Error message

 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).

6М050900 – Қаржы

Шифр – Мамандық 6М050900 – Қаржы
Мамандықтың мақсаты мен міндеттері

Магистратурада 6М050900 – Қаржы мамандығы бойынша мамандарды дайындау бейіндік бағыт бойынша экономика саласы үшін мамандарды жоғары оқу орнынан кейінгі оқу бағдарламасымен кәсіби тереңдетіп даярлау.
Бейіндік магистратураның оқу бағдарламасы тікелей оқыту сипатында, басқару дағдысын енгізуді және кәсіби менеджерлерді даярлаумен қамтамасыз етумен сипат алады (басқару қызметінің барлық аспектісі бойынша жалпы бейінге бөліп жетекшілік жасау).
Магистратурада 6М050900 – Қаржы мамандығы бойынша мамандарды дайындау ғылыми және педогогикалық бағыт бойынша ғылыми – зерттеу секторы және жоғары оқу орнынан кейінгі білім жүйесі үшін терең ғылыми – педогогикалық даярлығына ие мамандығын жоғары оқу орнынан кейінгі оқу бағдарламасымен іске асыруды болжайды.

Біліктілік сипаттамасы

Магистратураның білім беру бағдарламасын меңгерген және магистрлік диссертациясын (жұмысын) қорғаған тұлғаларға 6М050900 – Қаржы мамандығы бойынша «магистр» академиялық дәрежесі беріледі:
Кәсіби қызмет обьектілері:
Магистратура бітірушілерінің кәсіби қызмет обьектілері болып саналады:

 • Бейіндік бағытта: қаржы және банк жүйелерінің мемлекеттік реттеу органдары, қаржылық институттар, бюджеттік ұйымдар, әртүрлі ұйымдық-құқықтық нысандардағы ұйымдар мен кәсіпорындардың экономикалық және қаржылық-талдау бөлімдері.
 • Ғылыми және педогогикалық бағытта: жоғары оқу орындары, ғылыми зерттеу, экономикалық институттары, қаржы және банк жүйелерін мемлекеттік реттеу органдары, қаржылық институттар, бюджеттік ұйымдар, әртүрлі ұйымдық-құқықтық нысандардағы ұйымдар мен кәсіпорындардың экономикалық және қаржылық -талдау бөлімдері болып саналады.

6М050900 – Қаржы мамандығы бойынша магистратура түлектері: кәсіптік қызмет етудің келесі түрлерін жүзеге асыра алады:
Бейіндік даярлауда:

 • экономика-ұйымдастырушылық;
 • өндірістік-басқарушылық;
 • ұйымдастыру – технологиялық,
 • қаржы-экономикалық,
 • аудиторлық,
 • бизнес – жоспарлау.

Ғылыми және педогогикалық даярлықта:

 • ғылыми зерттеу;
 • өндірістік-басқарушылық;
 • сараптама - аналитикалық;
 • сараптама-зрттеушілік;
 • ғылыми-педогогикалық;
 • экономика - ұйымдастырушылық;
 • ұйымдастыру-технологиялық;
 • қаржы - экономикалық;
 • аудиторлық;
 • бизнес-жоспарлау.
Білім беру траекториясы

1) Банк жүйесі және қаржы нарығы

2) Мемлекеттік бюджет және қазынашылық

3) Қаржылық менеджмент

Әр траекторияның бірегейлігі

Бейіндік даярлықта:

 • Экономиканың қазіргі бағыттары бойынша магистранттың білім алудың жаңа жолдарын таңдауы;
 • Таңдалған қызмет бағытында теориялық және тәжірибелік дайындықты тереңдету;
 • Жоғары деңгейлі кәсіптік мәдениетті, оның ішінде азаматтық көзқарас тұрғысынан кәсіптік қарым-қатынасы бар, қазіргі заманғы ғылыми және тәжербиелік мәселелерді тұжырымдау мен олардың шешімін табуға қабілетті мамандар дайындау;
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу қабілетін қалыптастыру.

Ғылыми және педагогикалық даярлықта:

 • Экономиканың қазіргі бағыттары бойынша магистранттың білім алудың жаңа жолдарын таңдауы;
 • Таңдалған қызмет бағытында теориялық және тәжірбиелік дайындықты тереңдету;
 • Білім алушылардың өздігімен жетілу мен дамуға деген қабілетін арттыру, олардың белсенді тіршілік барысында жаңа білімдерді шығармашылық тұрғыдын өздігінен игеруге деген тұтынушылығы мен дағдылырын қалыптастыру;
 • Жоғары деңгейлі кәсіптік мәдениетті, оның ішінде азаматтық көзғарас тұрғысынан кәсіптік қарым-қатынасы бар, қазіргі заманғы ғылыми және пркатикалық проблемаларды тұжырымдау мен олардың шешімін табуға қабілетті мамандар дайындау;
 • Жоғары оқу орындарында дәріс беретін, зерттеу және басқару қызметін табысты атқара алатын мамандар дайындау;
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен өткізу дағдыларын қалыптастыру, докторантурада ғылыми жұмысын жалғастыруға қажетті білім алу;
 • Жоғары оқу орны педогогикасы мен психологиясы салаларында қажетті білім деңгейіне қол жеткізу және жоғары оқу орнында сабақ беру тәжірбиесін игеру.
Әрбір траекториялары бойынша оқыту нәтижелері

6М050900 – Қаржы мамандығы бойынша магистрдің негізі құзыреттіліктеріне қойылатын талаптар:
Бейіндік бағыт бойынша-түсінігі болуы керек:

 • Оқылатын сұрақтар бойынша теориялық және практикалық бағыттар туралы;
 • Экономикалық заңдар мен олардың бизнес-ортада пайда болу нысандары туралы;
 • Әлемдік бизнес серіктестерінің қазіргі жағдайы мен дамуы туралы;
 • Қазіргі қаржылық нарықтың негізгі даму тенденциялары туралы болуы керек;
 • Халықаралық қаржы нарығы мен құралдарын;
 • Ғылыми жұмыс жүргізудің психологиялық және әлеуметтік факторларын;
 • Қаржы нарығын дамытуы заңдылығының эмпирикалық сипатталуын, моделін.

Орындай алуы керек:

 • Қазіргі практикалық мәселелерді белгілеу және шешу, бизнес-ортада басқарушылық қызметті жоспарлау және сәтті жүзеге асыруды;
 • Қаржы институттарының қызметін талдап, қаржы менеджментінің қажетті формасын негізге сүйене отырып таңдауы;
 • Жүйелік талдау негізінде процестерді, құбылыстарды сипаттау және болжаудың үлгілерін құру, қолдана алу, сандық, сапалық талдау және синтез жүргізе білуді;
 • Кәсіптік қызмет барысында информатиканы меңгеріп, компьютерлік техникада жұмыс істеуді;
 • Кәсіби тапсырмаларды шешуде компьютерлік техниканы қолдануды;
 • Жасалған жұмыс нәтижелерін есеп, реферат, мақалалар және жұмыстар түрінде ұсынады.

Дағдысы болуы керек:

 • Ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізудің жалпы әдіснамасын, логикасы мен технологиясын қолдануда;
 • Жеке ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуде;
 • Кәсіптік қызмет процесінде бизнес-орта туралы жаңа ақпаратты белсенді қолданумен байланысты білімді жаңартып отыруда.

Құзіреті болуы керек:

 • Ақша, қаржы, қаржы нарығы және экономиканың басқа да бағыттар бойынша.

Ғылым және педогогикалық бағыт бойынша-түсінігі болуы керек:

 • Оқылатын сұрақтар бойынша ғылыми бағыттар туралы;
 • Экономикалық заңдар мен олардың пайда болуы нысандары туралы;
 • Әлемдік бизнес серіктстерінің қазіргі экономикалық, саяси, құқықтық, мәдени және технологиялық ортасы туралы;
 • Қаржы нарығының қазіргі даму тенденцияларын ғылыми негіздеу туралы.

Білуі керек:

 • Халықаралық қаржы нарығы мен құралдарын;
 • Ғылыми жұмыс жүргізудің психологиялық және әлеуметтік факторларын;
 • Ғылыми зерттеу әдістері мен әдіснамасын;
 • Деректі айқындау, эмпирикалық топтастыру, модель, заңдылық, заң, теория жасау сияқты ғылыми нәтиже шығарудың жолдарын;

Орындай алуы керек:

 • Қазіргі ғылыми және практикалық мәселелерді белгілеу және шешу, таңдаған ғылыми мамандығы бойынша ғылыми-зерттеу жұмысын жоспарлау, жүргізу, жоғары оқу орында сабақ беріп, ғылыми және басқарушылық қызметті сәтті жүзеге асыруды;
 • Қаржы институттарының қызметін атлдап, қаржы менджментінің қажетті формасын ғылыми негізге сүйене отырып таңдауды;
 • Жүйелік талдау негізінде процестерді, құбылыстарды сипаттау және болжаудың үлгілерін құру, қолдана алу, сандық, сапалық талдау және синтез жүргізе білуді;
 • Кәсіптік қызмет барысында информатиканы меңгеріп, компьютерлік техникада жұмыс істеуді;
 • Ғылыми ақпаратпен жұмыс істеу және олардың әр түрлі көздерімен жеке жұмыс істеуді;
 • Кәсіби тапсырмаларды шешуде компютерлік техниканы қолдануды;
 • Жасалған жұмыс нәтижелерін ғылыми зерттеу есебі, реферат, мақалалар және диссертациялар түрінде ұсынуды;

Дағдысы болуы керек:

 • Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудің жалпы әдіснамасын, логикасы мен технологиясын қолдануда;
 • Жеке ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуде;
 • Кәсіптік қызмет процесінде жаңа ақпаратты белсенді қолданумен байланысты білімді жаңартып отыруда;
 • Оқу-тәрбиелік жағдайларды талдаудың қарапайым дағдыларын меңгеру, педогогикалық тапсырмаларды анықтау және шешуде.

Құзірету болуы керек:

 • Ақша, қаржы, қаржы нарығы және экономиканың басқа да бағыттары бойынша.
Осы мамандық бойынша бітірушілердің білім деңгейіне қойылатын талаптар
(Дублин дескрипторлары негізінде)
 1. жиі ғылыми зерттеулерге контексінде, жоғары білім деңгейінде алынған оқу білімі мен түсінігін көрсете, бастапқы немесе идеяларды дамыту немесе қолдану мүмкіндігі үшін негіз болып табылатын;
 2. білімді, түсінуді және зерттеу саласындағы байланысты кең (немесе көпсалалы) жерлерде ішінде жаңа немесе таныс емес жағдайларда және контексте проблемаларды шешу қабілетін қолданады;
 3. Білім біріктіруге күрделі айналысатын және толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде, пайымдаулар жасауға, назарға осы пайымдаулар мен білімді қолдану үшін этикалық және әлеуметтік жауапкершілікті ескере отырып;
 4. анық, олардың қорытындылары мен мамандары мен емес мамандардың білімі мен қолдау-қатынас;
 5. өзіндік оқуды жалғастыру.
× You found a Typo