Error message

  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).

5В020200 - «Международные отношения»

Шифр – Мамандық

5В020200 «Халықаралық қатынастар»

Мамандықтың мақсаты мен міндеттері

Мақсаты: ғылым критерийлеріне жауап беретін жоғары білікті бакалаврларды, жоғары кәсіби гуманитарлық білім беру жүйесін және мемлекеттік басқару органдарын, ішкі және сыртқы еңбек нарықтарында табысты бәсекеге қабілетті жоғары кәсіби деңгейдегі мамандарды дайындау, бірінші кезекте өңірдің мәселелерін шешуге бағытталған, оның ерекшелігі - трансшекаралық болып табылады, Үлкен Алтай аймағында – Қазақстан Республикасы, Қытай, Ресей, Моңғолия және т. б. төрт мемлекеттің қиылысында орналасуы., - осыған байланысты әкімшілік, талдау, шет тілін меңгерудің жоғары деңгейімен сараптамалық жұмыс дағдылары бар әмбебап мамандарды даярлау қажеттілігі бар.
Міндеттер:
- кәсіби қызметтің таңдалған бағытында терең теориялық және практикалық бағытталған жеке дайындық;
- әлемнің ғылыми бейнесін тұтас қабылдауды қамтамасыз ететін аса маңызды және тұрақты білімді игеру;
- кәсіби ұтқырлыққа кепілдік беретін пәнаралық негізде іргелі білімді меңгеру;
- кәсіби мәдениет деңгейі жоғары бакалаврларды дайындау, соның ішінде кәсіби қарым-қатынас мәдениеті, азаматтық ұстанымы бар, қазіргі ғылыми және практикалық мәселелерді тұжырымдауға және шешуге қабілетті, кәсіби қызметті табысты жүзеге асыруға қабілетті;
- кәсіптік білім беру жүйесінің келесі сатысында білім алуды жалғастыру үшін жағдай жасау;
- өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту қабілетін, олардың белсенді өмір сүру барысында жаңа білімдерді өз бетінше шығармашылықпен игеру қажеттіліктері мен дағдыларын қалыптастыру.

Біліктілік сипаттамасы

Бакалавр біліктілік білік пен дағды - 5В020200"Халықаралық қатынастар" мамандығында мынадай салаларда қажет:
Халықаралық ұйымдар мен бірлестіктердің қызметі - халықаралық қатынастар саласы;
Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік және басқа да мемлекеттік қызмет аясы;
- Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару органдарының қызметі, мемлекеттік емес ұйымдар мен бірлестіктердің ішкі саяси даму саласында жұмыс істейтін сырттай - және әр түрлі бейіндегі;
БАҚ (репортерлерді ретінде халықаралық мәселеге қатысты қосалқы персоналына және аудармашылар, бұқаралық ақпарат құралдары редакциясы) аясы;
- Білім және ғылым саласы (білім беру мекемелері, халықаралық академиялық және ғылыми-зерттеу ұйымдарына проблемалармен халықаралық бейіндегі).
Кәсіби қызметтің обьектісі: талдау орталықтары; мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар, мекемелер, мемлекетаралық және халықаралық қатынастар мәселелерімен айналысатын мекемелер, аймақаралық байланыстардағы сыртқы саясат; халықаралық және өңірлік бағыты ретінде бар ұйымдар, сондай-ақ, институттарды, қорлары; ҮЕҰ (үкіметтік емес ұйымдар).
Кәсіби қызметтің мәні: аналитикалық; әкімдік-басқару; сарапшылық-консультациялық, ғылыми-зерттеу, коммуникативтік; қоғамдық-саяси және шет тілдерде әкімдік-басқару кәсіби қызметін іске асыру

Білім беру траекториялары

1) Синология
2) Ағылшын тілді елдер
3) Герман тіліндегі елдер
4) Мемлекеттік қызмет және өңірлік басқару

Білім беру траекторясының бірегейлігі

Алғашқы үш траекторияның (1,2,3) ерекшелігі, бірінші кезекте таңдаған мамандану аймағының әлеуметтік-саяси және мәдени-тарихи даму ерекшеліктерін, сондай-ақ екі шет тілін тереңдетіп оқыту болып табылады, бұл бағдарлама атауына сәйкес мамандар даярлаудың кеңдігін және мамандықпен анықталатын саладағы дайындықтың қажетті тереңдігін қамтамасыз етеді.
"Мемлекеттік қызмет және өңірлік басқару" траекториясы (4) ең алдымен Қытаймен, Ресеймен, Моңғолиямен шектесетін біздің, трансшекаралық өңіріміздің (Шығыс Қазақстан) мәселелерін шешуге бағытталған, осыған байланысты шет тілін меңгерудің жоғары деңгейімен әкімшілік, аналитикалық сараптамалық жұмыс дағдыларына ие әмбебап мамандарды даярлау қажеттілігі бар.
1) Осы бағыт пәндер циклін қамтиды, олардың негізгі мақсаты – таңдалған мамандану елінің - Қытайдың тереңдете оқытылуы. Бірінші кезекте - қолданбалы сипаты бар мамандану елінің (қытай) тілін үйрену.
2) бұл бағыт пәндер циклін қамтиды, олардың негізгі мақсаты – таңдалған ағылшын тілді өңірді – Ұлыбритания, АҚШ және т.б. – саяси, әлеуметтік-мәдени даму ерекшеліктерін терең зерделеу, сондай-ақ ағылшын тілін үйрену.
3) осы бағыттың негізгі мақсаты – Германия, Нидерланды және т.б. – саяси, әлеуметтік – мәдени дамудың ерекшеліктерін тереңдетіп оқыту, сондай-ақ неміс тілін үйрену.
4) осы білім беру траекториясы пәндер циклін қамтиды, олардың негізгі мақсаты – мемлекеттік қызмет және өңірлік басқару негіздері, халықаралық өңірлік қатынастардың өзекті мәселелері, халықаралық өңірлік ынтымақтастықтың жай-күйін объективті сараптамалық бағалау және талдау бойынша маңызды теориялық және практикалық дайындық.

Әр траектория бойынша білім алу нәтижесі

<білу:
- қазіргі халықаралық-саяси заңдылықтарын бекіту;
- қазіргі халықаралық қатынастардың даму үрдісін, негізгі жетістіктері мен мамандануы шеңберінде іргелі ғылымдарының негіздерінқарастыру;
- субъектілерінің өзара іс-қимыл қағидаттары - мәні, әлемдік қоғамдастықтың жаһандану жағдайындағы ерекшеліктері;
- процестер интеграция мен жаһандану регионализацияға қазіргі әлемде;
- қызметінің бағыты неғұрлым маңызды халықаралық ұйымдардан;
- хаттама мен негізгі ережелері кәсіби этика мен еңбек қызметінде шебер пайдаланады;
- менеджмент және қызметкерлерді басқару негіздері.
қолдану:
- өзінің кәсіптік қызметін жоспарлау және жүзеге асыруға кәсіптік ұжымының мен қызметі;
- шешуге кешенді пән аралық мақсаттар мен міндеттер қоюға және практикалық проблемаларын;
білім беру шеңберінде пайдалануға шет тілін білу; - кәсіби қызметті ынталандыруға;
- өз кәсіби қызметінің нәтижелерін болжау;
Жұмыс процесін бақылауға және шынайы бағалауға - оның нәтижелерін;
- жауапкершілікті өзіне қабылдауға кәсіптік шешімдер;
- бірлескен кәсіптік қызметін жүргізуге;
өзінің кәсіптік - проекциялау одан әрі дамыту.
дағдылану:
- өзін-өзі, өзін-өзі ұйымдастыруының және самореабилитации;
- шешімдері стандартты кәсіби міндеттері; - кәсіби функцияларды орындау дербес, өз еңбегінің шығармашылық өзіне және объективті бағалау нәтижелерін;
- халықаралық және сыртқы саяси жағдайлардың талдау, болжау;
сыни уәж дұрыс және қисынды ресімдеу, сенімдері мен шешімдерді өз ой ойлау - логикалық және ауызша және жазбаша нысандағы;
- өз білімін кеңейту, байыту, ақпарат және креативті шешімдер негізінде өз кәсіби біліктілігінің ақпараттық және білім беру технологияларын іздеу;
- кәсіптік және жеке тәжірибесін жаңарту қызметі;
- шетелдік авторлардың бірі көлемін, тәртібін және оларды табыс етуге тасығыштың тілінде орта еңбек қабілетін таныту зерттеулер ғылыми зерттеу дайындауға пайдалана отырып оқыту процесінде дағдылары мен білігі бойынша - "Халықаралық қатынастар" 5В0020200 көрсететін сәйкес алынған.

Осы мамандық түлектерінің білімдарлық деңгейіне қойылатын талаптар (Дублин дескрипторлары негізінде)

1) демонстрация жасау негізінде қалыптастырылған түсіну білу және жалпы орта білім беру және өзіне байланысты белгілі бір аспектілерін зерттеу саласында білімі ең алдыңғы қатарлы зерттеу саласында;
өз білімін қолдану мүмкін және олар, әдетте, еңбек қызметінің немесе жақындаған пен түсіністік туралы куәландыратын тәсілімен кәсіби құзыреті шеңберінде дәлелдері мен негіздемесі және облыстың проблемаларын шешу көрсетхатын кәсіпті қалыптастыру арқылы зерделеу;
әзірлеу үшін әлеуметтік, этикалық және ғылыми пікірлерді ескере отырып және пайымдауға ақпарат жинауды жүзеге асыру;
идеялар, проблемаларды және ақпаратты хабарлауға, сондай-ақ шешім мамандарға және маман еместерге;
Мұндай білік деңгейі жоғары білім алуды жалғастыру үшін қажетті болуы.
Дүниетанымдық құзырлылығы:
- әлемдегі құзыреттілік құндылық мағыналық бағдарлар: болмыстық құндылықтар; мәдени құндылықтар; ғылым, өндіріс;
- тарихи өркениеттердің, өз елінің тарихын түсіндіру;
- құзыреттілік: білімді, жаңарту, кеңейту, жинақталған білімдердің құрылымдау;
- ситуациялы барабар білімін жетілдіру;
азаматтылық - құзыреті: білім мен азаматтың құқықтарын, міндеттерін сақтау;
- бостандық пен жауапкершілік, жеке абыройына, оның өзіне сенушілік, азаматтық борышы;
- мемлекеттің рәміздерін білу және мақтаныш сезімін ұялату.
Кәсіби құзырлылығы:
Құзыреттілік әлеуметтік коммуникативтік мамандандырған саласындағы процестерді араластыру (басқару жүйесінде).
Құзыреттілік тәсілі саласындағы - талдамалы ақпаратты өңдеу.
- Облыстың құзыреттілік ахуалын бағалау және ұсынымдар әзірлеу.
Коммуникативті құзырлылығы:
- Құзыреттілік әлеуметтік және кәсіптік асырады.
- Құзыреттілік тіл (коммуникативтік лингвистикалық).
Зерттеушілік құзырлылығы:
Құзыреттілік - логика саласындағы ғылыми зерттеулер.
Құзыреттілік - теориялық саласындағы зерттеулер.
Құзыреттілік - эмпирикалық саласындағы зерттеулер.
Өзіндік менеджмент құзыреттілігі:
- Саласындағы мәселелерді шешу құзыреттілігі.
Құзыреттілік - шешімдер қабылдау саласындағы.
- Әбден жетілдіруді саласындағы құзыреті және реттеу.
- Кәсіптік саласындағы құзыреті өздігінен дамуды көздейді.

× You found a Typo