Error message

 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).

«Беттік инженерия және тибология» ғылыми-зерттеу орталығы

«БЕТТІК ИНЖЕНЕРИЯ ЖӘНЕ ТРИБОЛОГИЯ» ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ ОРТАЛЫҒЫ

«Беттік инженерия және трибология» ғылыми зерттеу орталығы 2018 жылдың 2 сәуірінде «Машина жасау бұйымдарына арналған тозуға төзімді материалдар алудың инновациялық технологияларын зерттеу және әзірлеу» (жобаны іске асыру уақыты 2018-2020 жыл) тақырыбы бойынша бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру жобасы бойынша құрылған.

Зертхана машина бөлшектерінің тозуға төзімділігін жақсарту үшін қорғаныш жабындарды алу және беттік модификация ресурс үнемдейтін әдісіне негізделген инновациялық технологияларды әзірлейтін ғылыми-зерттеу орталығы болып табылады.

БИжТҒЗ-ның негізгі мақсаты – жоғары халықаралық стандарттарға сәйкес келетін беттік инженерия саласында бәсекелестікке қабілетті ғылыми-зерттеу орталығын құру.

Зертхана миссиясы Қазақстандағы трибология саласын дамыту, беткі техника саласындағы жоғары технологиялық әзірлемелерді құру және отандық өнеркәсіптік өндірісте жаңа жетістіктерді енгізу.

БИжТ НЕГІЗГІ ҒЫЛЫМИ БАҒЫТТАРЫ

ҚАРЖЫЛАНДЫРАТЫН ҒЫЛЫМИ ЖОБАЛАР МЕН ГРАНТТАРДЫҢ ТІЗІМІ

 • МАШИНА ЖАСАУ БҰЙЫМДАРЫНА АРНАЛҒАН ТОЗУҒА ТӨЗІМДІ МАТЕРИАЛДАР АЛУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ӘЗІРЛЕУ. Ғылыми жетекші - PhD, доцент Рахадилов Бауыржан Корабаевич (ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарламалар шеңберінде 2018-2020 жылдарға арналған бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру);
 • ЭЛЕКТРОНДЫ-СӘУЛЕЛІ ӨҢДЕУ АРҚЫЛЫ ПОЛИМЕР МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ТРИБОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН АРТТЫРУ. Ғылыми жетекші - PhD, доцент Рахадилов Бауыржан Корабаевич (2018-2020 жылдарға арналған гранттық қаржыландыруға шеңберіндегі жоба);
 • АУЫР ЖҮКТЕЛЕТІН ТІСТІ ДӨҢГЕЛЕКТЕРДІҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ МЕРЗІМІН ЖАҚСАРТУҒА АРНАЛҒАН ЭЛЕКТРОЛИТТІ-ПЛАЗМАЛЫҚ БЕТТІК ШЫНЫҚТЫРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖАСАУ. Ғылыми жетекші - PhD, Баятанова Лейла Болатхановна (2018-2020 жылдарға арналған гранттық қаржыландыруға шеңберіндегі жоба).

ҒЫЛЫМИ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘЗІРЛЕМЕЛЕР

 • МЕХАНОХИМИЯЛЫҚ ӘДІСПЕН БОЛАТТАН ЖАСАЛҒАН АЙНАЛУ МОЙЫНТІРЕКТЕРІНЕ ТОЗУҒА ТӨЗІМДІ КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ ЖАБЫНДАРЫ АЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ӘЗІРЛЕУ
 • ЭЛЕКТРОЛИТТІК-ПЛАЗМАЛЫҚ ОКСИДТТЕУ ӘДІСІ АРҚЫЛЫ УЛЬТРАТҮЙІРШІКТЕЛГЕН ТИТАННЫҢ БЕТКІ ҚАБАТЫНДА БИОАКТИВТІ ЖАБЫН ҚАБАТЫН АЛУ
 • ИНТЕНСИВТІ ПЛАСТИКАЛЫҚ ДЕФОРМАЦИЯ ӘДІСІМЕН РЕАКТОРЛЫҚ МАТЕРИАЛДАРДЫҢ РАДИАЦИЯЛЫҚ БЕРІКТІЛІГІ МЕН МЕХАНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫН АРТТЫРУДЫҢ ҒЫЛЫМИ НЕГІЗДЕМЕЛЕРІН ӘЗІРЛЕУ
 • ТӨЗІМДІ ПОЛИУРЕТАН-МЕТАЛЛ БӨЛІКТЕРІН АЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ КӨЛДЕНЕҢ ӨНЕРКӘСІПТІК СОРҒЫЛАР ӨНДІРІСІНЕ ЕНГІЗУ
 • ЖОҒАРҒЫ КЕРНЕУЛІ ФАРФОРЛЫҚ КЕРАМИКАЛАРДЫ АЛУ
 • МЕТАЛЛДАР МЕН ҚҰЙМАЛАРДЫҢ БЕТІНЕ ЖАБЫН ҚАБАТЫН ЖАҒУҒА АРНАЛҒАН ПЛАЗМА-ДЕТОНАЦИОНДЫ ҚОНДЫРҒЫСЫН ӘЗІРЛЕУ
 • КЕҢСЕЛІК ЖӘНЕ ӨНЕРКӘСІПТІК ЛЮМИНЕСЦЕНТТІ ШАМДАРҒА АРНАЛҒАН G13 ЦОКОЛІ БАР ЖАРЫҚДИОДТЫ ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕЙТІН ШАМДАРДЫ ӘЗІРЛЕУ
 • ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫ ШАРУАШЫЛЫҒЫНА ҚАЖЕТТІ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕЙТІН ЖАРЫҚТАНДЫРУ КЕШЕНІ
 • ТӨЗІМДІ ОРГАНИКАЛЫҚ ЛАСТАНДЫРҒЫШТАР: АНАЛИЗ ЖӘНЕ ПАЙДАҒА АСЫРУ ЖОЛДАРЫН ӘЗІРЛЕУ
 • КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ ПОЛИМЕР МАТЕРИАЛДАРДЫ АЛУ

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ НЕГІЗГІ МАҚАЛАЛАРЫ МЕН ПАТЕНТТЕРІ

Статьи
 1. Rakhadilov B.K., Sagdoldina Zh.B., Tazhybaeva G.B., High-Speed Steel Surface Modification by Electron-Beam Processing // Materials Science Forum. – 2017. – Vol.906. – P. 38-43. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.906.38.
 2. Skakov M.K., Sagdoldina Zh.B., Stepanova O.A., Rakhadilov B.K, Investigation of formation the Ti - Al intermetallic compounds on the surface of TiAl(γ) alloy // Tsvetnye Metally (Non-ferrous metals). – 2017. – №1. –P.54-59.
 3. Rakhadilov B., Skakov M., Miniyzov A. Kenesbekov A.B.«Hydrogen and deuterium storage in tungsten when irradiation with plasma beam», Материалы 27-ой Международной конференции по металлургии и материалов «Metal 2018», г.Брно (Чехия), 23-25 мая 2018 года. – С.144.
 4. Рахадилов Б.К.,Скаков М.К.,Сагдолдина Ж.Б.,Кылышканов М.К., Кеңесбеков А.Б. «Способ плазменно-дугового упрочнения стальных изделий», Инновационный патент на изобретение Республики Казахстан № 123308 / дата подачи 20 июня 2018 года.
 5. Рахадилов Б.К., Кылышканов М.К., Жапарова М.С., Кеңесбеков А.Б. «Изменение структуры и фазовые состояния и микротвердости поверхностного слоя стали Р6М5 после электролитно-плазменного азотирования», «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ВОСТОКА» Восточно-Казахстанский Государственный Университет им. С. Аманжолова, Республика Казахстан
 6. Рахадилов Б.К.,Скаков М.К., Сагдолдина Ж.Б.,Кеңесбеков А.Б. «Способ поверхностной закалки стальных изделий», Патент на изобретение РК; МПК С21D 1/09 /№ 32823/ Заявл. № 2016/0984.1. Опубл. 04.06.2018, Бюл. № 20;
 7. Rakhadilov B.K., Kurbanbekov Sh.R., Kilishkhanov M.K., Kenesbekov A.B., Changing the structure and phasestates and the microhardness of the R6M5 steel surface layer after electrolytic-plasma nitriding // Eurasian Journal of Physics and Functional Materials. − 2018, 2(3), P.259-266;
 8. Sagdoldina Zh.B., Rakhadilov B.K., Stepanova O.A., Maulit A., Structural evolution of ceramic coatings produced by mechanical alloying technique // Eurasian Journal of Physics and Functional Materials. − 2018, 2(3), P.242-250;
 9. Sagdoldina Zh., Stepanova O., Tuyakbayev B., Buitkenov D., The effect of heat treatment on the structural-phase states of Ti-Al coatings synthesized by the method of mechanical alloying, 27th International conference on metallurgy and materials «Metal 2018», Brno, Czech Republic, 23rd-25th May 2018, p.144;
 10. Рахадилов Б.К., Сагдолдина Ж.Б., Кенесбеков А.Б., «Исследование износостойкости поверхностного слоя стали 40ХН после электролитно-плазменного воздействия» Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции «Научно-технический задел - основа эффективного инновационного развития», г. Пермь, Россия, 23 августа 2018г., С. 48-53;
 11. Рахадилов Б.К., Кылышканов М.К., Жапарова М.С., Изменение структуры и свойств алюминия при интенсивной пластической деформации, Открытая школа-конференция стран СНГ «Ультрамелкозернистые и наноструктурные материалы», г. Уфа, Республика Башкортостан, 1-5 октября, 2018г. С.48;
 12. Рахадилов Б.К., Кенесбеков А.Б., Туякбаев Б.Т., Калибаев К.А., Модификация поверхности стали 20ГЛ электролитно-плазменным воздействием, Физика твердого тела, функциональные материалы и новые технологии (ФТТ-2018): Материалы XIV Междунар. науч. конф., посвящ. 80-летию основателя конф. проф. Т.А. Кукетаева. − Караганда: Изд-во КарГУ, 2018, С. 136-139;
 13. Сагдолдина Ж.Б., Рахадилов Б.К., Оспанова Ж.А., Получение нитридных покрытий методом механического сплавления, Физика твердого тела, функциональные материалы и новые технологии (ФТТ-2018): Материалы XIV Междунар. науч. конф., посвящ. 80-летию основателя конф. проф. Т.А. Кукетаева. − Караганда: Изд-во КарГУ, 2018, С. 140-143;
 14. Рахадилов Б.К., Акатан К., Оспанова Ж.А., Имашева А.А., Изменение поверхностной морфологии полиэфиримида (PEI) в результате облучения электронным пучком, Сборник трудов 14-ой Международной научно-практической конференции «Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт», г.Белгород, Россия, 28 сентября, 2018г, с. 9-13;
Патент:
 1. Заявка на патент «Способ плазменно-дугового упрочнения стальных изделий», авторы Рахадилов Б.К., Скаков М.К., Сагдолдина Ж.Б., Кылышканов М.К. (Заявл. 20.06.2018, №2018/0438.1);
 2. Заявка на патент «Способ закалки стальных изделий», авторы Рахадилов Б.К., Степанова О.А., Сагдолдина Ж.Б., Сатбаева З.А. (Заявл. 18.09.2018, №2018/0651.1);
 3. Заявка на патент «Способ получения покрытий на поверхности металлических изделий», авторы Рахадилов Б.К., Кылышканов М.К., Сагдолдина Ж.Б. (Заявл. 18.09.2018, №2018/0650.1).

ҚОНДЫРҒЫЛАР

× You found a Typo