Error message

 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).

6D060100 - математика

ШИФР – МАМАНДЫҒЫ 6D060100 – Математика
МАМАНДЫҚТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 6D060100 – «Математика» мамандығының білім беру бағдарламасының (ары қарай БББ) мақсаты: педагогикалық қызметте жеке адамдардың өмірлік іс-әрекетін психологиялық-педагогикалық қамтуға, жеке адамның тұлғалық, әлеуметтік және кәсіби дамуына, әртүрлі мәселелердің шешімін табу мақсатында социумның әлеуметтік саласын үйлестіруге бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыра алатын мамандарды дайындау болып табылады.
6D060100 – «Математика» мамандығы докторантурасының кәсіби қызметінің міндеттері:
 • Әлеуметтік-педагогикалық білім алушылардың толыққанды өмірлік іс-әрекетіне, тәрбиесі мен дамуына қолайлы жағдай жасау және гуманитарлық-педагогикалық қолдау көрсету;
 • Оқу–тәрбие ісі: білім алушыларды оқыту және дамыту, оқыту мен тәрбие үрдісін ұйымдастыру, педагогикалық үрдісті жобалау және басқару, педагогикалық қызмет нәтижелерін диагностикалау, түзету, болжау;
 • Ғылыми-зерттеушілік:математика, физика, информатика, педагогика, психология, оқыту әдістемесі салаларында ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу.
 • Ұйымдастырушылық-әдістемелік – инновациялық оқыту тәжірибесін зерттеу, жалпылау және тарату;
БІЛІКТІЛІГІ СИПАТТАМАСЫ Кәсіби іс-әрекет аясы: 6D060100 – «Математика» мамандығы бойынша білім докторантурасы білім беру жүйесі мен ғылым саласында өзінің кәсіби іс-әрекетін жүзеге асыра алады.
Кәсіби қызмет объектілері:
 • орта, кәсіби және жоғарғы білім беру мекемелері (мектептер, лицейлер, гимназиялар, колледждер, университтер);
 • ғылыми зертханалар;
 • ғылыми-зерттеу институттары;
 • педагогикалық шеберлік орталықтары;
 • компьютерлерді және ақпараттық-коммуникациялық, интерактивті технологияларды қолданатын білім беру департаменттері.
БІЛІМ БЕРУ ТРАЕКТОРИЯЛАРЫ 1) «Математика және физиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі» 
2) «Математика мен физиканың фундаменталды сұрақтары»
ӘРБІР ТРАЕКТОРИЯНЫҢ БІРЕГЕЙЛІГІ 1 «Математика және физиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі» траекториясының бірегейлігі: осы мамандықты игерген түлектер мектептерде, лицейлерде, гимназияларда, колледждерде, университеттерде, ғылыми-зерттеу институттарында және ғылыми зертханаларда жұмыс істеу үшін математика саласындағы фундаменталды білімді жан жақты игереді.
2. «Математика мен физиканың фундаменталды сұрақтары» траекториясының бірегейлігі: осы мамандықты игерген түлектер мектептерде, лицейлерде, гимназияларда, колледждерде, университеттерде, ғылыми-зерттеу институттарында және ғылыми зертханаларда жұмыс істеу үшін математика және физика саласындағы фундаментальды білімді жан жақты игереді.
ӘРБІР ТРАЕКТОРИЯ БОЙЫНША ОҚЫТУ НӘТИЖЕСІ 1. «Математика және физиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі»
Білуі тиіс:
Математика және физика саласындағы заңдар мен принциптерді, негізгі математикалық және физикалық тұрақтылықтарды, есептерді және оларды шығару әдістерін, математикалық үлгілеу, стандарттау, Әр түрлі бағдарламалау түрі, қолданбалы бағдарламалар бумасы.
Істей алуы тиіс:
 • математикны және физиканы оқытудың негізгі концепцияларын, әртүрлі деңгейлерде математика мен физиканы оқытудың мазмұндық және әдістемелік аспектілерін;
 • математика және физика сабақтарын ұйымдастыруды, жоспарлау және қамту бойынша мұғалім жұмысының мазмұнын, оқытудың дәстүрлі және инновациялық әдістерін, оқушылардың ой әрекетін басқаруды; сабақтардың әртүрлі ұйымдастырушылық формаларын; заманауи бағдарламалау тілдерін және қолданбалы бағдарламалар дестесін.
Қабілеттілігі: 
Оқыту нәтижесінде түлек дағдыларға ие болуы қажет:
 • Өзінің еңбегі мен өз бетімен оқуды ұйымдастыру үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды ғылыми негізде тиімді пайдалану;
 • Қолданбалы есептерді бағдарламалау, олардың қызмет етуінің тиімділігін талдау, мектептер мен орта арнаулы оқу мекемелерінде сабақтарды жүргізу.
2. «Математика мен физиканың фундаменталды сұрақтары»
Білуі тиіс: Математика мен физиканың фундаменталды сұрақтары саласындағы заңдар мен принциптерді, негізгі физикалық тұрақтылықтарды, есептерді және оларды шығару әдістерін.
Істей алуы тиіс:
 • математикны және физиканы оқытудың негізгі концепцияларын, әртүрлі деңгейлерде математика мен физиканы оқытудың мазмұндық және әдістемелік аспектілерін;
 • математика және физика сабақтарын ұйымдастыруды, жоспарлау және қамту бойынша мұғалім жұмысының мазмұнын, оқытудың дәстүрлі және инновациялық әдістерін, оқушылардың ой әрекетін басқаруды; сабақтардың әртүрлі ұйымдастырушылық формаларын; заманауи бағдарламалау тілдерін және қолданбалы бағдарламалар дестесін.
Қабілеттілігі:
Оқыту нәтижесінде түлек дағдыларға ие болуы қажет:
 • Өзінің еңбегі мен өз бетімен оқуды ұйымдастыру үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды ғылыми негізде тиімді пайдалану;
 • Қолданбалы есептерді бағдарламалау, олардың қызмет етуінің тиімділігін талдау, мектептер мен орта арнаулы оқу мекемелерінде сабақтарды жүргізу.
МАМАНДЫҚ ТҮЛЕКТЕРІНІҢ БІЛІМ ДЕҢГЕЙІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР (ДУБЛИНДІК ДЕСКРИПТОРЛАР НЕГІЗІНДЕ)
 • дүниетанымы кең және ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны қалыпстастыруға ықпал ететін жаратылыстану-ғылыми пәндер облысында (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) базалық білімдерге ие болу;
 • қазіргі заманғы техниканы қолдана білу дағдысының болуы, кәсіптік қызмет аясында ақпараттық технологияларды қолдана білу;
 • күнделікті кәсіптік қызметке қажетті жаңа білімді меңгеру дағдысының болуы.
× You found a Typo