Error message

  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).

6М010300 - Педагогика и психология

Шифр – Специальность 6М010300 – ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
Мамандықтың мақсаты мен міндеттері

- еңбек нарығында сұранысқа ие жоғары білікті педагогикалық кадрларды дайындау;
- психологиялық - педагогикалық пәндер саласында жүйеленген білімдерін қалыптастыру және жалпы заңдылықтарды зерттеудің инновациялық технологияларын қолдану;
- жоғары әлеуметтік және азаматтық жауапкершілікке ие, кәсіби іс-әрекетті жүзеге асыруға қабілетті магистратурада түйінді және арнайы құзыреттіліктерін қалыптастыру;
- магистранттардың ғылыми - зерттеушілік негіздерді және экперименталдық бақылау әдістерін меңгеруі және педагогикалық процестермен құбылыстарды талдауды меңгеру;
- ғылыми ойлау және дүниетаным контентінде жалпы адамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық құндылықтарды қалыптастыру.

Біліктілік сипаттамасы

Кәсіби іс - әрекет аймағы: білім беру жүйесі.
Кәсби іс-әрекет нысандары:
- орта кәсіби және жоғары білім беруді ұйымдастыру;
- ғылыми-зерттеу институттары;
- білім беру саласындағы уәкілетті және жергілікті атқарушы органдар.
Кәсіби іс-әрекет түрлері:
-білім беру (педагогикалық);
- оқу-тәрбиелік;
- оқу-технологиялық ;
- әлеуметтік-педагогикалық;
- ғылыми-зерттеушілік;
- ұйымдастырушылық-басқарушылық

Білім беру траекториялары 1) Қосымша білім беруді ұйымдастыру
2) Өндірістіксаладағы менеджмент
Әр траекторияның айырықшалылығы

Бұл мамандандырылу бойынша магистр білім беру үдерісі субъектілерінің психологиялық денсаулығын сақтау үшін тиімді жағдайлар жасауға бағытталған құзыреттіліктерді игереді және келесідей іс-әрекет бағыттары бойынша жұмыс істейді:
- психологиялық ағарту (педагогтардың, ата-аналардың психологиялық мәдениетін арттыру, психологиялық білімге қажеттілігін қалыптастыру, бала қызығушылығына және өзіндік дамуына қатысты психологиялық білімдерді қолдану құштарлығын ояту, психологиялық мәселелер бойынша ақпаратпен қамтамасыз ету).
- психологиялық алдын - алу (оқушылардың психологиялық және тұлғалық дамуында болуы мүмкін жағымсыз жағдайлардың алдын алу бойынша жүйелі, мақсат бағытты жұмыс және жағымды эмоционалды-психологиялық ахуал қалыптастыру бойынша жұмыстар).
- психологиялық диагностика (оқушылардың өзіндік - психологиялық ерекшеліктері, жас ерекшелік нормаларына дамудың сәйкестілігі, оқушылардың қабылеттері, бейімділіктерін, мүмкіндіктерін анықтау туралы уақытылы ақпарат алу, оқытудағы, мінез - құлқы мен дамуындағы бұзылыстардың себептерін анықтау).
- психологиялық түзету (көмек қажет ететін оқушылармен жұмысқа бағытталған).
- психологиялық кеңес беру (оқушыларды оқыту және тәрбиелеу мәселелері бойынша ата-аналарға және педагогтарға кеңес беру жұмысы, өзіндік ерекшеліктер, отбасындағы өзара қарым - қатынастарға және т.б. байланысты туындайтын психологиялық мәселелерді шешу және талдауда нақты көмек көрсету).
Бағдарлама магистранттармен бизнес, басқару, экономика бойынша жалпы және арнайы білімдер алуға бағытталған; тиімді басқару іс-әрекеті іскерліктері мен дағдыларын меңгертеді, білім беру саласында сәттілікке қол жеткізуге мүмкіндік беретін мінез-құлық негіздерін қалыптастырады.
Бұл бағдарлама – мемлекеттік салада жобаларды іске асыруға дайын кәсіби білікті басқарушыларды дайындауға бағытталған бағдарламалардың бірі.
Білуге:
-жалпы педагогика және психология категориялары, психикалық үрдістер мен оқу-тәрбие үрдісінің заңдылықтары;
- психикалық құбылыстардың негізгі заңдылықтары, іс-әрекет пен тұлғаның сипаттамасы;
Білу:
- психологиялық құбылыстардың мәні туралы теориялық түсініктерді педагогикалық іс-әрекеттің практикалық аспектілерімен сәйкестендіру;;
- алған білім негізінде өз мамандығы бойынша орта мектепте барлық қажетті білім беру-педагогикалық қызмет пен тәрбие жұмысын жүзеге асыру.
Тұлғаның іс-әрекетінің тиімділігін анықтайтын психологиялық құбылыстарды талдау дағдысының болуы.

Траектория«Өндірістіксаладағы менеджмент»

Траектория «Педагогика и психология в общеобразовательной школе»:

Менеджменттің педагогикалық негіздерін және оны жалпы білім беретін мектепті басқару тәжірибесіне енгізу жолдарын білу;
-педагогикалық менеджменттің негізгі категориялары мен ұғымдары;
- педагогикалық менеджменттің мәні, мазмұны, формалары мен әдістері;
Педагогикалық менеджмент бойынша алған білімдерін практикада өз бетінше қолдана білу;
- жалпы білім беретін мектепте басқаруды жобалау және жүзеге асыру;
мектепте педагогикалық процесті ұйымдастырудың практикалық дағдыларын меңгеру.
Дағдысы болу
- кәсіби міндеттерді қою және шешу, кәсіби және жеке даму үшін қажетті ақпаратты іздеу, талдау және бағалауды жүзеге асыру.
- кәсіби қызметті жетілдіру үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану;
- ұжымдағы және командадағы жұмыстар, басшылықпен, әріптестермен және әлеуметтік серіктестермен өзара іс-қимыл жасау.

Мамандық түлектерінің білім деңгейіне қойылатын талаптар (Дублиндік дескрипторлар негізінде)

Оқыту нәтижесі 2 оқыту деңгейінде Дублиндік дескриптор негізінде жобаланады (магистратура) және құзыретілік негізінде көрініс табады. Магистратура түлектері келесі дағдылар мен қабілеттерді меңгереді:
- ғылыми зерттеу саласында идеяларын қолдану үшін мүмкіндік беретін жоғары кәсіби білім деңгейінде алған білімдерін дамыту;
- зерттелініп отырған мәселе төңірегінде (пәнаралық) және таныс емес немесе жаңа жағдаяттарда мәселелерді шешу қабілеттері, түсіну және білімдерін қолдану;
- этикалық және әлеуметтік жауапкершілікті ескере отырып ақпараттарды, пікірлерді пайымдау, білімдерін кіріктіре алу;
- өз қорытындылары мен білімдерін нақты түрде негіздей алу;
- оқуды өз бетінше жалғастыру, өзіндік білім алумен айналысу

× You found a Typo