Error message

 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).

6М051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару

Шифр – Мамандық 6М051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару
Мамандықтың мақсаты және міндеттері

Білім беру бағдарламасының мақсаты – мемлекеттік және жергілікті басқару бойынша магистрлерді бәсекелес білім саласында ең жақсы мектеп және колледж бітірушілерін тартатын ең жоғары академиялық стандарттарға сәйкес дайындықпен қамтамасыз ету.

Білім беру бағдарламасының міндеттері:

 • білім алушыларды ғылымның жаңа жетістіктеріне негізделген, бекем тәжірибелік және теоретикалық негізде элективті курстар бойынша біліммен қатар, мамандықтың базалық және профильдік пәндері бойынша жүйелік біліммен қамтамасыз ету
 • экономика мәселелерін шешумен, статистикалық мәліметтерді критикалық бағалау және тиімді басқару шешімдерін қабылдаумен байланысты жүйелік дағдыларды қалыптастыру.
Біліктілік сипаттамасы

Кәсіби қызметінің саласы: мемлекеттік мекемелерде басқару; жергілікті басқару; әлеуметтік салада басқару; коммерциялық емес ұйымдарда басқару; мемлекеттік органдармен және азаматтармен байланысу лауазымдарында, өзге де ұйымдарда басқару

Магистратура түлектерінің кәсіби қызметінің нысандары: Қазақстан Республикасы Президентінің аппараты мен әкімшілігі; ҚР Үкіметінің аппараты; ҚР Үкіметінің әр түрлі құрылымдық бөлімшелері; жоғары оқу орындары; ғылыми орталықтар, ғылыми-зерттеу және эксперттік-консалтингтік ұйымдар; экономика мен қаржыны басқару органдары (министрліктер, ведомстволар мен агенттіктер); жергілікті басқару органдары (аудан, қала, облыс әкімдіктері) және атқарушы орган аппараттары; ұлттық және жеке компаниялар, концерндер, корпорацииялар және басқалары.

Кәсіби қызмет пәндері: басқару, экономика, менеджмент, талдау, индикативті және стратегиялық жоспарлау, болжау, ұлттық, аймақтық экономика мен кәсіпорындар деңгейдегі қаржы-экономикалық шешімдер.

Білім беру траекториялары

1) Аймақтық басқару

2) Экономика және мемлекеттік басқару

Әр траекторияның ерекшеліктері

Білім беру траекторияларының бірегейлігі болып магистранттардың Шығыс Қазақстан облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының және магистрлік диссертация мен шығарушы кафедрада жүргізілетін ғылыми-зерттеу жұмыстары шегінде шынайы мәселелерін өңдеуге қатысу мүмкіндігі табылады.

Әрбір траекторияны оқыту нәтижелері

Білу керек:

 • ғылыми таным әдістемесін;
 • ғылыми қызметті ұйымдастырудың құрылымы мен қағдалары;
 • білім беру үдерісінде студенттердің танымдық қызметінің психологиясын;
 • білім беру сапасы мен тиімділігін арттырудың психологиялық тәсілдері мен құралдары;

Істей білу керек:

 • ғылыми зерттеу контекстінде идеяларды қолдану мен дамытуда алған білімін пайдалану;
 • үдерістер мен құбылыстарды сараптауда теориялар мен тәсілдерді, тұжырымдамаларды талдау;
 • жаңа шарттарда ғылыми міндеттерді шешуде түрлі пәндер бойынша алынған білімдерін интеграциялау;
 • алынған білімді интеграциялау арқылы толық емес не жеткіліксіз ақпарат негізінде шешім қабылдау мен пайымдау;
 • педагогикалық қызметінде жоғары мектеп педагогикасы мен психологиясын қолдану;

игеру:

 • кәсіби пәндерді оқытудың әдістемелік білімдерін;
 • Білім беру үдерісінде заманауи ақпараттық технологияларды қолдану білу;
 • қарым қатынас пен мәдениетаралық коммуникацияның кәсіби дағдыларын
Аталған мамандық түлектерінің білім деңгейіне талаптар
(Дублин дескрипторлары негізінде)

Оқу нәтижесі құзыреттілік арқылы көрсетіледі және Дублин дескрипторларының 2 деңгейлi оқыту (магистратура) негiзiнде жобаланған және магистратураны бiтiрушiлердің келесi қабiлеттiлiктер мен дағдыларды алуға сәйкес келедi:

 • жоғарғы кәсiби бiлiм деңгейінде алған бiлiм мен түсiнікті көрсетсiн, даму немесе ғылыми зерттеулердiң контекстiнде жиi қолданатын идеяларды қолдану үшiн негiз немесе мүмкiндiк болып табылады;
 • бiлiмді қолдану, түсіну және оқытылатын саламен байланысты жаңа немесе белгісіз жағдайларда контекстер мен кеңірек шеңберде мәселелерді шешу қабілеті;
 • бiлiмдi интегралдау, күрделiлiктерді жеңу білу және талқылауға толық емес немесе шектеулі ақпараттың негізінде, бұл талқылау мен білімді қолдануға әдеп және әлеуметтiк жауапкершiлiктi есепке алып шығару;
 • өз қорытындыларын және бiлiмін, олардың дәйектемесiн мамандарға және маман еместерге айқын және ашық хабарлау;
 • оқуды өздігінен жалғастыру.
× You found a Typo