Error message

 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).

6М011900 – «Шет тілі: екі шет тілі»

Шифр – Мамандығы 6M011900 – «Шет тілі: екі шет тілі»
Мамандықтың мақсаты мен міндеттері

Мамандық мақсаттары мен міндеттері – бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау, жаңа формациядағы, шетел тілдерін меңгерген деңгейде танылған халықаралық қоғамдастық игерген, іргелі білімі, инновациялық тәсілдері, зерттеушілік дағдыларын жүзеге асыру үшін ғылыми, педагогикалық, кәсіби-тәжірибелік қызметті жоғары оқу орындарындағы білім беруді басқару органдарында, білім беру мекемелерінде, ғылыми-зерттеу ұйымдарында білім беру. 6М011900 - "Шет тілі: екі шет тілі" мамандығының магистрінің кәсіби қызметінің міндеттерін, туындайтын білім беру мақсаттары мыналар болып табылады:

 • Еуропалық стандарт талаптарына сәйкес шет тілін меңгерген маман қалыптастыру.
 • Халықаралық-қабылданған көзқараспен шет тілдерін оқыту ерекшеліктерін ескере отырып, ұлттық білім беру жүйесін еңгізу.
 • Тіл мен мәдениеттің өзара ықпалдастығын ескере отырып оқытудың мазмұнын анықтау.
 • Магистранттардың ғылым мен педагогикалық қызметтің таңдаулы бағыты бойынша теориялық және тәжірибелік жеке дайындығын тереңдету, магистранттардың ең маңызды және тұрақты білімін игеру.
 • Студенттердің өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту қабілеттерін қалыптастыру, жаңа білімнің өзіндік шығармашылық қабілеттерінің қажеттіліктері мен дағдыларын қалыптастыру.
Біліктілігі

Мамандықтың кәсіби қызметінің салалары: жоғары кәсіби білім беру саласында шет тілін оқыту саласындағы қызмет, атап айтқанда:

 • ғылыми-зерттеу қызметі;
 • педагогикалық колледж оқытушысы;
 • ғылыми және педагогикалық қызмет (педагогикалық іс-шаралар: дәрістер, семинарлар және жоғары білім берудегі оқу процесінің басқа түрлері).

Кәсіби қызмет объектілері: магистратура 6M011900 - «Шет тілі: екі шет тілі» кәсіби қызметінің объектілері - жоғары оқу орындары, Қазақстан Республикасы Ғылым Академиясының ғылыми институттары; жалпы білім беру мектептері; бюджеттік, коммерциялық кәсіпорындар.

Кәсіптік қызметтің пәндері: 6M011900 - «Шет тілі: екі шет тілі» магистратурасының кәсіби қызметінің пәндері: жоғары оқу орындарында арнайы пәндер циклін оқыту; ғылыми ұйымдардағы ғылыми қызметкерлер.

Білім беру траекториясы

Жоғары оқу орындарында екі шетел тілдерінің оқытушысы

Лингвистика

Жоғары білім берудегі шет тілдерін оқыту әдістемесі

Әрбір траекторияның бірегейлігі
 • жоғары оқу орындарында шет тілдерін оқытудың оқу үрдісін ұйымдастыру (шет тілінде бірқатар пәндерді оқытуды қоса алғанда);
 • жаңа технологиялардың оқу үдерісіне ие болу және пайдалану (шет тілдерін оқытудың мультимедиялық құралдарын қоса алғанда);
 • ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу (мақалалар жазу, диссертациялар, ғылыми жұмыстар);
 • әртүрлі деңгейдегі шет тілін оқыту мазмұнын жоспарлау; оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру мен өткізу жолдарын анықтау; шетелдік құзыретті қалыптастыруды басқару және сапалы мониторинг;
 • ғылыми және әдістемелік әдебиеттерді оқып үйрену, шет тілін оқытудың озық тәжірибелерімен танысу, оларды жалпылау, оқу үрдісінде олардың нәтижелерін енгізу арқылы эксперименттер жүргізу;
 • олардың кәсіби және педагогикалық біліктілігін арттыру; соңғы ақпараттық технологияларды иелену.
Әрбір бағыты бойынша оқыту нәтижелері

Білу керек:

 • жоғары білім берудегі шет тілдерін оқыту ерекшеліктері;
 • ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудің ерекшелігі;
 • қызметтің ерекше түрі ретінде байланыс ерекшелігі;
 • «мәдениетаралық қарым-қатынас» тұжырымдамасының мәні және оның негізгі түрлері;
 • зерттелген тілдің елі туралы аймақтық, мәдени және тілдік және мәдени материал;
 • зерттелген тілдердің орфографиялық, ортофистік, лексикалық, грамматикалық және стилистикалық нормалары;

Істей білу:

 • коммуникативтік және сөйлеу әрекетінің әртүрлі тәсілдері мен формаларын (ауызша, жазбаша және тілден тыс) қолдануға;
 • тілдік құралдарды коммуникациялық серіктестіктің әлеуметтік мәртебесіне сай келетін мақсаттарға, орынға, уақытқа және байланыс салаларына сәйкес пайдалану;
 • мағыналық семантикалық блоктардағы мәлімдемелерді түсіну;
 • сөйлеудің мінез-құлқын жоспарлау және ақпараттарды жүйелі, логикалық негізделген мәлімдемелерде беру;
 • cіздің еліңізді және мәдениетіңізді шет тіліндегі мәдениетаралық қарым-қатынастарда көрсету: «екі мәдениеттің диалогын» өткізу.

Дағдыларды меңгеру:

 • мақалаларды, диссертацияларды, оқу құралдарын және т.б. жазу үшін ғылыми ақпаратты дұрыс пайдаланады;
 • осы мамандықтың бакалаврларын дайындауда білім мен дағдыларды пайдалану;
 • коммуникативтік және сөйлеу әрекеттерінің барлық түрлерінде тілдік материалдарды дұрыс пайдалану;
 • дерексіз және анықтамалық материалдарды пайдалану;
 • шет тілдерін игеру бойынша өз қызметін дербес түрде қалыптастырады;
 • зерттелген тілдер елдерінде қабылданған нормаларға сәйкес сөйлеу және мінез-құлық этикетін сақтауға;
 • шет тілін меңгеру деңгейін өзін-өзі бақылау және өзін-өзі бағалау технологияларын пайдалану.
Мамандық түлектерінің білім деңгейіне қойылатын талаптар
(Дублиндік дескрипторлар негізінде)

Оқу нәтижелері біліктілік арқылы көрсетіледі және Дублиндік 2-ші деңгейдегі (магистратура) дескрипторлары негізінде жобаланып, магистратура түлектерінің келесі қабілеттер мен дағдыларды иеленуіне сәйкес келеді:

 1. Дүниетанымы құзыреті жалпы білім беру, білім мен тәжірибе қызметін меңгеру, әлемнің ғылыми картинасының, әлеуметтік, әлеуметтік құбылыстардың негізінде дамытуды қамтиды.
 2. Кәсіби құзыреттілік практикалық тәжірибесі, дағдылары мен кәсіби мәселелерді шешуде білім негізінде табысты жұмыс, белгіленген стандарттарға сәйкес тапсырмаларды орындау қабілетті талап етеді.
 3. Ғылыми-зерттеу құзыреті пәні, әдістері және ғылыми зерттеу логикасына білімін ретінде белгілі алгоритмдерді пайдаланбай, бір эвристикалық тәсіл арқылы міндеттерді шешу қабілетін талап етеді, оның қызметіне қатысты белсенді ғылыми ұстанымын қабылдау.
 4. Коммуникативті құзіреті қоғамдастықпен әлеуметтік өзара іс-қимыл жөніндегі қабілетін дағдыларын, топтық жұмыс, өзара іс-қимылды, төзімділікті қамтиды; тілдік дағдыларын, ауызша және жазбаша диалог жүргізуге қабілеті, монолог, бизнес корреспонденциясы.
 5. Өзін-өзі басқару құзыреті, яғни өз ресурстарын бақылауды көздейді, сатып сақтап, дамыту және тиімді пайдалану, олардың қабілетін, өзін-өзі дамыту, өзін-өзі реттеу мен өзін-өзі қолдау әдістерін дамытуды көздейді.
× You found a Typo