Error message

 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).
 • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1411 of /var/www/modules/ctools/includes/context.inc).

Начальная военная подготовка

Мамандық шифры 5В010400 – Бастапқы әскери дайындық
Мамандықтың мақсаттары мен міндеттері

«Бастапқы әскери дайындық» білім беру бағдарламасының мақсаты жоғары білікті педагогикалық кадрларды - еңбек нарығында талап етілетін азаматтық ұстанымы бар құзыретті және бәсекелестікке қабілетті, бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін үздіксіз және жүйелі түрде оқытуға байланысты.

Біліктілік сипаттамасы

Кәсіптік қызметтің салалары: Түлектердің кәсіптік қызмет саласы - білім беру және ғылым саласы.

Кәсіби қызметтің объектілері:

 • жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламаларын және техникалық және кәсіптік (арнайы емес), орта білімнен кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары;
 • білім беру және азаматтық қорғаныс органдары;
 • Қорғаныс министрлігінің, Ішкі істер министрлігінің және Азаматтық қорғаныстың әскери бөлімдеріндегі әскери қызмет;
 • өртке қарсы қызметтің жедел-құтқару бөлімдері мен бөлімшелерінде жұмыс істеу.

Кәсіптік қызметтің пәндері: Түлектердің кәсіби қызметінің пәні мұғалім (мұғалім) мен педагогикалық үдеріс жағдайында оқыған адамдар арасындағы қарым-қатынастың мазмұны болып табылады.

Оқу траекториясы

Бастапқы әскери дайындық және дене шынықтыру мұғалімі

Азаматтық қорғаныс бойынша ұймдастырушы

Әр траекторияның бірегейлігі 1)
2)
3)
Траекторияға арналған білім беру нәтижелері

Білу:

 • этикалық және құқықтық нормалар;
 • әлеуметтік-гуманитарлық және психологиялық-педагогикалық ғылымдар саласындағы негізгі теориялар;
 • студенттер мен студенттерді дамыту мен тәрбиелеудің заманауи отандық және шетелдік даму бағдарламалары мен технологиялары;
 • мұғалімнің қызмет пәні ретінде интегралдық педагогикалық процестің теориясы;
 • жеке тұлғаны қалыптастырудың педагогикалық процесінің оңтайлы шарттары; - бастапқы әскери дайындықты ұйымдастыру және жастарды әскери қызметке дайындауға қатысты нормативтік-құқықтық құжаттардың талаптары;
 • Қазақстан Республикасының әскери доктринасының негізгі ережелері;

Істей білу:

 • республикалық қоғамдық өмірдің проблемалары мен процестерін, оның кәсіби қызметіндегі орны туралы әдістемелік позицияларды бағалау; кәсіби мақсаттарды іске асыруға байланысты мәселелерді шешу және оларды шешу үшін зерттелген ғылым әдістерін қолдану;
 • өз көзқарасын негізді деп айтуға; өз жұмысын ғылыми негізде, кәсіби қызмет саласында қолданылатын ақпаратты жинау, өңдеу және сақтаудың өз компьютерлік әдістерін ұйымдастырады;
 • жетекші басқару функциясын іске асырады, ол үш құрамдас бөлікпен анықталады: жеке, мазмұн және процесс; педагогикалық, педагогикалық, оқу және ғылыми-әдістемелік міндеттерді шешу үшін алған білімін нақты педагогикалық жағдайларда студенттердің жас ерекшеліктері мен жеке типологиялық айырмашылықтарын ескере отырып қолдану;
 • жоғары, идеологиялық әдістемелік және ғылыми деңгейде, алғашқы әскери дайындық және студенттерді әскери-патриоттық тәрбие беру бойынша сабақтар жүргізеді армиясының олардың махаббат, Отан қорғаушы мамандығын құрметтеуге, тәртіпті, баж сезімді тәрбиелеуге, олардың физикалық даму қамқорлық үшін;

Білу дағдылары:

 • білім беру саласындағы кәсіби-педагогикалық қызметте жұмыс жасау;
 • жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеуді ұйымдастыру және өткізу;
 • студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау және басқару;
 • орта білім берудің оқу орындарында кейінгі жұмыс ұйымдастыру және өткізу;
 • бастапқы әскери дайындықтың оқу-материалдық базасын құру және дамыту;
 • Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілін және ресми қарым-қатынас тілін меңгеру.
Осы мамандық бойынша бітірушілердің білім деңгейіне қойылатын талаптар (Дублин дескрипторлары негізінде)

Оқу нәтижелері бірінші деңгейдегі (бакалавриат) Дублин дескрипторлары негізінде және келесі құзыреттер арқылы анықталады:

 • Әлемнің дүниетанымдық құзыреттілігі әлемнің ғылыми көрінісін меңгеруді, әлеуметтік және әлеуметтік құбылыстың негіздерін, жалпы білім беруді, білім мен тәжірибені меңгеруді қамтиды.
 • Кәсіптік құзыреттілік белгілі бір стандарттарға сәйкес тапсырмаларды орындауға қабілеттілігін білдіреді, кәсіби мәселелерді шешуде практикалық тәжірибе, білім мен білім негізінде табысты әрекет етеді.
 • Зерттеу құзыреті белгілі бір міндеттерді шешудің белгілі бір алгоритмдерін пайдаланбай, өз қызметіне қатысты белсенді зерттеу позициясын алуға және өз тақырыбы ретінде, ғылыми зерттеу әдістерін және логикасын иеленуді қаламай, алдына қойылған міндеттерді шешу қабілетін болжайды.
 • Коммуникативті құзыреттілік қоғаммен, топпен, топпен жұмыс істеу дағдыларымен, ынтымақтастықпен, толеранттылықпен әлеуметтік өзара әрекеттесу мүмкіндігін білдіреді; тілдерді білу, ауызша және жазбаша диалог жүргізу, монолог, іскерлік хат алмасуды қамтиды.
 • Өзін-өзі басқару құзыреті өз ресурстарын басқаруды, өзін-өзі дамыту, өзін-өзі реттеу және өзін-өзі қамтамасыз ету әдістерін игеруді ұтымды игеру, сақтау, дамыту және пайдалану мүмкіндігі.

Бірінші деңгейдегі дескрипторлар келесі қабілеттерге ие:

 • бастапқы әскери дайындық саласында білімді және өзара түсіністікті, оның ішінде осы саладағы ең озық білім элементтерін көрсету;
 • осы білімді кәсіби деңгейде қолдануға;
 • Case бастапқы әскери дайындық саласындағы мәселелерді тұжырымдау және шешу;
 • әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, сот шешімдерін қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және түсіндіру;
 • мамандар мен маман еместерге де ақпарат, идеяларды, проблемаларды және шешімдерді
× You found a Typo