Error message

 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).

5В050800 – Есеп және аудит

Шифр – Мамандық 5В050800 – Есеп және аудит
Мамандықтың мақсаты мен міндеттері

Студенттерді кәсіби даярлау мақсаты маман қалыптастыру ұйымдастырушылық және басқару, өндіру және өңдеу, есептеу және жобалау шешуге қабілетті болып табылады, аналитикалық міндеттері мен сынақтар бухгалтерлік есеп және аудит саласында, сондай-ақ Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарын пайдалану (ХҚЕС).

5В050800 Есеп және аудит мамандығы бакалаврының кәсіби білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері:

 • Есеп және аудит жедел басқару және бақылау үшін қажетті ұйымдардың қаржылық жағдайы туралы толық және дәйектi ақпараттың қалыптастырылуын қамтамасыз етеді, сондай-ақ, инвесторлар, жеткізушілер, клиенттер, кредиторлар, мемлекеттік органдар, банктер және басқа да пайдалану үшін болып табылады бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік қағидаттары мен қағидалары белгіленген бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес мүдделі тараптар;
 • әдістері мен аудит және талдау әдістемесі бойынша есеп саясатына, директивалар мен регламенттерін әзірлеу;
 • көрсеткіштердің дәлелді жүйесі негізінде әлеуметтік-экономикалық процестерді қоғам трансформациясы болып жатқан жан-жақты зерттеу;
 • ұлттық экономиканың дамуындағы синтездеу және болжау үрдістері;
 • өндірістің тиімділігін арттыру үшін қолда бар резервтерді анықтау;
 • пайдаланушыларға сенімді ақпаратты уақытылы қамтамасыз ету.
Біліктілік сипаттамасы

5В050800 Есеп және аудит мамандығының кәсіби қызмет сферасы:

 • Кәсіби қызмет.
 • Аналитикалық қызмет.
 • Консалтингтік қызмет.
 • мемлекеттік органдардың, барлық меншік нысанындағы мекемелер мен ұйымдар, бақылау, нарықтық инфрақұрылым сілтемелері, экономиканы мемлекеттік реттеу қызметі;
 • Ғылыми-зерттеу қызметі.

Кәсіби қызмет нысандары:
Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері экономиканың түрлі салаларында және статистикалық органдарда ұйымдардың мүдделеріне активтер, меншікті капитал, міндеттемелер, кірістер мен шығыстар, өндірістен қаржылық нәтижелері, операциялық, коммерциялық, қаржылық және инвестициялық қызмет, сондай-ақ басқа да құндылықтар болып табылады.

Кәсіби қызмет пәндері болып мыналар табылады:

 • Шаруашылық операцияларын тіркеу;
 • ХҚЕС-на  сәйкес қаржылық есептілікті дайындау;
 • АХС-на  сәйкес қаржылық есептілікті талдау және аудит.
Білім беру траекториясы

1) Есеп

2) Аудит

Әр траекторияның бірегейлігі

1) Білім траекториясының бірегейлігі

 • Саладағы бухгалтерлік есептің ерекшеліктерін білу;
 • Бухгалтерлік есеп бойынша шетел тәжірибесін пайдалану;
 • Жергілікті нарық жағдайына халықаралық бухгалтерлік есеп пен аудит стандарттарын бейімдеу;
 • Бухгалтерлік есеп және аудит қызметінің ұйымдастыру құрылымы, назарға салалардың ерекшеліктерін ескере отырып;
 • Бойынша мүмкіндігінше тез жұмысқа орналасу үшін мүмкіндік береді, еңбек нарығында түлектердің бәсекеге қабілеттілік
  мамандығы;
 • Бухгалтерлік есеп және аудит үйлестіру қамтамасыз ету.
 • Іс жүзінде ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік есеп реттеу және қаржылық есептілік мәселелері туралы білімдерін пайдалана түлектерінің дайындығын қалыптастыру, Қазақстан
 • Республикасының заңнамасында, салық салу және қаржылық және басқару шешімдерін қабылдау, талдау негізінде ғылыми-зерттеу және нарықтық жағдайларына, есеп саясатын дамыту және өзін-өзі дамыту суытпай оның әсер білу, жетілдіру олардың бiлiктiлiгi мен дағдылары.
 • Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарына қағидаттарына сәйкес ұйымдастыру және есепке алуға түлектерінің дайындығын қалыптастыруға жәрдемдесу;
 • Ұйымдастыру және Халықаралық аудит стандарттарына сәйкес аудит жүргізу;
 • Басқару шешімдерін қабылдау үшін қаржы есептілігінің бағалау және талдау;
 • Экономикадағы бухгалтерлік есеп және аудит ерекшеліктері.

2) Білім траекториясының бірегейлігі:

 • Тиісті кадрларды даярлау саласындағы жетекші отандық және шетелдік сарапшылардың оқу үрдісіне, оның ішінде қазіргі заманғы әлеуметтік даму үрдістерін ескере отырып, гуманитарлық және кәсіби пәндер теориялық оқыту жоғары деңгейі;
 • Ғылыми-зерттеу қызметі, қазіргі заманғы әдістері және әр түрлі меншік формалары кәсіпорындарын қызметінің технологияларды практикалық қолдануға бағытталған жобаларды іске асыру дағдыларын дамыту;
 • үздіксіз кәсіби өзін-өзі жетілдіруге бағытталған, онда кәсіби қызметін ұйымдастыру назар аударады өзін-өзі дамыту аспектісі. жоғары білікті қызметкерлер үшін облыс қажеттіліктеріне ерекшеі бағдарламалар атаулары және олардың мазмұны көрініс табады.
Әрбір траекториялары  бойынша оқыту нәтижелері

Білуі тиіс:

 • экономиканың әр түрлі саласындағы кәсіпорындардың бухгалтерлік есепті жүргізудің негізгі ережелерін;
 • экономиканың әр түрлі саласындағы кәсіпорындардың қызметі туралы білу;
 • пәннің терминдері мен базалық ұғымын.
 • Бухгалтерлік есеп және аудит әдістері мен әдістерін стандарттарын пайдалана алады.
 • Ол іс жүзінде есепке алу, бақылау және аудит саласындағы білімдерін қолдана алады;
 • Барлық экономикалық қаржылық қызметінің аудитін жүзеге асыруға қабілетті субъектілері;
 • Ұйымның қаржылық жағдайын жақсарту үшін аудиторлық деректерді қолдана білу.

Меңгеруі керек:

 • Қажетті жаңа сараптама сатып алуға дағдыларды меңгеру күнделікті кәсіби қызметі;
 • ұйымда бухгалтерлік есепті жүргізу тәжірибесін;
 • бухгалтерлік есеп  әдістемесі мен ұйымдастырылуының ұлттық және халықаралық есептілік стандарттарына сәйкестігін.

Дағдылануы керек:

 • халықаралық бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру стандарттарына сай есептеу жұмысын жүргізуді, ұйымдардағы қаржы-шаруашылық қызметін талдауды, қаржылық есеп жасауды.
 • экономикалық ақпаратты жинау, негіздеу мен қорытындылау әдістемесін және қаржылық есептілікті жасау технологиясын.
Осы мамандық бойынша бітірушілердің білім деңгейіне қойылатын талаптар
 1. жиі ғылыми зерттеулерге контексінде, жоғары білім деңгейінде алынған оқу білімі мен түсінігін көрсете, бастапқы немесе идеяларды дамыту немесе қолдану мүмкіндігі үшін негіз болып табылатын;
 2. білімді, түсінуді және зерттеу саласындағы байланысты кең (немесе көпсалалы) жерлерде ішінде жаңа немесе таныс емес жағдайларда және контексте проблемаларды шешу қабілетін қолданады;
 3. Білім біріктіруге күрделі айналысатын және толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде, пайымдаулар жасауға, назарға осы пайымдаулар мен білімді қолдану үшін этикалық және әлеуметтік жауапкершілікті ескере отырып;
 4. анық, олардың қорытындылары мен мамандары мен емес мамандардың білімі мен қолдау-қатынас;
 5. өзіндік оқуды жалғастыру.
× You found a Typo