегейлігі: осы мамандықты игерген түлектер мектептерде, лицейлерде, гимназияларда, колледждерде жұмыс істеу үшін физика және информатика саласындағы фундаментальды білімді жан жақты игереді және ғылыми орталықтармен кәсіпорындарда жұмыс істеу үшін дағдыларға иеленеді.

«Көптілдік оқытуымен физика және информатика» траекториясының бірегейлігі: осы мамандықты игерген түлектер мектептерде, лицейлерде, гимназияларда, колледждерде жұмыс істеу үшін физика және информатика саласындағы фундаментальды білімді жан жақты үш тілде игереді.

Әр траектория бойынша оқыту нәтижелері

«Физика және информатика».

Білуі тиіс:

 • физика және информатика курстарының жан-жақты дамыған тұлғаны қалыптастырудаға орындарымен маңыздылықтарын;
 • білім беру, даму және тәрбиелеу аспектілеріндегі мектеп физикасымен информатиканы оқудың мақсаттарың;
 • физика және информатика саласындағы заңдар мен принциптерді, негізгі физикалық тұрақтылықтарды, есептерді және оларды шығару әдістерін, математикалық үлгілеу, стандарттармен нормативтерді;
 • физиканы оқытудың негізгі концепцияларын, әртүрлі деңгейлерде мектеп физикасы мен информатикасын оқытудың мазмұндық және әдістемелік аспектілерін;
 • физика және информатика сабақтарын ұйымдастыруды, жоспарлау және қамту бойынша мұғалім жұмысының мазмұнын, оқытудың дәстүрлі және инновациялық әдістерін, оқушылардың ой әрекетін басқаруды;
 • сабақтардың әртүрлі ұйымдастырушылық формаларын.

Істей алуы тиіс:

 • заманауи бағдарламалау тілдерін және қолданбалы бағдарламалар дестесін.

Оқыту нәтижесінде түлек дағдыларға ие болуы қажет:

 • әр түрлі жас топтары оқушыларына физика және информатика сабақтарын пәнге деген қызығушылықтарын дамыту мақсатында ұйымдастыруды;
 • өзінің еңбегі мен өз бетімен оқуды ұйымдастыру үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды ғылыми негізде тиімді пайдалану;
 • қолданбалы есептерді бағдарламалау, олардың қызмет етуінің тиімділігін талдау, мектептер мен орта арнаулы оқу мекемелерінде сабақтарды жүргізу.

«Физикалық үрдістерді бағдарламалау және үлгілеу».

Білуі тиіс:

 • физика және информатика курстарының жан-жақты дамыған тұлғаны қалыптастырудаға орындарымен маңыздылықтарын;
 • білім беру, даму және тәрбиелеу аспектілеріндегі мектеп физикасымен информатиканы оқудың мақсаттарын;
 • ақпараттық қорлар нарығын және оларды қолдану ерекшеліктерін;
 • физикалық үрдістерді бағдарламалау және үлгілеу бойынша оқытудың теориясы және әдістемесін.
 • физика және информатика саласындағы заңдар мен принциптерді, негізгі физикалық тұрақтылықтарды, есептерді және оларды шығару әдістерін, математикалық үлгілеу, стандарттармен нормативтерді.
 • Әр түрлі бағдарламалау түрі, қолданбалы бағдарламалар бумасы

Істей алуы тиіс:

 • компьютердің меңгеру; заманауи құралдар көмегімен бағдарламалау; тәрбие жұмысын жүргізу; физикалық үрдістерді есептеп үлгілеу, соның ішінде 3D үлгілеy

Оқыту нәтижесінде түлек дағдыларға ие болуы қажет:

 • әр түрлі жас топтары оқушыларына физика және математика сабақтарын пәнге деген қызығушылықтарын дамыту мақсатында ұйымдастыруды;
 • өзінің еңбегі мен өз бетімен оқуды ұйымдастыру үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды ғылыми негізде тиімді пайдалану;
 • қолданбалы есептерді бағдарламалау, олардың қызмет етуінің тиімділігін талдау, мектептер мен орта арнаулы оқу мекемелерінде сабақтарды жүргізу.

«Көптілдік оқытуымен физика және информатика»

Білуі тиіс:

 • физика және информатика саласындағы заңдар мен принциптерді, негізгі физикалық тұрақтылықтарды, есептерді және оларды шығару әдістерін, математикалық үлгілеу, стандарттау, көптілдік оқыту әдістемесін;
 • жаңартылған мазмұны бойынша оқыту әдістемесін;
 • әр түрлі бағдарламалау түрі, қолданбалы бағдарламалар бумасы.

Істей алуы тиіс:

 • физиканы оқытудың негізгі концепцияларын, әртүрлі деңгейлерде мектеп физикасы мен информатикасын оқытудың мазмұндық және әдістемелік аспектілерін;
 • физика және информатика сабақтарын үш тілде ұйымдастыруды, жоспарлау және қамту бойынша мұғалім жұмысының мазмұнын, оқытудың дәстүрлі және инновациялық әдістерін, оқушылардың ой әрекетін басқаруды; сабақтардың әртүрлі ұйымдастырушылық формаларын; заманауи бағдарламалау тілдерін және қолданбалы бағдарламалар дестесін.

Оқыту нәтижесінде түлек дағдыларға ие болуы қажет:

 • әр түрлі жас топтары оқушыларына физика және информатика сабақтарын пәнге деген қызығушылықтарын дамыту мақсатында ұйымдастыруды;
 • өзінің еңбегі мен өз бетімен оқуды ұйымдастыру үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды ғылыми негізде тиімді пайдалану;
 • қолданбалы есептерді бағдарламалау, олардың қызмет етуінің тиімділігін талдау, мектептер мен орта арнаулы оқу мекемелерінде сабақтарды жүргізу.
Мамандық түлектерінің білім деңгейіне қойылатын талаптар
(Дублиндік дескрипторлар негізінде)
 1. Дүниетанымдық құзыреттілік танымдық және қызмет тәжірибесін, жалпы білімді қамтуды, қоғам құбылыстарын, әлеуметтік негізді, әлемнің ғылыми бейнесін меңгеруді болжау.
 2. Кәсіби құзыреттілік кәсіби есептерді шешуде біліктілік пен білімділік, практикалық тәжірибе негізінде нәтижелі жұмыс атқару, стандартқа сәйкес берілген тапсырмаларды орындау қабілетін болжау.
 3. Зерттеушілік құзыреттілігі берілген стандартқа сай есептерді орындау қабілеттілігін, кәсіби есептерді шығаруда біліктілікті және білімділікті практикалық тәжірибе негізінде табысты атқаруды көздейді.
 4. Коммуникативті құзыреттілік әлеуметтік қарым-қатынасты қоғаммен, ұжыммен, топтағы жұмыс дағдысы, әріптестік, толеранттылық, тіл білімін енгізу, ауызша және жазбаша диалог, монолог, іс-қағаздарын құра білу қабілетін жетілдіру.
 5. Өзіндік менеджмент құзыреттілігі жеке ресурстарды басқару, яғни оларды қорғай білу, іске асыра білу, дамыта білу және қолдану, өзін-өзіне қолдану көрсету.
× You found a Typo