Error message

  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).

5В020700 – Переводческое дело

Шифр - Мамандық

5В020700 – «Аударма ісі»

Мамандықтың мақсаты мен міндеттері

Мақсаты: 5В020700 Аударма ісі мамандығы түлектерінің бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру – бұл мамандығы бойынша мүмкіндігінше еңбек нарығында тез жұмысқа орналасу үшін мүмкіндік береді; студенттердің лингвоаударма білімі саласындағы жеке бағдарламаларды таңдауы.
міндеттері:
1. Еуропалық стандарт талаптарына сәйкес базалық шетел тілін меңгерген маман  қалыптастыру;
2. жазбаша және ауызша аудармашылар дайындау.

Біліктілік сипаттамасы

Мамандықтың кәсіби қызметінің бағыттары:
-     Әкімшілік-басқарушылық сала;

  • Білім және ғылым саласы;
  • Мәдениет және мәдениетаралық қарым-қатынас саласы;
  • Халықаралық қатынастар саласы;
  • Баспа өнеркәсібінің саласы;
  • Бұқаралық ақпарат құралдарының саласы;
  • Аналитикалық ақпараттық саласы және басқа да салаларда.

Кәсіптік қызмет нысандары: түлектерінің кәсіби қызмет объектілері болып:
мәдени мекемелер, халықаралық ұйымдар, әр түрлі ақпараттық-талдамалық қызметтер, елшіліктер мен өкiлдiктер, министрліктер, туризм агенттіктері, баспа, аударма бюролар және басқа да ұйымдар мен кәсіпорындар болып табылады.

Кәсіптік қызмет нысандары: алынған базалық және мамандандырылған оқытуға сәйкес кәсіби қызмет нысанасы болып табылатындар: түрлі аударма, түрлі жанрлар мен стильдердің бастапқы мәтіндері, анықтамалық әдебиет,
туристік және басқа да ақпарат көздері (Интернет, электрондық сөздіктер).

Білім беру траекториясы

1) «аудармашы -референт»

2) «техникалық әдебиет аудармашы»

Әрбір траекториясының бірегейлігі

- Аударма және мәдениетаралық коммуникация саласындағы ғылыми-практикалық іс-шараларды жүзеге асыру;
- шетел әдебиетін аннотациялау және рефераттау

- жазбаша аударманы іске асыру;
- Конференциялар, келіссөздер, іскерлік кездесулер, тұсаукесерлер мен басқа да іс-шараларда ауызша аударманы іске асыру

Әрбір бағыты бойынша оқыту нәтижелері

білуі керек:
- Аударма, тіл теориясы, мәдени қарым-қатынас теориясы мен практикасы негіздері;
- Менталитет, зерттелетін тілдің дәстүрлері;
- Аударма әдістемесі (лингвистикалық білімі және аударма, контексте және аударма қосымша-лингвистикалық ахуалды, аударманың барабарлығына қол жеткізуге жолында, т.б. лексикалық және грамматикалық трансформацияның негізгі түрлерін, аударма шындығына, техникалық, әлеуметтік және саяси тұрғыдан, рөлі, оның беру түрлері);
- Елімен тіл оқытылатын елдің әлеуметтік-мәдени, саяси, тарихи және мәдени зерттеулер деректері туралы;
- Қазіргі заманғы жабдықтар

істей алу:
- Қарым-қатынас құралы ретінде шетел тілін пайдалану үшін және сөйлеу қызметінің барлық түрлерін иеленуге, ресми және бейресми қарым-қатынас жағдайында байланыс (оқу, тыңдау, сөйлеу, жазу) ауызша және жазбаша формаларын жүзеге асыру;
- Аударма және интерпретациялауды жүзеге асыру; өз қызметінде аударма трансформация (. алмастыру, қосу, әрекетсіздік, саралау, нақтылау, құндылықтарды жинақтау, және т.б) барлық түрлерін пайдалану;
- Нақты әлеуметтік-саяси, аймақтық география және мәдени сипаттағы қазіргі заманғы білімді пайдалану;
- Аударма жазу техникасын пайдалану;
- Күрделілігі әртүрлі нақты, ғылыми, көркем мәтіндермен жұмыс;
- Өз бетімен туындайтын практикалық мәселелерді шешу;
- Шетелдік және отандық тіл ретінде аударылған әдебиеттерді өңдеу;
- Жұмыс тілдері аударма және шетелдік және отандық әдебиеттерге аннотация жүргізу.

Дағдыларды меңгеру:
- Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілін білу;
- Екі шет тілін иелену;
- әр түрлі аударманы іске асыру;
- Әр түрлі ақпаратты Интернет арқылы және іздеу қозғалтқыштар мен машиналық аударма жүйелерімен жұмыс жасау;
- Қазіргі заманғы кеңсе жабдықтарымен (сканерлер, принтерлер, көшіру және т.б.) жұмыс істеу;
- Өз жұмыс тілдерінде бизнес құжаттама жасау;

(Дублин дескрипторлары негізінде) осы мамандығы түлектерінің білім деңгейіне талаптары

Дүниетанымы құзыреті (Мк) жалпы білім беру, білім мен тәжірибе қызметін меңгеру, әлемнің ғылыми картинасын, әлеуметтік, әлеуметтік құбылыстардың негізінде дамытуды қамтиды.
Кәсіби құзыреттілік (Кп) практикалық тәжірибесі, дағдылары мен кәсіби мәселелерді шешуде білім негізінде табысты жұмыс, белгіленген стандарттарға сәйкес тапсырмаларды орындау қабілетін талап етеді.
Ғылыми-зерттеу құзыреті (Ки)  пәні, әдістері және ғылыми зерттеу логикасына білімі ретінде белгілі алгоритмдерді пайдаланбай, бір эвристикалық тәсіл арқылы міндеттерді шешу қабілетін талап етеді, оның қызметіне қатысты белсенді ғылыми ұстанымын қабылдау.
Коммуникативті компетенция (Кк) қоғамдастықпен әлеуметтік өзара іс-қимыл жөніндегі қабілетін дағдыларын, топтық жұмыс, өзара іс-қимылды, төзімділікті қамтиды; тілдік дағдыларын, ауызша және жазбаша диалог жүргізуге қабілеті, монолог, бизнес корреспонденциясы.
Өзін-өзі басқару (Кс) құзыреті, яғни өз ресурстарын бақылауды көздейді, сатып сақтап, дамыту және тиімді пайдалану, олардың қабілетін, өзін-өзі дамыту, өзін-өзі реттеу мен өзін-өзі қолдау әдістерін дамытуды көздейді.

× You found a Typo