Error message

  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).

6М020300 - «История»

Шифр – Мамандық

6М020300 - «Тарих»

Мамандықтың мақсаты мен міндеттері

Магистрлік шарттарын қамтамасыз етуге бағытталған білім беру бағдарламасының мақсаты - білім беру және дамыту шеңберінде кәсіптік білім беру, оларға қойылатын талаптарға сәйкес магистрант маманның кәсіби құзырларға  Еуропалық қоғамдастықтың Болон процесінің принциптеріне сай түсініледі және ерекше мән беріледі.
Міндеттері:
-  жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыру (оның ішінде басқарушылық) нақты кадрлар даярлау жөніндегі кәсіптік даярлық;
-  ғылыми және педагог кадрларды даярлау жөніндегі білім беру жүйесі үшін жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыру жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім және ғылым саласының нақты ғылыми-педагогикалық кадрларын дайындау.

Біліктілік сипаттамасы

Кәсіби қызмет саласы: магистр - кәсіби қызметтің негізгі саласы болып табылады және жеке меншік ұйымдарда мемлекеттік арнаулы орта мектеп, жоғары оқу орындарында тарихшы мамандығын алып шығады: білім беретін мекекмелерде, жоғары және кәсіптікоқу орындарында тәрбие процесімен қатар білім беру.

Кәсіби қызметтің обьектісі: тарихи процестер мен құбылыстарды олардың тарихи, саяси, экономикалық өлшемдер мен олардың әлеуметтік - мәдени көрініс көздері.  Гуманитарлық ғылымдар магистрі мамандығы "Тарих" 6М020300 кәсіби қызмет объектілері болып табылады, қорлар, ЖОО-лар, колледждер, саяси партиялар мен қозғалыстар, ғылыми-зерттеу институттары, ғылыми талдау орталықтары гимназияда, қоғамдық-саяси ұйымның бұқаралық ақпарат құралдары (БАҚ), үкіметтік емес ұйымдар (ҮЕҰ), мемлекеттік  ұйымдар, талдамалық консалтингтік орталықтар, біліктілікті арттыру институттары, білім беруді басқару органдары.

Кәсіби қызмет саласы: оны іске асыру саласындағы инновациялық қызмет,  білім беру, ғылыми-зерттеу жұмысы, қоғамдық-саяси және мәдени-ағартушылық орталықтары, қоғамдық, мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелер мен ұйымдар; әлеуметтік-мәдени жобаларды кәсіби оқытушылық, ақпараттық-талдау қызметі.

Білім беру траекториялары

1) «Қазіргі замандағы ғылыми танымдағы тарихи зерттеулер»

2) «Аймақтың  әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуының өзекті мәселелері (Орталық Азия, Қытай, Ресей)»

3)«Халықаралық қатынастардың өзекті мәселелері»

4) «Тарихи аймақтану және тарихи – мәдени туризм»

Білім беру траекторясының бірегейлігі

1) Ғылыми мектеп университетінің осы саладағы кадрлар даярлау жөніндегі бағдарламаны іске асыру стратегиясында ұсынылып отырған бірегейлігінде – аталмыш мамандықтың  траекториясының ерекшелігіне сүйенеді, сондай-ақ стратегиялық серіктестер байланысты білімдер мен практикалық қызметте ұзаққа созылатын және орнықты екідипломдық білім беру бағдарламасын іске асыру мақсатында білім беру жоспарланған.

2)  Қазіргі заманғы кәсіби кадрлар дайындауда аталмыш траекторияның  бірегейлігі -  сұраныстарды қанағаттандыруда мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелер мен кәсіпорындардың, Шығыс өңірдің жалпы білім беретін мектептердің, кәсіптік даярлау жолымен билік органдарының кадр әлеуетін белсенді байланыстар саласындағы халықаралық кеңістікте Қазақстан тарихын, Шығыс Қазақстан мен Үлкен Алтай аймағындағы өзекті тарихи мәселелерді қамти отырып оқыту.

3) Саяси жүйелер мен экономикасының дамуының негізгі үрдістерінің шет елдер мен аймақтарды зерттеуге байланысты ұсынылып отырған бірегейлігі - траекторияның ақпараттық-талдау қызметі, олардың әлеуметтік-саяси, әскери, сауда-экономикалық және мәдени байланыстардың қамтылуымен қатар, Шығыс Қазақстанның ғылыми-зерттеу және оқытушылық қызметінде теориялық және қолданбалы зерттеу саласында шет елдер мен аймақтарды дамыту мәселелерін қоса алғанда, олардың халықтарының мәдениетін, тілдерін, тарихтын, әдебиетін, саясат, экономика, демография, дінді терең талдап, қарастыру.

4)  Ұсынылып отырған траекториясының бірегейлігі: ғылыми және оқытушылық қызмет салаларында кәсіптік дағдыны қолдану мүмкіндігі айтарлықтай кеңейеді, ақпараттық қоғамды құру міндеттерін құрметтеу принциптері негізінде қазақстандық азаматтық қоғам талаптарына сай келсе, Қазақстан Республикасының  көпұлтты мәдениеті,  поликонфессионалды ережелерін іске асыру негізінде төзімділік, инновациялық экономикалық қуатты саясатқа сай, Қазақстан Республикасы Президентінің шетел тілдерінде бірегей мүмкіндіктер береді, мектеп қабырғасында сабақ беруге, бағдарламалық талаптарға мектеп бағдарламасы бойынша кәсіби іскерлік коммуникацияны жүргізу шет тілінде іске асыруға мүмкіндік береді.

Әр траектория бойынша білім алу нәтижесі

Терең, жан-жақты, толық, кем дегенде бір ірі хронологиялық бөлімнің және онымен қоса алғанда, осы бөлімге қатысты тарихи және қазіргі заманғы талаптарға сай білімге ие болуға, әдіснамалық тәсілдері игеруге бағыттайды;

Салыстырмалы зерттеулер жүргізу әдістері, кеңістік, хронологиялық және тақырыптық, тарихнамалық білімдер қалыптастыру;

Зерттеу нысаны болып табылатын қандай да бір мәселені жоспарлауда, зерттеу жұмыстарына жоғары мектептің қоятын талаптарына сәйкес зерттеулер жүргізуде деректанулық білім қалыптастыру.

 «Қазіргі замандағы ғылыми танымдағы тарихи зерттеулер»

Қызметті дамытуда заманауи үрдістердегі ғылыми таным; ғылыми таным әдіснамасы;  экономиканың негізгі қозғайтын күшін, құрылымын түсіну; инвестициялық ынтымақтастықтың ерекшеліктері мен ережелері; кемінде бір шет тілі кәсіби деңгейде ғылыми зерттеулер жүргізуге мүмкіндік беретін және практикалық қызметі.

Білу: кәсіби қызметте ғылыми әдісін қолдануға таным; тұжырымдамалар, процестер мен құбылыстардың теориясы мен тәсілдерін талдауға; интегралдау және басқарушылық міндеттерді шешу үшін оларды пайдалануға алған білім, әртүрлі пәндер шеңберінде пәнаралық байлапныстар шығару; жаңа тәсілдерді тәжірибеде қолдануға ұйымдастыру және қалыптастыру; күрделі  және өзгеше жағдайлардағы шешім қабылдау; Ақпараттық библиографиялық ақпараттық-талдамалық және қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды тарта отырып, жұмысты жүргізуге; жазбаны және есепті диссертация түрінде, талдау нәтижелері және талдамалық жұмыстар эксперименталді-зерттеулерді қорыту, ғылыми мақалалар жазудың ерекшелігі, т.б.

Ғылыми және дағдылары: стандартты кәсіби міндеттерді шешу; практикалық проблемаларына ғылыми талдау мен шешімдерін табу; алынған нәтижелерді басқару әдістерін жетілдіру үшін кәсіби қызметтің зерттеу және пайдалану саласындағы өзекті проблемаларды зерделеу жөніндегі қызметтер, ізденістер; кәсіптік қарым-қатынас және мәдениаралық қарым-қатынас; дұрыс және қисынды ресімдеу шешендік өнерде, өз ойын ауызша және жазбаша жеткізе білу; күнделікті білімді кеңейту және тереңдету үшін қажетті кәсіби қызметті және докторантурада білім алуды жалғастыру; ақпараттық және компьютерлік технологияларды пайдалану кәсіптік қызмет саласында.

«Аймақтың  әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуының өзекті мәселелері (Орталық Азия, Қытай, Ресей)»

Қызмет саяси және әлеуметтік-экономикалық даму проблемалары мен теориялық - әдістемелік, ғылыми зерттеулер жүргізуге мүмкіндік беретін кемінде бір шет тілі кәсіби деңгейде және практикалық қызметін атқару.

Білу: кәсіби білім, тұжырымдамалар, процестер мен құбылыстардың теориясы мен тәсілдері бар траекториясын кәсіби талдау, білім алу процесінде қолдану; интегралдау талдау және басқарушылық міндеттерді шешу үшін оларды пайдалануға алған білім, әртүрлі пәндер шеңберінде жаңа тұжырымдамалар шығару; жаңа тәсілдерді тәжірибеде қолдануда ұйымдастыру және қалыптастыру; күрделі шешім қабылдауға ерекше жағдайларда;  қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды тарта отырып ақпараттық библиографиялық және  ақпараттық-талдамалық жұмыстарды жүргізу; жазбаны және есепті диссертация түрінде, талдау нәтижелері және талдамалық жұмыстар эксперименталді-зерттеуші қорытуға, мақалалар, т.б.

Дағдылары: тарихи даму ерекшеліктерін анықтау дұрыс және қисынды ресімдеу, дүниежүзілік-тарихи мәнмәтініндегі аймақ заңдылықтары мен өңірді кешенді талдаудың дұрыс жүргізілуі, өз ойын ауызша және жазбаша нысандағы; күнделікті білімді кеңейту және тереңдету үшін қажетті кәсіби қызметті және докторантурада білім алуды жалғастыру; ақпараттық және компьютерлік технологияларды пайдалану кәсіптік қызмет саласында.

«Халықаралық қатынастардың өзекті мәселелері»

Қызметте әлемдік саясаттағы қайшылықтар мен кеңістік аймағындағы ынтымақтастықтың негізгі  көздерін қатерлер мен кәсіби деңгейде ғылыми зерттеулер жүргізуге мүмкіндік бере отырып шешу, Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік жаһандану жағдайында кемінде бір шет тілін игеріп және оны практикалық қызметте пайдалану.

Білу: алынған қорытындылар мен ұсыныстар талдау жасау мақсатында халықаралық қатынастардың өзекті проблемалары бойынша ұсынымдар дайындау үшін қолдануға білім және кәсіптік дағдылар, талдау және басқарушылық міндеттерді шешу үшін оларды пайдалануға алған білім біріктіруге, әртүрлі пәндер шеңберінде жаңа бейтаныс шығару; жаңа тәсілдерді тәжірибеде қолдануға ұйымдастыру және қалыптастыру; күрделі және шешім қабылдауға өзгеше жағдайлар; Ақпараттық библиографиялық ақпараттық-талдамалық және қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың тарта отырып, жұмысты жүргізуге; жазбаны және есепті диссертация түрінде, талдау нәтижелері және талдамалық жұмыстар эксперименталді-зерттеуші қорытуға, мақалалар, т.б.

Дағдылары: болуы ғылыми-зерттеу қызметін мамандануы, саласындағы қызмет ақпараттық коммуникативтік қойылатын спосбностью өздігінен дамуға қабілетті болуы керек.

«Тарихи аймақтану және тарихи – мәдени туризм»

Қызмет теория мен практиканың тарихи-мәдени игілігін аймақтану  білімі саласындағы қазіргі заманғы гуманитарлық өсіретін негізгі бағыттар  мен тарихи зерттеу әдістемесін дайындауда кемінде бір шет тілін кәсіби деңгейде ғылыми зерттеулер жүргізуге мүмкіндік беретін практикалық қызметі.

Білу: кәсіби аяда қолданбалы міндеттерін шешу кезінде дербес қолдануға және орындауға алған білімдерін зерттеу және игеру, пайдалана білу маңызды ережелері теориялық-әдістемелік ғылыми – зерттеу жұмыстарын жазған кезде пайдалану.

Дағдылары: кәсіби бейімдеу және ықпалдастыруды іске асыру мақсатында алынған дербес шығармашылық ұжымда жұмыс нәтижелерін ескере отырып, білім мен дағдыны эксперименталді-зерттеуші құзыреттерін кәсіби әртүрлілікті және талдамалық жұмыстарды,  жазбаны және есепті диссертация түрінде жинақтау, талдау, мақалалар, т.б.

Осы мамандық түлектерінің білімдарлық  деңгейіне қойылатын талаптар
(Дублин  дескрипторлары негізінде)

1.Білім алуы және түсінуі:  бакалавр деңгейінде алынған бірегей идеяларды қолдану үшін негіз болып табылатын немесе жиі мүмкіндігімен тұрғысында дамыту немесе ғылыми зерттеулерде пайдалану;
Білімді қолдануы және түсінуі:  жаңа немесе контексттен неғұрлым кең ауқымды мәселелерді шешудегі қабілеті, білімді қолдана түсінуі және (немесе пәнаралық) белгілі бір зерттеу шеңберінде байланысын зерттеу;
3. Пікірлесу:   күрделі пікірлерді ескере отырып, ақпарат және әлеуметтік жауапкершілік қолдану үшін толық емес немесе шектеулі  мәселелерімен, интегралдау білім негізінде осы тұжырым мен білімін этикалық шығару;
4.  Коммуникативті қабілеттері:   өз ойын қорытындылау, білімі мен олардың негіздемелерін мамандарға және маман еместерге түсінікті түрде хабарлау;
5.  Білім алу қабілеті:  өз бетінше білім алуды жалғастыру.

× You found a Typo