Error message

  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).

6М010500 -«Дефектология»

Білім беру бағдарламасы 6М010500 – «Дефектология»
Біліктіліктер және қызметтер тізімі

6M010500 - «Дефектология» мамандығы бойынша магистратураның ғылыми-педагогикалық саласы түлегіне 6М010500 «Дефектология» мамандығы бойынша «Білім беру магистрі» дәрежесі беріледі.
6M010500 - «Дефектология» мамандығы бойынша магистрлердің кәсіби қызметінің салалары:
- ғылыми-зерттеушілі (арнайы педагогиканың заманауи мәселелерін зерттеу);
- педагогикалық (педагогикалық және дефектологиялық кадрларды даярлау және қайта даярлау саласында арнайы пәндер оқытушысы);
- консультативтік-диагностикалық (психологиялық, медициналық және педагогикалық кеңестердің мүшесі);
- ұйымдастырушылық және психологиялық (қазіргі, арнайы техникалық жабдықтарды пайдалана отырып, оқытудың әр түрлерін ұйымдастыру, кәсіптік және түзеу мекемелерінде оқу процесін ұйымдастыру үшін білім беру кешенінің дайындау).
Екінші деңгейдегі дескрипторлар келесі қабілеттерді қамтиды:
1) ғылыми зерттеу барысында идеялардың оригиналды дамуына немесе қолданылуына негіз болып табылатын жоғары білім деңгейінде алынған білімдер мен түсініктерді көрсету;
2) арнайы педагогикамен байланысты жаңа немесе таныс емес жағдайларда және одан да кең (немесе пәнаралық) аймақтарда мәселелерді түсіну және шешу, білімдерін қолдану және жоғары мектепте арнайы пәндерді оқыту бойынша сабақтарды жүргізу;
3) өзінің шешімдерін және білімін нақты және анық хабарлау және оны мамандар мен маман еместерге негіздеп беру; қоғаммен, топпен, топпен жұмыс істеу дағдыларымен, ынтымақтастықпен, толеранттылықпен әлеуметтік өзара әрекеттесу қабілеті; тілдерді білу, ауызша және жазбаша диалог жүргізу, монолог, іскерлік хат алмасуды қамтиды;
4) білімдерін ықпалдастыру, күрделіліктерді жеңу және толық емес немесе шектелген ақпараттар негізінде пікірлер мен білімдерді этикалық және әлеуметтік жауапкершілікті есепке ала отырып ұсыну;
5) білімін өз бетімен жалғастыру.

Негізгі құзыреттіліктер

6М010500 «Дефектология» мамандығы бойынша «Білім беру магистрі» магистрі келесі аймақтар бойынша кілтті құзыреттіліктерге ие:
1) білімі болуы тиіс (КК1)
- қоғамдық өмірдегі ғылым мен білімнің рөлі;
- ғылыми білімді дамытудың заманауи тенденциялары туралы;
- табиғи (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) ғылымдардың нақты методологиялық және философиялық мәселелері бойынша;
- жоғары білім беру мұғалімінің кәсіби құзыреттілігі туралы;
- жаһандану үдерістерінің қайшылықтары мен әлеуметтік-экономикалық салдары туралы;
- ғылыми білімді дамытудың заманауи тенденциялары туралы;
2) Білуі тиіс (КК2)
- ғылыми білімдердің әдістемесі;
- ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен құрылымы;
- оқу процесінде студенттердің танымдық белсенділігінің психологиясы;
- білім берудің тиімділігі мен сапасын арттырудың психологиялық әдістері мен құралдары;
- ғылыми танымның әдіснамасын;
3) Істей алуы керек: (КК3)
- ғылыми зерттеулер контексінде идеялардың түпнұсқасын әзірлеу және қолдану үшін жиналған білімін қолдану;
- процестер мен құбылыстарды талдаудың қолданыстағы ұғымдарын, теорияларын және тәсілдерін сыни талдау;
- таныс емес жағдайларда зерттеу мәселелерін шешу үшін түрлі пәндер шеңберінде алынған білімді интеграциялау;
- толық емес немесе шектелген ақпаратқа негізделген білімді интеграциялау, шешімдер қабылдау және шешім қабылдау;
- педагогикалық қызметте жоғары мектептің педагогикасы мен психологиясы туралы білімін қолдану;
- интерактивті оқыту әдістерін қолдануға; заманауи ақпараттық технологияларды қолданумен ақпараттық-талдамалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу;
- шығармашылық ойлау және жаңа проблемаларды және жағдайларды шешуге шығармашылық көзқарас;
- университеттерде арнайы пәндерді зерттеуге және оқытуға мүмкіндік беретін кәсіби деңгейде шет тілін еркін меңгеру;
- диссертация, ғылыми мақала, баяндама, аналитикалық жазба және т.б. түрінде ғылыми-зерттеу және аналитикалық жұмыстың нәтижелерін қорытындылау;
4) Дағдыға ие болу: (КК4)
- ғылыми-зерттеу қызметі, стандартты ғылыми проблемаларға арналған шешімдер;
- кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу-педагогикалық қызметті жүзеге асыру;
- кәсіптік пәндерді оқыту әдістемесі;
- оқу үдерісіне заманауи ақпараттық технологияларды пайдалану;
- кәсіби қарым-қатынас және мәдениетаралық қарым-қатынас;
- шешендік және жазбаша түрдегі ойларды дұрыс және логикалық түрде қалыптастыру;
- күнделікті кәсіби жұмыс және докторантурада үздіксіз білім алу үшін қажетті білімді кеңейту және тереңдету.
5) Құзыретті болуға тиіс: (КК5)
- жоғары білім деңгейінде алынған білімдер мен түсініктерді дамытe, ғылыми зерттеулер контексінде идеяларды бастапқы әзірлеу немесе қолдану;
- әлемнің философиялық түсінігінің ерекшеліктерін түсінуді оның өмір сүруінің әмбебап заңдары тұрғысынан қарастырады.
- әлемнің ғылыми көрінісін қалыптастыру қағидаттарына ие болуды болжайды.
- отансүйгіштік пен толеранттылық қағидаттарына негізделген маңызды азаматтық позицияның болуын болжайды.
- психологиямен байланысты кең ауқымды (немесе пәнаралық) облыстардың контексттерінде және жаңа немесе белгісіз жағдайларда проблемаларды шешуге, түсінуге және білімді меңгеру;
- жоғары білімді психологиялық пәндер бойынша сабақ жүргізуде терең кәсіби білім мен дағдыларды жүзеге асыру;
- мемлекеттік және бизнес-құрылымдардың жүйесіндегі сараптамалық топтар, мекемелер мен ұйымдар құрылымында аналитикалық жұмысты және кеңес беруді жүргізу;
- білімді интеграциялау, қиындықтармен күресу және толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде шешімдер қабылдау;
- танымдық әрекеттердің стратегияларын қалыптастыруда дағдылардың болуы;
- психологиялық зерттеулердің мақсаттары мен міндеттерін қалыптастыру;
- зерттеу жобаларын тиімді жүзеге асыру;
- өздерінің білімдері мен білімдерін және олардың негіздемесін мамандар мен қызметкерлерге нақты және нақты түрде жеткізу;
- теориялық және практикалық тұрғыдан тәжірибедегі кәсіби қызметтің әртүрлі түрлерін қолдану;
- кәсіби мемлекеттік, орыс және шет тілдерінің болуы;
- тәуелсіз оқытуды жалғастыру;
- интеллектуалды деңгейін жақсарту және дамыту;
- жалпы мәдени деңгейін жетілдіру және дамыту.
6М010500 Дефектология» мамандығы бойынша білім беру магистрі өздерінің кәсіби білімдерін, дағдыларын және икемділіктерін қолдану саласында келесі кәсіби құзыреттіліктерге ие:
1) КҚ1 – мамандандыру шеңберінде іргелі ғылымдардың негіздерін білу, педагогикалық зерттеулердің мақсаттары мен міндеттерін қалыптастыру.
Педагогикалық мазмұндағы және кәсіби қызметті жүзеге асыру кезінде туындайтын мәселелерді шешу үшін қажетті деңгейде таным мен оларды меңгерудің заманауи ғылыми әдістеріне ие болу; педагогикалық ақпаратпен жұмыс істеу дағдысы.
2) КҚ2 – дефектологиямен байланысты кең (немесе пәнаралық) аймақтардың контексттерінде және шеңберлерінде жаңа немесе белгісіз жағдайларда мәселелерді шешуге; жоғары білім берудегі дефектологиялық пәндер бойынша сабақ өткізуде терең кәсіби білім мен дағдыларды жүзеге асыру. Мемлекеттік және іскерлік құрылымдар жүйесінің мекемелері мен ұйымдарында пәнаралық сараптамалық топтар құрамында аналитикалық жұмыс және кеңес беру жұмыстарын жүргізу.
3) КҚ3 - ұйымдардың және білім беру мекемелерінің қызметтерінің дефектологиялық және кәсіби аспектілерін ақпараттық қамтамасыз ету; дефектология саласындағы маңызды идеялардың жетістіктерін қолдау, дамыту және насихаттау;
4) КҚ4 - түзетушілік қызмет көрсету орталықтары, психологиялық-медициналық-педагогикалық комиссия, ғылыми-зерттеу зертханалары, педагогикалық, өндірістік және басқарушы ұйымдар мен бұқаралық ақпарат құралдарының практикалық қызметін қамтамасыз ету үшін ақпарат дайындау және өңдеу
5) КҚ5 - үкімет пен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының шешімдер қабылдау үшін аналитикалық ақпаратты дайындау және өңдеу; деректер базалары мен ақпараттық жүйелермен аналитикалық жұмыс; басқару шешімдерін қабылдау; тәжірибелік мәліметтерді өңдеуге математикалық статистиканы қолдану.

× You found a Typo