Error message

  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).

6М060400 - «Физика»

Білім беру бағдарламасы 6М060400 - «Физика» магистратурасының білім беру бағдарламасы
Мамандықтың мақсаты мен міндеттері

Мамандық мақсаты: Мамандарды қабілетті етіп дайындау:

- осы салада қолданылатын дағдылар мен зерттеу әдістері тұрғысынан зерттеу саласының жүйелі түрде түсінігін көрсету;

- ғылыми зерттеулердің кешенді үдерісін жоспарлау, әзірлеу, енгізу және түзету;

- ұлттық немесе халықаралық деңгейде жариялауға лайық болуы мүмкін ғылыми саланың аясын кеңейтуге өз зерттеулерімен үлес қосу;

- жаңа және күрделі идеяларды сыни талдау, бағалау және синтездеу.

Біліктілік сипаттамасы

Кәсіби қызметінің бағыттары:

ғылыми-зерттеу мен педагогикалық.

Кәсіптік қызмет объектілері: ғылыми-зерттеу институттары, ғылыми-зерттеу орталықтары, ғылыми-зерттеу зертханалары, жобалау-конструкторлық бюро, фирмалар мен компаниялар; жоғары оқу орындары, мемлекеттік білім беру мекемелері және білім беру мекемелері, сондай-ақ тиісті профильдегі мемлекеттік органдар.

Кәсіптік қызметтің пәндері:

- физикалық құбылыстар мен процестер (техникалық және энергетикалық қондырғыларды моделдеу, ғарыш және вакуумдық жабдықтар, лазер, химия, мұнай және газ және мұнай өңдеу технологиялары және т.б.); өнімдер, материалдар және табиғи объектілер; құрылғылар, механизмдер және жабдықтар;

- білім беру ұйымдарының оқу-әдістемелік құжаттары;

- өндіру-басқару және жобалау-инженерлік құжаттары;

- білім беру ұйымдарының субъектілері;

- шет тілдеріндегі ғылыми-техникалық әдебиеттер (мақалалар, монографиялар, есептер, есептер, нұсқаулар және т.б.) (арнайы бөлімдер үшін).

Білім беру траекториясы:

«Конденсирлі орта физикасы»

«Физика (арнайы бөлім)»

Әр траекторияның бірегейлігі

Мамандандыру - «Конденсирлі орта физикасы»

Білім алушылар оқу траекториясының құрылымдық физикалық қасиеттерімен танысады. Екі өлшемді құрылымдар, жартылай өткізгіштер, кванттық өлшемді өткізгіштер және нүктелер бойынша теориялық және тәжірибелік зерттеулер қарастырылған, өлшемді кванттау негіздері, супер торлардағы материалдар және оларды қолдану дәйекті түрде сипатталады. Екі өлшемді және бір өлшемді құрылымдардағы электрондық спектрі және өткізгіштігінің негізгі механизмдері, олардың мөлшеріне, допингтің әдістері мен параметрлеріне тәуелділігі қарастырылады. Кванттық нүктелердің физикалық қасиеттері сипатталған. Бір қабатты және көп қабатты құрылымдардың кванттық сымдармен және кванттық нүктелерімен өткізгіштігінің анизотропиясы және оптикалық қасиеттері туралы жүйелі деректер берілген. Олардың энергетикалық спектрі, көліктік қасиеттері, практикалық қолдану сипатталған.

Мамандандыру - «Физика (арнайы бөлім)»

Осы білім беру траекториясының білім алушылары ғылыми-техникалық мәселелерді шешу үшін базалық білімді және ақпаратты басқару дағдыларын қолданумен танысады; зерттеу проблемаларын шешу үшін қажетті іргелі физика салаларының білімдерін меңгеруге қабілеті болады; зерттеу жұмысында қазіргі заманғы проблемаларды және физиканың соңғы жетістіктерін біледі.

Әр траекторияға арналған оқытудың нәтижелері

Білу:

- физиканың негіздерін;

- энергияны үнемдейтін технологиялар мен жаңартылатын энергия көздері физикасы мен технологиясы

- ғылыми зерттеулерді метрологиялық қамтамасыз ету

- физикалық ғылымның даму үрдістері;

Істей алу:

- зерттеу процесін жоспарлау, әзірлеу, енгізу және үйлестіру;

- жаңа және кешенді идеяларды сыни талдауға, бағалауға және салыстыруға;

- өздерінің білімдері мен жетістіктерін әріптестер мен ғылыми қоғамға жеткізу;

- өздерінің түпнұсқалық шешімдерін, зерттеулерін, ғылыми сала аясын кеңейтуге үлес қосу;

Дағдыларды игеру:

- эксперименталды-зерттеу жұмыстары;

- ғылыми жария сөз сөйлеу; ғылыми жазба;

- ғылыми қарым-қатынас;

- ғылыми іс-шараларға қатысу, ғылыми іс-шараларды ұйымдастыру;

- зияткерлік құқықтарды қорғау.

Осы мамандық бойынша бітірушілердің білім деңгейіне қойылатын талаптар (Дублин дескрипторлары бойынша):

Магистрант іргелі ғылыми және кәсіптік дайындыққа ие болуы керек, сонымен қатар қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды игеруге, ғылыми ақпаратты алуға, өңдеуге және сақтауға, заманауи ғылыми және практикалық мәселелерді шешуге, таңдалған бағытта ғылыми және тәжірибелік зерттеулерді ұйымдастыру және өткізу қабілетті болуы керек, ғылыми-зерттеу және басқару қызметін табысты жүзеге асыру керек.

× You found a Typo