Error message

  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).

6М060900 – «География»

Шифр – Мамандығы 6М060900 – «География»
Мамандықтың мақсаты мен міндеттері

6М060900 – «География» мамандығы бойынша білім алудың негізгі жалпы ұлттық мақсаты болып педагогикалық және жаратылыстану-ғылыми саланың түрлі бағыттары бойынша жоғары білімді маманды дайындау, жоғары, арнайы орта және кәсіптік-техникалық оқу орындарында, технологияландыру мен глобализация дәуірінде, әлемдік білім беру кеңістігінде бәсекеге қабілетті білім алушымен қамтамасыз ету.
6М060900 – «География» мамандығының міндеті:
- тереңдетілген теориялық және практикалық дайындық, ғылымның және педагогикалық қызметтің таңдаулы бағытына дайындық.
- өздігінен жетілу мен өздігінен дамуға дағды қалыптастыру, тіршілік әрекетінің белсенде кезеңінде жаңа білімді творчествалық меңгеруге деген қажеттілік пен дағды;
- осы заманғы ғылыми және практикалық мәселелерді тұжырымдап және оларды шеше алатын мамандар дайындау, жоо-да білім беру, зерттеу және басқару қызметін табысты жүзеге асыру;
- ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу бойынша дағдыларға ие болу, ғылыми жұмысты доктарантурада жалғастыру үшін істің негізін алу ;
- жоғары оқу орнында білім беру тәжірибесі және педагогика, психология саласы бойынша білім алу;
- геожүйенің қалыптасуы мен дамуының заңдылықтарын білу;
- табиғи кешендерді және экономико-географиялық жүйелерді аудандастыру мен классификациясын анықтауда географиялық әдістерді меңгеру.

Біліктілігі сипаттамасы

Кәсіби қызмет мәндері:
ұйымдаструшылық-басқарушылық, ғылыми-зерттеушілік, түрлі саладағы жоғары, арнайы орта және кәсіптік – техникалық оқу орындарындағы білім беру (педагогикалық) қызметі;
- ғылыми-зерттеу мекемелеріндегі ғылыми қызмет,мемлекеттік басқару органдарында, оқу орындарында, жобалық ұйымдарда, өндірістік кәсіпорындарда.
Кәсіби қызмет объектілері:
- мемлкеттік басқару органы мекемелері;
- академиялық, жоғары оқу орындарының және салалық ғылыми-зерттеу институттары;
- жобалық және ғылыми-өндірістік ұйымдар, мекемелер мен бірлестіктер;
- жоғары, арнайы орта және кәсіптік-техникалық білім беру мекемелері;
- түрлі министірлік пен ведомвствалардың басқарушылық және эксперттік мекемелері;
- фирмалар және басқа да жеке меншік түрлерінің ұйымдары. Кәсіби қызмет мәндері:
- ғылыми зерттеулер және әзірлемелер;
- білім беру;
- био-технологиялық процестерді ұйымдастыру және басқару;
- педагогикалық және ғылыми қызметте биологиялық бағыттарды негіздеу және ұйымдастыру

Образователь-ные траектории

1) «География және табиғатты пайдалану»
2) «Геоэкология»
3) «Табиғатты пайдаланудың экономикасы және басқаруы»

Әрбір траекторияның бірегейлігі Әр траекторияның бірегейлігі мамандарды ұйымдастырушылық-басқарушылық , ғылыми-зерттеу және білім беру (педагогикалық) саласы бойынша үйрету мен дайындауда. Траекториялық оқыту болашақ жұмысының ауқымына қарамастан, білім алушыны бәсекеге қабілетті және шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру және қалыптастыру үшін әмбебап құзыреттілікті қалыптастыруды көздейтін күтім қағидаты бойынша жүзеге асырылады.
Әрбір траектория бойынша оқыту нәтижесі Білім:
- физикалық-географиялық және экономикалық-географиялық ерекшеліктер туралы толық географиялық білім алу;
- білімнің географиялық көздерімен теориялық және іс-тәжірибелік тұрғыда жұмыс жасай білу;
- пәндерді оқыту әдістемелерін білу және сабақты жоспарлай алу;
- картографиялық, статистикалық, ғылыми және т.б. ақпарат көздерімен жұмыс жасай білу.
Білік:
- табиғатты қорғау және тұрмыста, медицинадлық мақсатта ұтымды пайдалану бойынша шараларды жоспарлау, организім қызметінің дифференциациясы және интеграциясы, жүйелі ұйымдастырудың принциптерін білу;
- кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында әлеуметтік, гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдарының әдістерін қолдану ;
- қазіргі заманғы білім беру технологияларын қолдана отырып, өздерінің жұмысын ұйымдастыру үшін ғылыми негізде жаңа білімдерді меңгеру, оның кәсіптік қызметінде пайдаланылатын ақпаратты жинау, сақтау және өңдеудің компьютерлік әдістеріне ие болу;
- тарихи құндылыққа қатысты мәселелер бойынша өз ұстанымдарын білдіруге және негіздеуге;
Оқу уақытын жоспарлау, білімді меңгеру үшін әртүрлі оқыту әдістерін қолдана отырып, білім алушылармен жұмыс істеу.
Дағды:
- оқу-тәрбие жұмысы, зертханалық және далалық эксперименттер мен бақылауды практикалық көрсету;
- ғылыми және ғылыми-зерттеу жұмыстары, ғылыми материалдарды жинау және дайындау дағдылары, далалық және эксперименталды зерттеулер нәтижелерін өңдеу, жалпы орта және арнаулы оқу орындарында оқыту, оқушылармен жұмыс істеудің қосымша формаларын ұйымдастыру және жүзеге асыру және география және экология саласындағы білім беру қызметін жүзеге асыру.br/>
Мамандық түлектерінің білім деңгейіне қойылатын талаптар (Дублиндік дескрипторлар негізінде) - әлемнің ғылыми көрінісін игеру, әлеуметтік, әлеуметтік құбылыстардың негіздері, жалпы білім беруді, білім мен тәжірибені меңгеру;
- белгілі бір алгоритмдерді пайдаланбай, эвристикалық тәсілдер арқылы қойылған міндеттерді шеше білу, өз қызметіне байланысты өздігінен ғылыми позицияны алуға және өз тақырыбы ретінде өздігінен зерттеуге, ғылыми зерттеулердің әдістерін және логикасын меңгеру;
- қоғаммен, топпен, топпен жұмыс істеу дағдыларымен, ынтымақтастықпен, толеранттылықпен әлеуметтік өзара әрекеттесу қабілеті; тілдерді білу, ауызша және жазбаша диалог жүргізу, монолог, іскерлік хат алмасуды қамтиды;
- өз ресурстарын басқару, яғни. өзін-өзі дамыту, өзін-өзі реттеу және өзін-өзі қамтамасыз ету әдістерін игеруді ұтымды игеру, сақтау, дамыту және пайдалану мүмкіндігі;
- Белгіленген стандарттарға сәйкес тапсырмаларды орындауға қабілеттілігі, тәжірибелік дағдылар, дағдылар және кәсіби мәселелерді шешуде білімдер негізінде табысты әрекет ету
× You found a Typo